Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Õigusabi
Töötutoetus
 
M 03. juuni 2014, kl 18.16
Tere!
Probleem selline, et pidin saama töötutoetust 61 päeva pärast arvelevõtmist. Seniajani pole mingit raha laekunud. Olen aktiivselt otsinud tööd, aga paraku ei ole sobivat pakkumist leidnud. Kas ma olen millestki valesti aru saanud või asjad peavadki nii kaua venima? Kui nii ongi, siis peab ilmselt varsti supikööki külastama...
 
?? 03. juuni 2014, kl 18.47
ja miks sa küll töötukassast otse ei saa küsida, kus su raha kinni on?
 
ametnik 04. juuni 2014, kl 13.50
Millal arvele võtsid?
Millal 61p läbi sai?
Oled käinud kohal igal kuupäeval kui kutsuti(1x kuus)?

Töötutoetust makstakse tagasiulatuvalt
st kui 61p läbi, käid kohal, määratakse uus visiit ja uue visiidi järel saad 2 visiidi vahelise aja st u 30p eest raha.

___________________________________
Selleks, et saada töötutoetust, peate:
tulema teile määratud ajal konsultandi vastuvõtule, pöörduma telefoni teel või iseteeninduse kaudu, kui see on teie tööotsimiskavas kokku lepitud;
täitma tööotsimiskavas kokku lepitud tingimusi ja tegevusi.

Töötutoetust arvestatakse tagasiulatuvalt vastuvõtul käimise, telefoni teel või iseteeninduse kaudu pöördumise vaheliste päevade eest ning seda makstakse vähemalt üks kord 30 päeva jooksul.
 
Helenavanje 12. juuni 2014, kl 13.44
Täpselt nii nagu ametnik ütles, kui kohale nägu ei näita iga kuu korra, siis raha ei saa.
 
Esimest korda ka töötu. Kuidas maksmine käib? 28. oktoober 2014, kl 13.32
Kui töötutoetuse päevamäär 2014. aastal on 3.62 eurot ning 31-kordne päevamäär 112.22 eurot.
Miks ma siis kätte 90 saan? Mis siis sellest niigi pisikesest summast maha läheb? Töötukassas keegi mulle sellist infi ei jaganud ja järgmise kohaleminekuni nüüd hulga aega. Tahaks kiiremini teada.
 
eelmisele 28. oktoober 2014, kl 14.00
miks 31-ga korrutad? egas laup.-pühap.ju arvesse ei lähe, st vaid argipäevad
 
ametnik 28. oktoober 2014, kl 14.50
eelmine-

eksid, makstakse kõigi kalendripäevade eest
aga
kunagi ei ole 2 visiidi vahe terve kuu vaid alati vähem
 
*** 28. oktoober 2014, kl 14.55
eelmisele Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> miks 31-ga korrutad? egas laup.-pühap.ju arvesse e
> i lähe, st vaid argipäevad

Mis seletad. Töötukassa kodulehel on täpselt nii kirjas - 31-kordne päevamäär. Ja keskmine töötutoetus ongi 2014. aastal 112 eurot, järgmisel aastal ca 125.
 
no 28. oktoober 2014, kl 18.52
Esimest korda ka töötu. Kuidas maksmine käib? Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Kui töötutoetuse päevamäär 2014. aastal on 3.62 eu
> rot ning 31-kordne päevamäär 112.22 eurot.
> Miks
> ma siis kätte 90 saan? Mis siis sellest niigi pis
> ikesest summast maha läheb? Töötukassas keegi mull
> e sellist infi ei jaganud ja järgmise kohalemineku
> ni nüüd hulga aega. Tahaks kiiremini teada.

Tulumaks on siit maha võetud
 
ametnik 29. oktoober 2014, kl 10.44
Palun ärge vastake kui ei tea.

Töötutoetus ei ole tulumaksustatav.

Vaata, palun, mitu päeva on 2 visiidi vahe, makstakse mitte kuu kaupa vaid visiidist visiidini, sest reeglina ei hakka ju toetus alati 1.kuupäevast ega kutsuta visiidile täpselt viimasel kuupäeval.

90,... on 25 päeva eest töötutoetus
 
Küsin ka 29. oktoober 2014, kl 19.43
Kui ma pole eelmisel aastal jõudnud tööl käia vähemalt kolm kuud, siis nüüd töötuks registreerimisel ma töötuabiraha ei saakski?
Võin sain valesti aru?
 
ametmik 29. oktoober 2014, kl 21.22
Küsin ka-

kui enne töötuna arvele võtmist pole 365 p jooksul olnud tööga hõivatud kokku vähemalt 180 päeva
või
olnud hõivatud töötamisega võrdsustatud tegevusega(kasvatanud ühe vanemana või eestkostjana kuni 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last, alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni;
olnud haiglaravil;
hooldanud sotsiaalhoolekande seaduse alusel haiget, püsivalt töövõimetut isikut või vanurit;
hooldanud puudega inimest ja saanud kohalikult omavalitsuselt hooldamise eest toetust;
olnud tööta püsiva töövõimetuse tõttu;
olnud vahi all või kandnud karistust vanglas või arestimajas)
siis
tõesti töötutoetusele õigust ei ole.

Äkki on peres alla 8a laps?
 
täpsustan 29. oktoober 2014, kl 21.23
st 3 kuud ei piisa, 12k(365p) jooksul vähemalt 6k( 180p) peab olema kokku töötatud
 
Küsin ka 30. oktoober 2014, kl 00.26
Tänan.

Ametlikud tekstid on alati raskusi valmistanud.
Töötukassa lehel siis selline lause:

" te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite. "

See eelnenud aasta tähendab ikka hetkel käimas olevat aastat? Mitte 2013 aastal töötamist?

Tõsi, on ka eelkooliealine laps olemas.
 
** 30. oktoober 2014, kl 10.02
Kui sul on alla 8-aastane laps, siis pole oluline, et oleksid 180 päeva töötanud. Lapse kasvatamine on tööga võrdsustatud tegevus.

Eelnev aasta = eelnevad 12 kuud. Nii et tänase seisuga 2014 ja jupike 2013.-st aastast.
töötutoetust on õigus saada töötajal, kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja kes töötuna arvelevõtmisele EELNENUD 12 KUU JOOKSUL on vähemalt 180 päeva töötanud või olnud hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega.

https://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toetused_tootule
 
ametnik 30. oktoober 2014, kl 11.01
"Aasta" ei tähenda mitte konkreetset kalendriaastat st ei 2013 ega 2014 vaid just nimelt ÜKS AASTA st 365 päeva, lugedes tagasi töötuna arvele võtmisest.

Aga, jah, kui peres on alla 8a laps siis saad töötutoetust ka eelnevalt 6k töötamata
just seetõttu, et alla 8a lapse kasvatamine=tööga võrdsustatud tegevus
 
Küsin ka 30. oktoober 2014, kl 22.15
Selge pilt siis.

Ma tänan teid!
 
??? 31. oktoober 2014, kl 22.12
Kas on tõsi, et uue seaduse järgi Täiskasvanute Keskkoolis õppijatele töötutoetust enam ei maksta?
 
Juhm 02. november 2014, kl 09.14
Küsin ka Kirjutas:
> " te olete töötuna arvelevõtmisele eelne
> nud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga
> , tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega
> , mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvele
> võtmisele eelneva aasta jooksul töötasite. "

Üldse ei imesta, et inimesed aru ei saa ... ka minu loogika loeb siit välja et kui juttu on töötuna arvelevõtmisele eelnevast aastast, siis me täna räägiksime 2013. aastast. Vastasel korral oleks ju õigem öelda "töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul...".

See siis lihtsalt minu tähelepanek, ma ei kommenteeri sisuliselt teemat, vaid elan oma emotsioone välja.
 
no 02. november 2014, kl 11.36
Juhm Kirjutas:
-------------------------------------------------------

> Üldse ei i
> mesta, et inimesed aru ei saa ... ka minu loogika
> loeb siit välja et kui juttu on töötuna arvelevõtm
> isele eelnevast aastast, siis me täna räägiksime 2
> 013. aastast. Vastasel korral oleks ju õigem öelda
> "töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul.
> ..".
>
> See siis lihtsalt minu tähelepanek, ma
> ei kommenteeri sisuliselt teemat, vaid elan oma e
> motsioone välja.

No minu meelest on küll väga selgelt ju öeldud, mis perioodist jutt käib. Kusagil pole mingit juttu EELNEVAST aastast.

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
§ 26. Õigus saada töötutoetust

(1) Töötutoetust on õigus saada töötul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud juhud, ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast.

Mis siin mitmetimõistetavat või arusaamatut on?

https://www.riigiteataja.ee/akt/104062014008
 
to no 03. november 2014, kl 09.27
Vaata, kõik ei hakka seadust lahti võtma, et vaadata, kuidas seal täpselt sõnastatud on.
Töötukassa koduleht, kust iga inimene peaks saama piisava informatsiooni, kirjutab arvelevõtmisele eelnevast aastast ("...te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt..."). Enamasti ametkondade kodulehed just seletavad keeruliselt sõnastatud seadusi põhjalikumalt lahti, mitte vastupidi - ajavad asja segasemaks.
Loogiline, et inimene peab eelnevaks aastaks kalendriaastat, nagu näiteks haigusrahade ja vanemahüvitise arvutamise puhul.
 
no 03. november 2014, kl 10.16
to no Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Vaata, kõik ei hakka seadust lahti võtma, et vaada
> ta, kuidas seal täpselt sõnastatud on.

Kui midagi on segane või arusaamatu, siis tulebki vaadata seadusest täpselt järele, mis seal öeldud on. No ja see seadus on küll üks lihtsamalt sõnastatud ja kergeminini arusaadavamaid seadusi. Iga tavaline koolis käinud inimene suudab seda lugeda. Mida siin küll vaja on veel lihtsamini lahti seletada?

Miks on loogiline, et inimene peab eelnevaks 12-ks kuuks eelnevat aastat aga mitte tõesti eelnevaid 12-kuud?
 
no 03. november 2014, kl 10.35
to no Kirjutas:
-------------------------------------------------------

> Loogiline, et inimene
> peab eelnevaks aastaks kalendriaastat, nagu näitek
> s haigusrahade ja vanemahüvitise arvutamise puhul.

Haigekassa ja vanemahüvitise puhul ongi seadustes ja mujal sõnaselgelt kirjas, et jutt on eelnevast KALENDRI aastast. 12 kuud on aasta, aga mitte kalendriaasta ja selletõttu ongi seaduste puhul ALATI täpselt kirjas, kui jutt käib tõesti kalendriaastast. Kui mõni inimene hakkab ise ja mingist omast loogikast lähtudes asju juurde ja keeruliseks mõtlema, siis selle vastu ei aita mitte mingi selgitus. Seadsui ja selgitusi tuleb lugeda nii, nagu nad kirjas on, mitte ise tont teab mida juurde hakata mõtlema. Lihtne ja loogiline.
 
?? 03. november 2014, kl 12.24
Said nüüd end targa ja tähtsana tunda selle leilitamise peale? Selleks ju foorum ongi, et küsida, kui miski arusaamatuks jäi.
 
no 03. november 2014, kl 13.02
?? Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Said nüüd end targa ja tähtsana tunda selle leilit
> amise peale? Selleks ju foorum ongi, et küsida, ku
> i miski arusaamatuks jäi.

Mis sa hakkasid ennast kole lollina tundma, et selline tatiplartsatus? Eks siis hari ennast mis on aasta ja mis KALENDRIaasta. Kasuta googlet, kui kooliharidus puudulik on. Meil peaks küll põhiharidus kohustuslik olema, aga eks nõdrameelsetele tehakse hinnalandust.
 
no 03. november 2014, kl 13.05
?? Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Said nüüd end targa ja tähtsana tunda selle leilit
> amise peale?

Hari ennast ka selles osas, et "leilitatakse" saunas. Ei ole märganud, et siin mingi saunafoorum oleks.
 
:) 03. november 2014, kl 14.02
Tundub saunafoorumi moodi küll, kui kellelgi rõhk nii kõrgele tõuseb, et uhkus enam enda sisse ära ei mahu ja seda peab teisi kommenteerijaid halvustades välja pritsima.
 
no 03. november 2014, kl 21.55
:) Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Tundub saunafoorumi moodi küll, kui kellelgi rõhk
> nii kõrgele tõuseb, et uhkus enam enda sisse ära
> ei mahu ja seda peab teisi kommenteerijaid halvust
> ades välja pritsima.

ma ka ei saa aru, miks lihtne teema kirjutaja "?? 03.november 2014, kl 12.24" vere(sauna)rõhu nii kõrgeks ajas. Ilmselt on konnasilm väga paistes ja sai valusalt pihta.
 
:) 03. november 2014, kl 22.35
Ainus, kes siin teemas paljusõnaliselt tänitab ja vastajaid nõdrameelseks peab, on auväärt No.
 
mis kuupäeval 07. mai 2015, kl 09.44
seda makstakse?
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!