Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Õigusabi
Töötu abiraha?
 
naine 18. oktoober 2014, kl 17.06
Mind koondati juunis 2013. Sain aga kohe uuesti tööle ja Töötukassas ei käinud. Kui ma peaksin praegu töölt lahkuma ( ise, mitte koondamise tõttu), siis kas saaksin Töötukassast abiraha, kuna seda võimalust aasta tagasi ei kasutanud? Tänud neile, kes teavad ja vastavad.
 
mh 18. oktoober 2014, kl 18.23
Muidugi ei saa.
 
xcvc 18. oktoober 2014, kl 18.35
igasugune omal soovil töölt lahkumine välistab töötu abiraha saamise. Tööotsijana saad arvele võtta, aga raha ei saa.
 
nii 18. oktoober 2014, kl 18.53
xcvc Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> igasugune omal soovil töölt lahkumine välistab töö
> tu abiraha saamise. Tööotsijana saad arvele võtta
> , aga raha ei saa.

Vale, töötu abiraha (ca 100 euri kuus)saab ikka, töötuskindlustushüvitist ei saa, kui viimasest kohast on omal soovil lahkutud.

https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus
 
ametnik 19. oktoober 2014, kl 11.46
Miks vastavad inimesed, kes midagi täpselt ei tea?
_________________________
Ise töölt lahkunu, kes võtab end Töötukassas töötuna arvele, SAAB TÖÖTUTOETUST,
kui
ta
1)on registreeritud töötuna;
2) tema ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (112.22 eurot);
3) ta on töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et ta töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötas(haiglaravi, väikelapse kasvatamine jms)

Töötutoetuse päevamäär 2014. aastal on 3.62 eurot ning 31-kordne päevamäär 112.22 eurot.


Tuleb
minna Töötukassasse ja
*esitada tööandja tõend kindlustatule või tõendi puudumisel töö- või teenistussuhte (-suhete) algust ja lõppu tõendav dokumendi
*täita avaldus

Ise lahkudes (v a kui seda on tehtud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel)
pole õigust TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISELE
aga
kui
a)koondatakse
b)lõpeb tähtajaline tööleping
c)asutus likvideeritakse
d)leping lõpetati katseajal(pole oluline, kas töötaja või tööandja poolt)
e)tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;
jne

*teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži(üks kõik, mitmes töökohas)

siis saate töötuskindlustushüvitist
 
teema autor 19. oktoober 2014, kl 18.26
Tänud, eelköige viimasele vastajale. Kurb küll, et eluaeg maksa makse ja kuna aasta tagasi ei läinud Töötukassasse, kuna sain pärast koondamist kohe tööle, ei saagi kasutada n.ö. hüve, kuna viimasest töökohast lahkun ise.
 
??????????????????? 19. oktoober 2014, kl 18.34
Saad ju kasutada riigi abi.

Vähemalt töötutoetust.

Kui soovid tkh siis ära lahku ise vaid lase end koondada ja saadki.
Või lase leping muuta tähtajaliseks ja taas saad selle lõppedes tkh.
 
nonoh 19. oktoober 2014, kl 21.46
??????????????????? Kirjutas:
-------------------------------------------------------

> Kui soovid tkh siis ära lahku ise v
> aid lase end koondada ja saadki.
> Või lase lepin
> g muuta tähtajaliseks ja taas saad selle lõppedes
> tkh.

Kohe nii lihtsalt käibki või, et lase koondada või lase muuta. Ei tea, miks peaks tööandja hakkama sellise skeemitamisega tegelema. Koondamiseks, samuti tähtajalise lepingu sõlmimiseks on ikka seadusest tulenevad reeglid. See et inimene tahab saada töötuskindlustsuhüvitist, ei ole päris kindlasti sobivaks aluseks.
 
naine 20. oktoober 2014, kl 20.02
peab vist mehele minema mitte tööle, on lihtsam.
 
maanaine 22. oktoober 2014, kl 15.44
Kui lõpeb töötuskindlustue hüvitise tasumise aeg (360 päeva)ja isik pole tööle saanud, kas saab ta siis edaspidi töötutoetust kui jätkab töötuna arvel olekut?

Poeg ei taha eelmainitut konsultandi käest küsida.
 
ametnik 22. oktoober 2014, kl 19.52
Edasi võib arvel olla ja tööotsimiskava täita, et säiliks ravikindlustus
aga
pärast tkh lõppu kohe töötutoetust ei saa.

Töötutoetuse saamiseks peab vahepeal töötama või olema seotud töötamisega võrdsustatud tegevusega(väikelapse kasvatamine, ajateenistus, haiglaravi, püsiv töövõimetus vms).

Töötuna arvele võtmisest saab töötutoetust max 270p aga kui need 270p või kauemgi on saadud tkh siis on hüvitiste aeg otsas.
Ainult juhul kui tkh saada alla 270p (n 180p)saab edasi töötutoetust, kuni 270p täis
 
kas töötutoetuse saamiseks 20. aprill 2015, kl 21.48
peab minema eraldi avaldust kirjutama,kui olen niigi al.1.apr. töötuna arvel?
 
ja kui olen korra elu jooksul . . . 20. aprill 2015, kl 21.56
. . . juba töötuskindlustushüvitist saanud,siis teist korda(aastaid hiljem uuesti töötuks jäädes)enam seda hüvitist ei maksta,ehkki õigus hüvitist saada oleks . . . ?
 
aga 21. aprill 2015, kl 10.23
minu arust küll makstakse korduvalt...
 
ametnik 21. aprill 2015, kl 11.37
Töötuna arvel Töötukassas st käis kohal ja täideti dokumendid?

Kas on kindel, et töötutoetuse avaldust ei teinud?

Ilmselt tegi. Lihtsalt makstakse seda nii, et 2 visiidi(1.aprill ja nüüd järgmine) vahelise aja eest pärast järgmist visiiti.


aga-

Ikka makstakse uuesti töötuskindlustushüvitist, kui vahepeal on töötatud vähemalt 12 kuud viimase 3a jooksulja see töösuhe lõppes "õige" põhjusega st tähtajalise töölepingu lõpp, koondamine vms.
 
aga mulle helistas konsultant 21. aprill 2015, kl 20.39
et hüvitise avaldusele tuli eitav vastus(olen töötanud viimase 3 aasta jooksul 12 kuud) ning et ma pean uuesti tulema büroosse ja kirjutama avalduse tavalise töötutoetuse saamiseks(arvel olen juba alates 1.aprill 2015) . . .
 
ja töösuhe lõppes 21. aprill 2015, kl 20.40
minu poolt erakorralise lõpetamisega,kuna 3 kuu jooksul anti mulle ligi 100 töötundi vähem . . . :(
 
?? 21. aprill 2015, kl 20.50
ja töösuhe lõppes Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> minu poolt erakorralise lõpetamisega,kuna 3 kuu jo
> oksul anti mulle ligi 100 töötundi vähem . . . :(

Ja tööandja seda ei vaidlustanud ja lõpetaski sellise §-ga? Maksis kõik mitme kuu jagu hüvitisi vastuvaidlemata, nagu ette nähtud?
 
to : ?? 21. aprill 2015, kl 21.33
aga miks oleks pidanud vaidlustama,kui olid olemas tööleping ja töögraafikud,mis einesid väga suures osas . . . aga loomulikult lõpetas,sest seda ju enam teiseks teha ei saanud . . .
 
?? 22. aprill 2015, kl 10.38
to : ?? Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> aga miks oleks pidanud vaidlustama,kui olid olemas
> tööleping ja töögraafikud,mis einesid väga suures
> osas . . . aga loomulikult lõpetas,sest seda ju e
> nam teiseks teha ei saanud . . .

Sellepärast küsisin, et selle §-ga lõpetades oleks igal juhul pidanud töötuskindlustust saama. Mulle tundub, et sa oled midagi rääkimata jätnud, sest selle §-ga ei saa töötukassa kuidagi teha otsust, et töötuskindlustust ei maksta. Seega, midagi sa siin nüüd vassid.
 
ei vassi ma midagi 22. aprill 2015, kl 19.24
kuhu peaksin sel juhul pöörduma?
 
agapalunväga 22. aprill 2015, kl 20.26
Ikka Töötukassasse tagasi ja kontrollima, kas ikka on õige põhjus töölepingu lõpetamisel st kas on mustvalgel kirjas jne st § 91 lg 2 või (kui asi oli töövaidluskomisjonis, siis) § 107 lg 2
st
las täpsustavad, miks nende arvates ei saa töötuskindlustushüvitist
ja

kui sellele tõesti õigust pole, teed töötutoetuse avalduse.
 
Töötu 29. aprill 2015, kl 20.09
Olin töötuna arvel, sain töötuskindlustushüvitist. Käisin 1 päeva proovipäeval ehk töökohaga/ ülesannetega tutvumas ja olin kohal pool päeva. Mulle kahjuks ei sobinud töötingimused, sest olen töövõimetuspensionär. Kahjuks loetakse proovipäev tööpäevaks ja sain töötasu 22 eurot. Nii et mingit töövõtja poolset ülesütlemist seadused ette ei näe. Peab nõustuma igasuguste tingimustega ja palgaganumbriga. Kui ei nõustu ja ütled proovipäeva ülesse tähendab see tööotsijale töötukindlustushüvitisest ilma jäämist.
 
kogemusega 29. aprill 2015, kl 21.51
Ei, ei tähenda see tööotsijale tlh ilma jäämist, oled valesti aru saanud.

Selleks 1 nn proovipäevaks katkes tkh, kui tööle ei asunud siis jätkub (Töötukassa konsultanti tuleb lihtsalt informeerida, et töötasid 1p...kuupäeval.

Ise asendasin 2n haiguslehel olijat. Olin saanud 2k tkh, siis sain 2n palka ja nüüd saan edasi tkh.

http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
ja

http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/huvitise-korduv-taotlemine
/Kui teile määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne perioodi lõppu (näiteks lähete tööle) ja te olete 12 kuu jooksul pärast esmast hüvitise määramist uuesti töötuna arvele võetud, tekib teil õigus töötuskindlustushüvitisele.
Selleks peate:
olema kahe töötuna arveloleku vahelisel ajal töötanud töölepingu alusel, olnud avalikus teenistuses või aja-, asendus- või reservteenistuses või osutanud teenust võlaõigusliku lepingu alusel ning
teie viimane töö- või teenistussuhe peab olema lõpetatud sellisel õiguslikul alusel, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitisele.

Hüvitise korduval taotlemisel ei pea teil olema uuesti kogutud 12-kuulist töötuskindlustusstaaži ning hüvitist makstakse vaid nende päevade eest, mis jäid eelmisel perioodil kasutamata. Töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel arvestatakse teile hüvitist avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamise päevast alates, kuid mitte varem kui teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates./
 
ametnik 29. aprill 2015, kl 21.52
Nagu juba vastati, siis mõne päeva/nädala/kuu töötamine(ka see nn proovipäev) ei võta õigust saada edasi töötuskindlustushüvitist.

Töötu-pöördu rahulikult uuesti Töötukassasse.
 
Töötu 30. aprill 2015, kl 09.17
Minuga ei sõlmitud koheselt töövõtulepingut ja ma ei pidanud vajalikuks teavitada Töötukassa ametnikku proovipäevast, sest ma polnud 100% kindel kas ma asun tööle.Kuna tööandja võttis minu andmed ja maksis selle päeva eest töötasu, mis kajastus EMTA-registris, mida kontrollib Töötukassa ametnik, tekkis küsimus, miks ei teavitanud Töötukassat? Loomulikult, oleksin ma seda teadnud, et kohe peab teavitama( ka siis kui proovipäev), oleksin ma ka teavitanud. Nüüd kanti mind töötute ridadest maha. Ja töötukindlustust ka enam ei saa.
 
töötule 30. aprill 2015, kl 09.21
sa oleksid ise pidanud teatama, et leidsid töö ja osaled proovipäeval, sinu töötuk soleks oleks selleks ajaks lihtsalt peatunud ja peal eproovipäeva oleksid taas saanud endiselt toetust edasi.

Töötu enda kohus on teatada!
 
Töötu 30. aprill 2015, kl 09.32
Selge, ei tea neid töötuks olemise kõikke reegleid:(
 
:(( 30. aprill 2015, kl 10.34
Töötu Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Selge, ei tea neid töötuks olemise kõikke reegleid
> :(

Töötuks registreerimisel annad allkirja igasugu paberitele. Muuhulgas on neis paberites kirjas ka seesama, et tuleb töötamisest teatada. Seega ei ole sul mitte kedagi peale iseenda sõimata, et sulle antud dokumente enne allkirjastamist läbi ei viitsi lugeda. Neid reegeleid on tegelikult suht vähe, mida täita tuleb, aga kui isegi neid väheseid endale selgeks ei viitsita teha....
 
Mugavuspagulane 10. märts 2021, kl 12.42
Riik toidab vald katab ja töötukassa maksab kodanikupalka
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!