Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Müstika nurgake
Eetika
Mädaprits 30. detsember 2019, kl 23.10
Mõtlesin juba hetkeks panna pealkirjaks "Eetika paranormaalsus" või "Eetika-meetika", aga see ei tundunud eetiline ehk moraalne ja jätsin pealkirjaks selge sõna "Eetika".

Siin teemas võiks siis arutleda sellest eetikast. Esiteks on moraali filosoofia ehk eetika üks filosofeerimise haru ja teatavasti filosoofia on selline vägev tahk/dimensioon, et läbib kõiki valdkondi, kogu elu, sh ka teie hobi, teie eriala. Minu veendumus, kindel ja kahtluseta arusaam, tõekspidamine, seisukoht on selline, et sa pole asja mõistnud, kui pole seda filosoofiliselt vaadelnud. Näiteks kui olete matemaatika diplomiga aga pole eales filosofeerinud legendaarse filosoofilise küsimuse üle, et kas 2+2 on 4 või mitte, siis pole te mõistnud seda ala, mis on teie diplomile kirjutatud. Religioonid olid vanasti peamised moraali/eetika õpetajad- näiteks kristlased õppisid eetikat kirikus igal nädalavahetusel kuulates jutlusi. Esoteerika hobilised leiavad, et kui eetika on kõrgel tasemel, siis igasugused karmad puhastuvad ja deemonid kaovad ja tekib loovus, valgustumine, vägi jpm.

Seega, tuleb mõtiskleda selle eetika üle.

Lisage oma mõtteid, mis teil selle sõnaga pähe tuleb. Harjutage rääkimist.

Lisan soojenduseks seekord näiteks natuke kõrgemat eetikat, mis on selline keerukam temaatika teie jaoks, kuid alati ei peagi ju alustama primitiivsete laste näidetega.

Teeme siis nii, et te loete järgmist lugu, mis ka kirjutan ja lugemise ajal püüdke tajuda, mis emotsioonid teile pähe tekivad, ja jätke siis meelde need spontaansed tekkinud emotsioonid ja lugege edasi ja seejärel hinnake takkajärgi, et mis teie peakolus toimus lugemise ajal. Kui suudate niimoodi end jälgida lugemise / mõtlemise ajal, siis see on väga abiks vaimse arengu mõttes, seega head enese jäölgimist alates nüüdsest:

1. Te sisenete tavalise arenenud euroopa poodi, kuna sellel pole silti "Suletud" ja uks avaneb kenasti.
2. Te külastate seda ja teisi selliseid kauplusi sageli, kuna neis müüakse salasigarette leti alt soodsa hinnaga. Loomulikult on tegu seaduse rikkumisega, kuna riik ei saa odava salakauba müügi pealt maksutulu, seetõttu on müük nö letialune. Kuid valitseb üldine suhtumine, et elu on midagi tähtsamat kui seaduse looja reeglistik, seetõttu on selliseid kauplusi rohkelt ja rahvas on rahul ega raporteeri neid.
3. Astute sisse ja ütlete tere, mitte seetõttu, et teretamine oleks viisakas, vaid seetõttu, et te ei näe müüjat.
4. Märkate, et moslemist müüja on poe nurgas põlvili, silmad kinni, pomiseb ja ei saa teenindada.
5. Poodi sisenevad 2 hindut ja märkavad olukorda ning ütlevad üksteisele, et "ta palvetab, tuleme tagasi mõne aja pärast", ja lahkuvad poest.
6. Ka teie lahkute poest ja naasete 10 minuti pärast ja ostate oma salatubaka.
7. Seansi lõpp. Aduge nüüd, et mis teie peakolu sees toimub. Ja kui olete valmis, siis alustame arutlust selle juhtumi põhjal.

Toon huvilistele ka lisalugemist tubaka müümise moraalsusest:

https://islamqa.info/en/answers/110/ruling-on-sm...
https://islamqa.info/en/answers/10204/selling-ci...
https://islamqa.info/en/answers/87800/it-is-not-...

Et mis te siis arvate sellisest näitejuhtumist? Ütlen kohe, et tegu on seekord kõrgema eetika alase juhtumiga, seetõttu on täiesti arusaadav kui teil üldse midagi pähe ei teki või tekib totaalselt jama pähe. Igatahes see oli selline soojendus eesmärgiline näide. Minu üldeesmärk on teie rahvuse eetika taseme tõstmine. Vähemalt kui panen natukenegi mõtlema, siis on see ju võit. Sedalaadi eetika arutlusteema tekitamist olen plaaninud juba varasemalt kui neegritamist, uhti-uhti'tamist jms-st liiga palju silma on hakanud.

Head arutlust.
 
Q1 31. detsember 2019, kl 17.25
Head Vana-Aasta lõppu OP...et järgmine aasta tuleks veel parem arutluste aasta...:)
 
OP 31. detsember 2019, kl 20.23
Jah, head uut algavat arutluste aastat.

Rääkimine hõbe, arutlus kuld.
isemaag 05. jaanuar 2020, kl 15.53
Mädaprits Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Mõtlesin juba hetkeks panna pealkirjaks "Eetika pa
> ranormaalsus" või "Eetika-meetika", aga see ei tun
> dunud eetiline ehk moraalne ja jätsin pealkirjaks
> selge sõna "Eetika".
>
> Siin teemas võiks siis
> arutleda sellest eetikast. Esiteks on moraali fil
> osoofia ehk eetika üks filosofeerimise haru ja tea
> tavasti filosoofia on selline vägev tahk/dimensioo
> n, et läbib kõiki valdkondi, kogu elu, sh ka teie
> hobi, teie eriala. Minu veendumus, kindel ja kahtl
> useta arusaam, tõekspidamine, seisukoht on selline
> , et sa pole asja mõistnud, kui pole seda filosoof
> iliselt vaadelnud. Näiteks kui olete matemaatika d
> iplomiga aga pole eales filosofeerinud legendaarse
> filosoofilise küsimuse üle, et kas 2+2 on 4 või m
> itte, siis pole te mõistnud seda ala, mis on teie
> diplomile kirjutatud. Religioonid olid vanasti pea
> mised moraali/eetika õpetajad- näiteks kristlased
> õppisid eetikat kirikus igal nädalavahetusel kuula
> tes jutlusi. Esoteerika hobilised leiavad, et kui
> eetika on kõrgel tasemel, siis igasugused karmad p
> uhastuvad ja deemonid kaovad ja tekib loovus, valg
> ustumine, vägi jpm.
>
> Seega, tuleb mõtiskled
> a selle eetika üle.
>
> Lisage oma mõtteid, mis
> teil selle sõnaga pähe tuleb. Harjutage rääkimist
> .
>
> Lisan soojenduseks seekord näiteks natuke
> kõrgemat eetikat, mis on selline keerukam temaati
> ka teie jaoks, kuid alati ei peagi ju alustama pri
> mitiivsete laste näidetega.
>
> Teeme siis nii,
> et te loete järgmist lugu, mis ka kirjutan ja lug
> emise ajal püüdke tajuda, mis emotsioonid teile pä
> he tekivad, ja jätke siis meelde need spontaansed
> tekkinud emotsioonid ja lugege edasi ja seejärel h
> innake takkajärgi, et mis teie peakolus toimus lug
> emise ajal. Kui suudate niimoodi end jälgida lugem
> ise / mõtlemise ajal, siis see on väga abiks vaims
> e arengu mõttes, seega head enese jäölgimist alate
> s nüüdsest:
>
> 1. Te sisenete tavalise arenenu
> d euroopa poodi, kuna sellel pole silti "Suletud"
> ja uks avaneb kenasti.
> 2. Te külastate seda ja
> teisi selliseid kauplusi sageli, kuna neis müüakse
> salasigarette leti alt soodsa hinnaga. Loomulikul
> t on tegu seaduse rikkumisega, kuna riik ei saa od
> ava salakauba müügi pealt maksutulu, seetõttu on m
> üük nö letialune. Kuid valitseb üldine suhtumine,
> et elu on midagi tähtsamat kui seaduse looja reegl
> istik, seetõttu on selliseid kauplusi rohkelt ja r
> ahvas on rahul ega raporteeri neid.
> 3. Astute s
> isse ja ütlete tere, mitte seetõttu, et teretamine
> oleks viisakas, vaid seetõttu, et te ei näe müüja
> t.
> 4. Märkate, et moslemist müüja on poe nurgas
> põlvili, silmad kinni, pomiseb ja ei saa teeninda
> da.
> 5. Poodi sisenevad 2 hindut ja märkavad olu
> korda ning ütlevad üksteisele, et "ta palvetab, tu
> leme tagasi mõne aja pärast", ja lahkuvad poest.
> > 6. Ka teie lahkute poest ja naasete 10 minuti pä
> rast ja ostate oma salatubaka.
> 7. Seansi lõpp.
> Aduge nüüd, et mis teie peakolu sees toimub. Ja ku
> i olete valmis, siis alustame arutlust selle juhtu
> mi põhjal.
>
> Toon huvilistele ka lisalugemist
> tubaka müümise moraalsusest:
>
> https://islam
> qa.info/en/answers/110/ruling-on-smoking
> https:
> //islamqa.info/en/answers/10204/selling-cigarettes
>
> https://islamqa.info/en/answers/87800/it-is-no
> t-permissible-to-sell-cigarettes-even-if-you-are-w
> orking-in-the-store
>
> Et mis te siis arvate s
> ellisest näitejuhtumist? Ütlen kohe, et tegu on se
> ekord kõrgema eetika alase juhtumiga, seetõttu on
> täiesti arusaadav kui teil üldse midagi pähe ei te
> ki või tekib totaalselt jama pähe. Igatahes see ol
> i selline soojendus eesmärgiline näide. Minu üldee
> smärk on teie rahvuse eetika taseme tõstmine. Vähe
> malt kui panen natukenegi mõtlema, siis on see ju
> võit. Sedalaadi eetika arutlusteema tekitamist ole
> n plaaninud juba varasemalt kui neegritamist, uhti
> -uhti'tamist jms-st liiga palju silma on hakanud.
>
>
> Head arutlust.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1. Too moslemist müüja töölolles tegeleb absoluutselt töövälise tegevusega, mis pole ehk töölepingus kuidagi sätestatud, vähendab müügitulu. LAHTI LASTA!
2. Too moslemistmüüja ilmutab täielikku ükskõiksust enda toitjate suhtes, teavitada poeomanikku koos soovitusega valida oma poe müüjaiks vastutustundlikku kaadrit.
3. Tol poemüüjal on luulud, üks võimalus. Aga kui ta tööga ikka toime tuleb, pole kõige hullem.
4. Võimalik, et ta palvetab majavaimu poole, et too rohkem ostjaid meelitaks, kuid siis tekib ebakõla kuna ta ise ei hooli ostjatest.
5. Kui ta mangub illallaa suunas, siis kohe töölt lahti ja riigist välja saata, sest see ei ole inimene üldse kes võõrale maale tulles oma kurivaimu levitab ja peale surub. Veelgi hullemini teevad moslemid ise muust rahvusest inimestega kes oma usku peale ei suru ja tasa on.

Aga üldiselt sellise jaoks võib mõne huvitava märgi joonistada, kas puhastuseks või muuks, oleneb tegija fantaasiast ja kas hiljem ise välja veab olukorrast.
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!