Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Kirjandus ja teater
Inimene ja hing
Henry Küla 19. oktoober 2021, kl 18.46
Euroopalikus kultuuriruumis pööratakse kvaliteetsele hingeharidusele minu subjektiivsel hinnangul suhteliselt vähe tähelepanu. Iseenesest on mõistetav. Ongi ju lääne ühiskond tänu reaal-materialistlikule käsitlusele sedavõrd hästi tehnoloogiliselt arenenud ehk pühendatud aeg on enamuses jaotunud käega katsutavate asjade loomiseks. Samal ajal paljusid inimesi vaevab stress ja pinge ning enese mõttedki võivad olla koormaks...

Isiklikult leian, et üks olulisi tegureid hingerahu tekitamisel on julgus liita oma mõttemustrite korvi ka hingelis-immateriaalse maailma käsitlus. Tulemuseks indiviidi sisekaemus muutub laiahaardelisemaks, sügavamaks, mitmekesisemaks ja tasakaalukamaks. Loetelu võib jätkata.

Nende teemade üle olen alustanud kirjutamist laiemas ruumis kui üksik lauasahtel. Esimesed read olen kirja pannud ja samm-sammult tuleb mõtisklusi juurde: https://olemuslik.wordpress.com/

NB! Lugemine on tasuta ja sisse logima ei pea! Tegemist ei ole toote ega teenuse müügiga!

Seega head lugemist! Iga mõttevahetus on siia foorumisse oodatud!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 24. oktoober 2021, kl 17.21
23. oktoobril ilmus järgmine artikkel, mis kirjeldab ema-isa ja väikepoja vahelisi suhteid. Ületamatuid takistusi võõrkeelses lasteaias kohanemisega ja vägivallast tingituid hingelisi ilminguid.

Lugemine on tasuta ja leitav aadressilt:

https://olemuslik.wordpress.com/

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 30. oktoober 2021, kl 17.29
Täna ilmus uus ahjusoe pala https://olemuslik.wordpress.com/

Artikkel kirjeldab 3 aastase poisi esimest loomaaia külastust, mida võtab suure tõsiduse ja pühendumisega. Tal on jätkuvalt olemas võime ja mida pole unustanud, mis pärineb immateriaalsest dimensioonist, kuidas tunnetada lindude ja loomade hingi ning nendega telepaatilisel teel suhelda.

Samuti on näide koeraga vaimsel teel kommunikeerumisest ja mis sellest kõigest lõpuks saab. Esmakordselt püüan nähtuste seletamisel ja tõlgendamisel appi võtta filosoofilised lähtepunktid, mida võib mõista kui populaarteaduslikke.

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 06. november 2021, kl 10.22
6. novembril ilmus veebiraamatu https://olemuslik.wordpress.com/ seitsmes peatükk, mis kirjeldab värvikalt ja humoorikalt 3-aastase väikemehe seikluseid sugulase pulmas. Pealtnäha igavalt alanud koosviibimine võtab tuure üles ja leiab väljundi lapselike eripalgeliste mõttemustrite keerulises rägastikus, kust väljapääs näikse olema ilmvõimatu...

Head lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 13. november 2021, kl 23.13
13.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 9. PEATÜKK ⟡ Vikimõisa hingede ja ehitiste, lähipiirkonna objektide ja ümbruskonna tervikuna tajumine.

Kirjeldatakse surnud inimeste hingede ilmnemist mentaalselt ja visuaalselt; erinevate hoonete ja ehitiste täielikku või osalist tajumist, üksikdetailide tunnetamist. Mil moel tajutakse puid, suuri kive ja piirkondi? Lahatakse põgusalt energiavälja ja aja olemust. Kõrvutatakse kahte unenägu tegeliku reaalsusega. Ja muud pikemas ning põhjalikumas paljude fotodega illustreeritud esitluses!

Head uudistamist ning lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 16. november 2021, kl 19.31
16.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 10. PEATÜKK ⟡ Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm.

Osadel väikelastel esineb võime ja oskus suhelda nn salakeeles, mis koosneb väga omalaadsest häälitsuste kombinatsioonist, mida saab nimetada omaette keeleoskuseks. Aru saamine põhineb hingede vastastikusele nn telepaatilisele kommunikatsioonile. Edasi juba lähemalt raamatust!

Head uudistamist ning lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 20. november 2021, kl 08.28
20.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 11. PEATÜKK ⟡ Imiku olemuse, nutu ja häälitsuste sisuline mõistmine distantsilt.

Imiku nutt ja jonn on informatsiooni edastamine või sõltuvalt olukorrast sisuline ning loogilise ülesehitusega kõne, millest paljud väikelapsed suudavad aru saada. Seega täiskasvanul ei ole mõistlik titat alahinnata, vaid suhtuda temasse kui üsnagi võrdsesse partnerisse...

Head tutvumist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 23. november 2021, kl 08.37
23.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 12. PEATÜKK ⟡ Väikelapsed on vajadusel meisterlikud manipuleerijad.

Eluline olukorra kirjeldus pudikeele vajaduspõhisest kasutamisest. 1,5 ja ligi 5 aastase lapse omavaheline manipulatsioon emotsionaalsete väärtuste saamise eesmärgil.

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 27. november 2021, kl 13.59
27.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 13. PEATÜKK ⟡ Pudikeel arendab ja treenib hingelis-immateriaalseid oskuseid

Pudikeele ja vastastikuse telepaatilise kommunikatsiooni sage praktiseerime arendab väikelast hingeliselt ehk treenimine teeb meistriks.

Teema laiendus ja tagasihoidlik filosoofiline mõtisklus täiskasvanu pilgu läbi.

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 30. november 2021, kl 08.27
30.11.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 14. PEATÜKK ⟡ Pudikeele ja telepaatia kasutamine imikute ning väikelaste suurepäraseks mõistmiseks vanemaks saades kaob ⟡

Lühikirjeldus: Kolme väikelapse elulised näited, millal ja miks oskus pudikeeles kõneleda ning võime telepaatiliselt suhelda kaob või ei ole üldse esinenud.

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 04. detsember 2021, kl 15.26
04.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 15. PEATÜKK ⟡ Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm. Esimene sõber. Põgus mõtisklus mateeria ja immateriaalsuse sidususest ⟡

Lühikirjeldus: Olukordade kirjeldus, mil hingelis-immateriaalne (HI) käsitlus on tagaplaanil ja reaal-materialistlik (RM) esiplaanil. Teise inimese hingelise põhiolemuse ootamatu tajumine.

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 07. detsember 2021, kl 11.19
07.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 16. PEATÜKK ⟡ Lapsena arutled, kelleks sa täiskasvanuna tahad saada? Intuitsiooni käsitlemine ⟡

Lühikirjeldus: Millist osa mängib RM- ja HI-olemus intuitsiooni kujunemises? Intuitsiooni kirjeldus eluliste näidete varal ja tõlgendamine. Miks intuitsioon on vajalik ja selle võimalik defineerimine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 11. detsember 2021, kl 08.59
11.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 17. PEATÜKK ⟡ Tüdrukute hingelise põhiolemuse momentaalne tajumine ⟡

Lühikirjeldus: Teise inimese hingelise põhiolemuse tajumine võib hingeliste puudutuste intensiivsuse tõttu muutuda otsesuhtluseks enda igavikulise hingega, mis tagab teise osapoole laiahaardelise mõistmise. Võimendunud taju võib tuua esile hingemälu seikasid sinu möödunud eludest. Miks on hingelised puudutused head ja vajalikud?

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 14. detsember 2021, kl 11.49
14.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 18. PEATÜKK ⟡ Keeruliste olukordade lahendamisel võib su hing tulla selgitustega appi ⟡

Lühikirjeldus: Mõned elulised näited, kus otsuste langetamisel on oluline roll hinge poolt esitatud näpunäidetel, et vältida võimalikke eluohtlikke olukordi. Põgus mateeria, immateriaalsuse ja infodimensiooni koosmõju toimivuse seletus.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 18. detsember 2021, kl 10.29
18.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 19. PEATÜKK ⟡ Reaal-materialistliku käsitluse kinnistumine ja füüsilise maailma väljakutsed ⟡

Lühikirjeldus: Klassikalised, pealtnäha lihtsad, kuid sisult keerulised elulised RM-põhised valikud, mis mõjutavad inimesi kümneid aastaid või kuni surmani.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 21. detsember 2021, kl 11.06
21.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 20. PEATÜKK ⟡ Saatus võib olla ettemääratud, mida toetavad elulised sündmused ⟡

Lühikirjeldus: Oletan, et iga inimene võib analüüsida enda käesolevat isiklikku elu ja leida põhjuslikke ootamatuid ning üllatavaid seoseid, mis võivad viidata eelmistele reinkarnatsioonidele. Vajadusel kasuta oma mitmekesist ja võimekat tajumehhanismi! Eluliste näidete kirjeldus.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 27. detsember 2021, kl 14.02
25.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 21. PEATÜKK ⟡ Lõuna ajal enam magama ei pea. Lasteaia lõpetamine ⟡

Lühikirjeldus: 6-aastasel lapsel on tavapäraselt ülekaalus RM-põhine maailmakäsitlus, kuid immateriaalsusest pärinevad tajuliigid võivad jätkuvalt esineda. Mäletamise protsessi tutvustus, mida järgides on võimalik samm-sammult varajasemat lapsepõlve meenutada. Mälu, info ja infodimensiooni (ID) põgus käsitlemine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 29. detsember 2021, kl 18.58
28.12.2021 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 22. PEATÜKK ⟡ Teise inimese eluliste minevikuliste episoodide külastamine. Lahkunud naise hinge ja taju autentne kogemine. Lasteaia lõpetamine (2) ⟡

Lühikirjeldus: Ärkvel oleku ja uinumise staadium N1 võib luua kanali ühendumaks immateriaalsusega ja/või infodimensiooniga. N1 meetod võib aktiveerida ja tugevdada sinu immateriaalsusest pärinevaid tajuliike ning võimeid oluliselt. Võib luua eripäraseid võimalusi ja oskuseid, mis inimesel esinevad tavapäraselt piiratult.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 05. jaanuar 2022, kl 08.32
05.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 23. PEATÜKK ⟡ Mäletamise süvakirjeldus (1). Lasteaia lõpetamine (3) ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Mäletamine võib tuua sinu saatuses esile üllatavaid võimalikke ettemääratud põhjuslikke seoseid. Võid kogeda enda olulisust mateeria ja immateriaalsuse koostoimimise süsteemist.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 12. jaanuar 2022, kl 09.36
12.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 24. PEATÜKK ⟡ Juhataja jutul. Mäletamise süvakirjeldus (2). Lasteaia lõpetamine (4) ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Hinge ja taju jaoks ei oma aeg tähendust. Erinevate ajastute, olekute ja dimensioonide vahel saad liigelda momentaalselt või peaaegu ühel ja samal hetkel.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 19. jaanuar 2022, kl 08.33
19.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 25. PEATÜKK ⟡ Sündimise ja järgneva nädala mäletamine ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Infodimensiooni lühikäsitlus. Sündimise protsessi vältel ja järgnevatel päevadel on sinu hing suures osas kehast väljas. Jälgib tähelepanelikult sinu läheduses olevaid inimesi ja ümbrust. Esineb keha ja hinge selgelt eristatav duaalsus ning sünkroonne põimitus ja koostöö. Hinge eesmärk on tagada vastsündinu elu jätkumine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 26. jaanuar 2022, kl 14.31
26.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 26. PEATÜKK ⟡ Sünnijärgsed nädalad ja kuud ⟡

Lühikirjeldus: Nime panemine võib tekitada elu esimese reaal-materialistliku (RM) tarkuse ja kogemuse, mis loob väga hõreda filtri sinu hingelis-immateriaalse ning igavikulise hinge olemuse ja tema oskuste ning võimete avaldumise ette. RM-põhine filter muutub ajaga tihedamaks, mis omakorda on sõltuvuses indiviidist. Hing jätkab sinu aktiivset jälgimist, hoolitsemist ja hoiatamist. Täiendav mäletamise selgitamine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 02. veebruar 2022, kl 17.24
02.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 27. PEATÜKK ⟡ Aja- ja koduloolase Heino Gustavsoni (1923-2005) poolt pildistatud ühe foto lugu kohalikus kultuuriloolises pildis. H. Gustavsoni ja Augusti mälestuseks ⟡

Lühikirjeldus: Iga eluline sündmus sinu eluteel on põhjuslik, mis mõjutab sind suuremal või vähemal määral. Enda saatust analüüsides võid jõuda alguspunktideni, kus, millal ja miks miskit alguse sai.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 09. veebruar 2022, kl 08.51
09.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 28. PEATÜKK ⟡ Info üleküllus. Vaba tahe – põhjus – tagajärg ⟡

Lühikirjeldus: Liigse info problemaatika selgitamine ja sinu roll selles. Kas ettemääratuse tingimustes on vaba tahe võimalik? Vaba tahte, põhjuse ja tagajärje olemuse teoreetiline kirjeldus ning isikliku saatusega sidumine. Küsimused ja vastused.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 16. veebruar 2022, kl 08.57
16.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 29. PEATÜKK ⟡ Vladimir Putin unenägudes ⟡

Lühikirjeldus: Osa unenägusid võib olla ennustava iseloomuga. Kahe kunagi nähtud une sidumine tulevikus aset leidvate keeruliste poliitiliste või sõjaliste sündmustega.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 24. veebruar 2022, kl 08.29
24.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 30. PEATÜKK ⟡ Tegelik füüsiline elu võib häirida intuitsiooni ilmnemist ja enda hinge avaldumist ⟡

Lühikirjeldus: Elulised näited ja arutelu, et füüsilise maailma olemus tõukab hingelise maailma tahaplaanile.

Rahu ja head vabariigi aastapäeva!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 02. märts 2022, kl 08.41
02.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 31. PEATÜKK ⟡ Sõda, hukatus ja surm õpetavad ⟡

Lühikirjeldus: Teoreetiline lähenemine ühe aspekti lõikes, mil moel võib sõda üksikindiviidi ja inimkonda mõjutada?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 09. märts 2022, kl 08.29
09.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 32. PEATÜKK ⟡ Koolikiusamine ⟡

Lühikirjeldus: Kuidas kiusamine saab alguse, selle mõju hingelisel ja füüsilis-materiaalsel tasapinnal ning detailide seletus. Kahetsemise ja andestamise põgus käsitlus.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 16. märts 2022, kl 08.28
16.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 33. PEATÜKK ⟡ Mõtisklused enesetapust ja suitsiidikatse aktiveerivad hinge jõulise avaldumise ⟡

Poisi katsetused leida lahendusi, kuidas säilitada eneseväärikus ja inimlikkus despootlikkus ning toksilises keskkonnas? Kiusamise ja suitsiidikatse detailide kirjeldus. Mil moel hing astub tegevusse?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 23. märts 2022, kl 08.17
23.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 34. PEATÜKK ⟡ Suitsiidikatse õpetab ⟡

Lühikirjeldus: Enesetapukatse tuletab sulle meelde, et oled lahkunud varemgi ja kuhu võiksid pärast surma edasi liikuda? Dramaatiline sündmus aktiveerib hinge järjepideva realistliku ilmnemise. Mõistus väidab, et kohtumine UFO-ga on peatselt võimalik.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!