Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Halb kogemus
Täiturite tasud suurenevad oluliselt.
 
Pekki 04. mai 2018, kl 21.20
Ja just väikeste nõuete puhul. Et siis nagu vähe veel kooritakse. Ok, imege muna ja te ei saa midagi.
 
artist 06. mai 2018, kl 19.17
Las suurenevad - võlgu ei tohi kellelegi olla. Asjata ei koorita kedagi. Kui inimesed oleksid ausad, siis poleks vaja kohtutäitureid ja nende palgaraha eest saaks riik midagi mõistlikku teha. Sinusugustel ei ole häbi siia kirjutada, rääkimata võla tagasimaksest.
 
kivike 07. mai 2018, kl 09.42
Täiturid ei ole riigi palgal - riik ei maksa täituritele palka, võlgnike käest võetakse tasud ju. Ärge jääge võlgu, siis ei tule ka täituritega tegemist.
 
ega jah.. 07. mai 2018, kl 14.25
Kui võlgu jääd, siis kaotad kõik inimõigused. Isegi mõrvaril vangis on rohkem õigusi ja vabadust kui paartuhat eurot võlgu jäänud inimesel... Täpselt selline tunne, et kui jääd võlgu ja ära maksta ei suuda, siis väärid rotielu kuskil kuuse all ja näljas. Mittemidagi ei jäeta elamiseks. Masendav.
 
kivike 07. mai 2018, kl 15.47
Sorri, aga millistest inimõigustest ilma jäedakse? Kui oled võlgu, siis jäetakse elatusmiinimum kätte ju ja arvestatakse ka ülepeetavatega, elatisi ja toetusi ei puututa - ei ole nii, et mittemidagi ei jäeta elamiseks, lihtsalt elamisest on inimestel erinev arusaam. Seega, maksta oma võlgnevused õigeaegselt ja makseraskuste tekkides tegutseda, mitte jätta lihtsalt asja hapnema ja mitte vastata kreeditoride kõnedele ja meilidele, on üks võimalusi täitureid vältida.
 
kui sa ei lange lõksu, 07. mai 2018, kl 17.36
siis polegi sul asja nende täituritega, sest sa pole lasknud end hullutada pakutava rahaga. sa pole oma hinge müünud vereimejatele. parem elada piskust ja vabana, kui ihaleda kõrget lendu lasta end "tappa" sind lõksu meelitanud kaarnakarjal.
kogu see pangandus ja laenundus on vereimejate seatud lõks ja kuigi raha on kena omada ja selle eest saab osta kujuteldavat vabadust, oled sa ometi nagu kärbes liimipaberile püütud...ja edasine su saatus on kui võit õnnemängus.
 
tige 07. mai 2018, kl 18.31
kivike Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Sorri, aga millistest inimõigustest ilma jäedakse?
> Kui oled võlgu, siis jäetakse elatusmiinimum kätt
> e ju ja arvestatakse ka ülepeetavatega, elatisi ja
> toetusi ei puututa - ei ole nii, et mittemidagi e
> i jäeta elamiseks, lihtsalt elamisest on inimestel
> erinev arusaam. Seega, maksta oma võlgnevused õig
> eaegselt ja makseraskuste tekkides tegutseda, mitt
> e jätta lihtsalt asja hapnema ja mitte vastata kre
> editoride kõnedele ja meilidele, on üks võimalusi
> täitureid vältida.

Ehk paned siia juhendi, kuidas soovitad ära elada, kui täitur jätab kätte elatusmiinimumi, mis on 140 ja ülapeetavatega EI ARVESTA??? Ma kohe tahaks seda juhendit näha, kuidas selle summaga täiesti normaalselt (sinu väide) saab makstud üüri, tööl käia (kõik ei ela juhtumisi tallinnas tasuta transpordi juures) ja veel kuu aega (mitte priiskavalt, vaid üleüldse) süüa saab?
Just nii täitur käitus, et helistas töökohta ja nõudis, et kogu summa, mis ületab 140 tuleb kinni pidada ja täiturile kanda. Täiskohaga töötavale inimesele jäetakse kätte 140 eurot ja sina väidad, et see on täiesti normaalne??

Tegemist ei ole mingite maksmata võlgadega, vaid nooruses rumalusest saadud trahvidega (omas alaealisena tubakatoodet, näiteks.), või teine - unustas load õigel ajal uuendamata ja eksamile sõites võeti vahele, trahv 400 euri , millele täitur lisas rõõmsalt omalt poolt juurde, kogu võlgnevus 830 eurot. (jällegi, maalt linna jala ei kõnni ja ühistransport praktiliselt puudub). Kohutavalt ühiskonnaohtlik tegelane, kelle kõri tuleb viimase piirini kinni pigistada?

Tegemist tubli ja tööka noormehega, kes on politsei ja täiturite poolt sisuliselt igasugusest elu alustamise võimalusestki ilma jäetud. Muidugi, noormees lahendas asja lihtsalt, pani avalduse lauale ja läks välismaale tööle, kuhu kohalike vereimejate räpased küüned ei ulatu. Tööandja pakkus siin lausa mitmekordset palka, aga see oleks ainult täiturite taskuid täitnud, seega polnudki poisil mingit valikut. Nüüd saab välismaal neljakohalist palka, on väga hinnatud töötaja ja täiturid imegu sedasamustki. Ja eesti on ühest korralikult noorest töömehest jälle ilma oma haigete seadustega.
 
kivike 08. mai 2018, kl 08.46
tige Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Ehk paned siia juhendi, kuidas soovitad är
> a elada, kui täitur jätab kätte elatusmiinimumi, m
> is on 140 ja ülapeetavatega EI ARVESTA???

Elatusmiinimum on kõrgem kui 140 minu teada.
Ülalpeetavatega ei arvestata, kui sa pole vastavat
avaldust esitanud. Otsi õigusabi, kui sa arvad, et
täitur sulle liiga teeb, foorumis sisistamisest abi
ei ole.

Ma kohe
> tahaks seda juhendit näha, kuidas selle summaga tä
> iesti normaalselt (sinu väide) saab makstud üüri,
> tööl käia (kõik ei ela juhtumisi tallinnas tasuta
> transpordi juures) ja veel kuu aega (mitte priisk
> avalt, vaid üleüldse) süüa saab?

Omavalitsustelt saab taotleda päris mitut sorti toetusi,
mida täitur ei tohi puutuda.

> Just nii täit
> ur käitus, et helistas töökohta ja nõudis, et kogu
> summa, mis ületab 140 tuleb kinni pidada ja täitu
> rile kanda. Täiskohaga töötavale inimesele jäetaks
> e kätte 140 eurot ja sina väidad, et see on täiest
> i normaalne??

Ma ei väida midagi normaalsuse suhtes, seadusandluses
ei ole sellist mõistet nagu normaalne. Kui sul on ülalpeetavaid,
siis avaldused selle kohta esitada. Kui on abikaasa või saad alimente,
siis on lugu tiba teisem, aga ikkagi täitur ei tohi kõike ära võtta ja
sul on võimalus täituri tegevuse peale kaevata vastavasse instantsi.
Ainult jällegi, et avaldus ennast ise ei esita.

> Tegemist ei ole mingite maks
> mata võlgadega, vaid nooruses rumalusest saadud tr
> ahvidega (omas alaealisena tubakatoodet, näiteks.)
> , või teine - unustas load õigel ajal uuendamata j
> a eksamile sõites võeti vahele, trahv 400 euri , m
> illele täitur lisas rõõmsalt omalt poolt juurde, k
> ogu võlgnevus 830 eurot. (jällegi, maalt linna jal
> a ei kõnni ja ühistransport praktiliselt puudub).

Trahvinõuded tavaliselt aeguvad mingi aja möödudes.
Jällegi, otsi õigusabi selles suhtes. Täituril on õigus tasu
saada, sest ta teeb vastavaid toiminguid, et võlg sinu käest
kätte saada. Kohtu kaudu on võimalik kokku leppida ka
maksegraafikuid, kui sa suudad kohtule ära põhjendada
ja sissenõudja ning kohtu huvi on võlg võimalikult kiiresti
kätte saada, mitte sulle lahedat laenu anda.

> Kohutavalt ühiskonnaohtlik tegelane, kelle kõri tu
> leb viimase piirini kinni pigistada?

Maksnud trahvid õigel ajal ära siis. Või uuendanud lube õigeaegselt
ja sõitnud kehtiva dokumendiga.

> Tegem
> ist tubli ja tööka noormehega, kes on politsei ja
> täiturite poolt sisuliselt igasugusest elu alustam
> ise võimalusestki ilma jäetud. Muidugi, noormees l
> ahendas asja lihtsalt, pani avalduse lauale ja läk
> s välismaale tööle, kuhu kohalike vereimejate räpa
> sed küüned ei ulatu.

See on põhimõtteliselt nagu vale suhtumine, et rikun seadust
ja jätan maksmata ja teised on pahad. Võlgu saab tagant järgi
sisse nõuda veel aastaid, et kui kodumale naaseb noormees või
tal siin vara tekib, siis tuleb ikkagi oma kohustused täita sissenõudjate
ees.

Tööandja pakkus siin lausa mi
> tmekordset palka, aga see oleks ainult täiturite t
> askuid täitnud, seega polnudki poisil mingit valik
> ut.

Taskuid täidab see põhiliselt ikkagi sissenõudjal,
ärme unustame. Valik ju oli - võlad tasuda ja rahulikult
edasi elada, aga ta valis nende mittemaksmise.

Nüüd saab välismaal neljakohalist palka, on vä
> ga hinnatud töötaja ja täiturid imegu sedasamustki
> . Ja eesti on ühest korralikult noorest töömehest
> jälle ilma oma haigete seadustega.

Ei ole ju. Jättis maksmata ja vahetas 400 + euro pärast sellepärast elukohta.
Ma saaks aru, kui mingeid miljoneid oleks võlgu.
Ma tahaks näha, kui sulle võlgu jäetakse suuremad summad
ja ära kolitakse ja sa ei saagi seda võlga või elatist kätte, siis
on teine laul kohe, et täitur laisk ja kus mu raha on. :)
 
kesse tegi - ise tegi! 08. mai 2018, kl 09.15
Aga miks sa selle täituri siis tellisid endale? Minul pole küll kukil mitte mingit täiturit:)

Loll pea olla ikka kere nuhtlus.
 
tige 08. mai 2018, kl 10.28
kivike Kirjutas:
-------------------------------------------------------
Esiteks, ära korruta, otsi õigusabi, mina pole ealeski kellelegi võlgu olnud ja ei räägi üldse endast, vaid heast töömehest, kes meilt ära läks.
>
> Elatusmiinimum on
> kõrgem kui 140 minu teada.
> Ülalpeetavatega ei a
> rvestata, kui sa pole vastavat
> avaldust esitanu

Mitte mingit avaldust ülalpeetavate osas täitur ei arvesta, see sai järele küsitud ja summa 140 on täpselt sellisena täituri aktis kirjas ja kõik üle selle täitur ka endale roobitses.


> Omavalitsustel
> t saab taotleda päris mitut sorti toetusi,
> mida
> täitur ei tohi puutuda.

Mitte mingit toetust sulle ei anta, kui palk on piisav aga raha tegelikult jõuab hoopis täiturile, ära ikka päris lolliks ka mine oma mölaga.


> Ma
> ei väida midagi normaalsuse suhtes, seadusandluse
> s
> ei ole sellist mõistet nagu normaalne.

Mitte seadus vaid sina väitsid, et on täiesti normaalselt võimalik ära elada selle elatusmiinimumiga (140 euri), mis täitur kätte jätab. Palun veelkord õietust, kuidas see võimalik on.

Kui su
> l on ülalpeetavaid,
> siis avaldused selle kohta
> esitada. Kui on abikaasa või saad alimente,
> sii
> s on lugu tiba teisem, aga ikkagi täitur ei tohi k
> õike ära võtta ja
> sul on võimalus täituri tegev
> use peale kaevata vastavasse instantsi.
> Ainult
> jällegi, et avaldus ennast ise ei esita.

Avaldused saatis täitur otseteed prügikasti ja saatis täiesti ametliku vastuse, et mitte mingeied ülalpeetavaid arvesse ei võeta. Muide, sai helistatud isegi täiturite kotta ja sealt saadud vastuseks, et selline täituri tegevus on täiesti ebaseaduslik, ainus, keda see ei kottinud, oli täitur.

> Trahvinõuded tavaliselt
> aeguvad mingi aja möödudes.

Selleks ajaks on välgnik ammu lihtlabaselt nälga surnud, sest mina näiteks ei suuda mitte mingi nipiga elada aastaid, saades kätte 140 eurot kuus. Kui sain väidad, et nii on täitsa rahulikult võimalik ära elada, miks sa siis keeldud seda õpetust teistega jagamast?

> huvi on võlg võimalikult kiiresti
> kätte saada,
> mitte sulle lahedat laenu anda.

Et sinu meelest on politseitrahv saadud laen??? See on juba erakordselt huvitav suhtumine.


> Maksnud
> trahvid õigel ajal ära siis. Või uuendanud lube õ
> igeaegselt
> ja sõitnud kehtiva dokumendiga.

Juhtumisi oli tegemist õppuriga, kel puudus isiklik sissetulek, millest trahve maksta.


> See on põhimõtteliselt na
> gu vale suhtumine, et rikun seadust ja jätan ma
> ksmata ja teised on pahad. Võlgu saab tagant järgi sisse nõuda veel aastaid, et kui kodumale naaseb noormees või
> tal siin vara tekib, siis tuleb
> ikkagi oma kohustused täita sissenõudjate
> ees.

Ah, et vale? Et täitsa õiglane on süsteem, kus täitur lisab trahvile omatasuna suurema summa, kui trahv ise? Ja vähemalt minu meelest peaks õiguskuulekuse kasvatmiseks olema trahv proportsionaalne rikkumisega, mitte täitma ainult riigikassa ja täituri tasku täimise eesmärki. Kui keegi sõidab mitu inimest surnuks, siis viibutatakse talle ainult näppu, oi paha poiss, ära enam nii tee, samas on lubasid uuendama sõitev poiss äärmiselt ühiskonnaohtlik, keda tuleb trahvida täie rauaga. Tõenäoline, et ta eestisse enam ei naase, milleks, kui siinselt "imetoredalt" õigussüsteemilt sellise õppetunni on saanud. Sealne tööandja oli seda saagat kuulates öelnud, et mitte kusagil õigusriigis ei saaks täiturid niimoodi omavolitseda.


> Taskuid täidab see põhiliselt ikka
> gi sissenõudjal,

Loe - eelkõige täituril, ja kui midagi üle jääb, siis pudeneb natuke riigikassasse. Ärme unustame, et ühtki maksmata LAENU pole.

> ärme unustame. Valik ju oli -
> võlad tasuda ja rahulikult
> edasi elada, aga ta
> valis nende mittemaksmise.

Veelkord, - 140 euroga on inimene ammu enne millegi tagasimaksmist nälga surnud. Seega oli valik ainuvõimalik sundseis.

> Ei ole ju.
> Jättis maksmata ja vahetas 400 + euro pärast sel
> lepärast elukohta.
> Ma saaks aru, kui mingeid mi
> ljoneid oleks võlgu.
> Ma tahaks näha, kui sulle
> võlgu jäetakse suuremad summad
> ja ära kolitakse
> ja sa ei saagi seda võlga või elatist kätte, siis
>
> on teine laul kohe, et täitur laisk ja kus mu
> raha on. :

Et sadade eurode pärast võib võlgniku niiöelda näljasurma mõista. Mis võlgujätmisest sa kogu aeg jahud, väidad et täitur ja riik surevad kohe nälga, kui neid mõndasada eurot kohe ja korraga välja ei pigista? Või ei suuda sa vahet teha, mis on võetud laen, elatis ja politseilt saadud trahv?? Ajuga sul midagi korrast ära või?
Muide, kui noormees eelmisest töökohast palka kätte ei saanud, kuna tööandja lasi firma pankrotti, siis täpselt täitur laiutaski käsi, pole mitte midagi võimalik teha. Ehk siis võiksid mingigi järelduse teha, kui sul peale põhu midagigi kõrvade vahel aju meenutab.
 
kivike 09. mai 2018, kl 09.09
tige Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Esiteks, ära korruta,
> otsi õigusabi, mina pole ealeski kellelegi võlgu
> olnud ja ei räägi üldse endast, vaid heast töömehe
> st, kes meilt ära läks.

No ja? Läheb ju ka neid, kes ei ole võlgu. Taoliste probleemide tekkides
soovitada õigusbüroo poole pöörduda on täiesti mõistlik soovitus.

> Mitte mingit avaldust ü
> lalpeetavate osas täitur ei arvesta, see sai järel
> e küsitud ja summa 140 on täpselt sellisena täitur
> i aktis kirjas ja kõik üle selle täitur ka endale
> roobitses.

Sorri, mis aastal selline asi oligi? Hetkel on elatusmiinimum minu teada
430 euri. Täiturile tuleb esitada avaldus arvelduskonto kasutamiseks seaduses sätestatud ulatuses. Kui võlgniku kontole ei laeku sissetulekut või ta pole esitanud eelmainitud avaldust, arestitakse kõik tema kontod täies ulatuses. Seega?

> Mitte mingit toet
> ust sulle ei anta, kui palk on piisav aga raha teg
> elikult jõuab hoopis täiturile, ära ikka päris lol
> liks ka mine oma mölaga.

No mis seal ikka, kui see summa nii tühine oli, mis ta siis ära ei maksnud.

> Mitte seadus vaid sina väitsid, et on täiest
> i normaalselt võimalik ära elada selle elatusmiini
> mumiga (140 euri), mis täitur kätte jätab. Palun v
> eelkord õietust, kuidas see võimalik on.

Paluks tsitaati, kus ma seda väitsin.

> Ava
> ldused saatis täitur otseteed prügikasti ja saatis
> täiesti ametliku vastuse, et mitte mingeied ülalp
> eetavaid arvesse ei võeta. Muide, sai helistatud
> isegi täiturite kotta ja sealt saadud vastuseks, e
> t selline täituri tegevus on täiesti ebaseaduslik,
> ainus, keda see ei kottinud, oli täitur.


> Selleks ajaks on välgnik ammu lih
> tlabaselt nälga surnud, sest mina näiteks ei suuda
> mitte mingi nipiga elada aastaid, saades kätte 14
> 0 eurot kuus.

Essand, mis summades neid trahve siis pidi olema, et
ei jõud maksta? Ei määrata ju hiigelsummasid, mida ei
saa mingi aja möödudes korraliku palga olemasolul ära
maksta.

Kui sain väidad, et nii on täitsa ra
> hulikult võimalik ära elada, miks sa siis keeldud
> seda õpetust teistega jagamast?

Ma väidan, et trahve on võimalik vältida, kui täita reegleid.

> Et sinu meel
> est on politseitrahv saadud laen??? See on juba er
> akordselt huvitav suhtumine.

Ma pidasin silmas, et kui teenid Eesti keskmist palka ja palud
kohtult maksegraafikut näiteks 500 eurist trahvi ühe euroste
osamaksetena maksta. Võlg on võõra oma ja kui oled seadust rikkunud ega
ole kasutanud oma võimalust trahv vaidlustada, lisaks ei ole reageerinud
sissenõudja kirjadele trahv tasuda nii, et asi on jõudnud lõpuks kohtusse
ja täituri juurde, siis jah, see on sinu karistus.

> Juhtumisi oli tegemist õppuriga, k
> el puudus isiklik sissetulek, millest trahve makst
> a.

Sellisel juhul vastutavad lastele tekkinud kohustuste eest
vanemad täisealiseks saamiseni ja kui sissetulekuid ei oma,
siis kuidas saab midagi arestida? Parkimis- ja liiklustrahvid ei ole
hiigelsummades ja liiklustrahvid aeguvad.

> Ah, et vale? Et täitsa õiglane on s
> üsteem, kus täitur lisab trahvile omatasuna suurem
> a summa, kui trahv ise?

Täiturid saavad tasusi määrata seadusega ettenähtud korras,
mitte oma suva järgi summasi laduda. Kui sa jätad oma 1,70
riigilõivu maksmata ja seda aastaid ja täitur peab sind taga
ajama, siis jah, inimeste tagaajamine on kulukas, miks peab täitur
tasuta tööd tegema?

Ja vähemalt minu meelest p
> eaks õiguskuulekuse kasvatmiseks olema trahv propo
> rtsionaalne rikkumisega, mitte täitma ainult riigi
> kassa ja täituri tasku täimise eesmärki.

Hetkel on seadus selline ja tuleb täita. Noo eesmärk on selline,
et ära riku seadust ja kui rikud, siis maksa, ja kui rikud ja ei maksa,
siis võetakse raha ära.

Kui keegi
> sõidab mitu inimest surnuks, siis viibutatakse ta
> lle ainult näppu, oi paha poiss, ära enam nii tee,
> samas on lubasid uuendama sõitev poiss äärmiselt
> ühiskonnaohtlik, keda tuleb trahvida täie rauaga.

Kui dokumendi kehtivuse uuendamine nii tühine asi on,
siis mis segab seda teha õigeaegselt? Trahvitakse ju
selle eest, et ei uuendanud õigeaegselt ja lähtuvalt sellest
sõitis kehtetu dokumendiga, kuigi oleks saanud sõita
ühistranspordiga, taksoga või lasta kellelgi end sõidutada.
Purjus juhtidel on sageli samasugune vabadus, et ma natukene
ja korraks, mis siis on?

> Tõenäoline, et ta eestisse enam ei naase, milleks,
> kui siinselt "imetoredalt" õigussüsteemilt sellis
> e õppetunni on saanud.

Sa arvad, et täituriamet on selline Eestile omane eksklusiiv?
Välismaadel kah täitsa olemas. :) Jätab seal ka midagi maksmata,
küll sealne süsteem ta kätte saab.

Sealne tööandja oli seda sa
> agat kuulates öelnud, et mitte kusagil õigusriigis
> ei saaks täiturid niimoodi omavolitseda.

No öelda võib palju, ükski süsteem pole täiuslik.

> Loe - eelkõige täituril, ja k
> ui midagi üle jääb, siis pudeneb natuke riigikassa
> sse.

Lühidalt, ei ole nii. Sissenõutud summalt saab täitur kinni pidada
proportsionaalselt. Samas kui nõue on väiksem kui täituritasu, siis
jah. Aga mis segab trahve õigeaegselt tasuda siis ikkagi.

Ärme unustame, et ühtki maksmata LAENU pole.

Laenud on pankade rida ja inkassofirmade, mis täituri ei puuduta.

> Mis võlgujätmisest sa kogu aeg jahud, väid
> ad et täitur ja riik surevad kohe nälga, kui neid
> mõndasada eurot kohe ja korraga välja ei pigista?

Kui see mõnisada nii väike summa on, siis miks ära ei maksta.
Ja veel kord, ära riku seadust ja reegleid ja oledki trahvidest prii,
sest lihtsalt ei saagi neid. Sama jutt napsiste juhtide kohta - kui
jood, ära juhi, aga ikka miskit tõmbab neid sinna rooli alatasa.

> Või ei suuda sa vahet teha, mis on võetud laen, el
> atis ja politseilt saadud trahv?? Ajuga sul midagi
> korrast ära või?

Võlg on võlg. Maksmata trahve ja muid nõudeid nimetatakse samuti võlaks.

> Muide, kui noormees eelmises
> t töökohast palka kätte ei saanud, kuna tööandja l
> asi firma pankrotti, siis täpselt täitur laiutaski
> käsi, pole mitte midagi võimalik teha. Ehk siis v
> õiksid mingigi järelduse teha, kui sul peale põhu
> midagigi kõrvade vahel aju meenutab.

Täitur saab võtta sealt, kus on - kus midagi pole, ei saa surm ka võtta.
Pankroti menetlemine käib nii, et need, kellele ollakse rohkem võlgu,
need saavad esimesena ja firmade puhul jäävad alltöövõtjad ja hankijad
ilma palju suurematest summadest kui mõnisada euri. Kui noormees sinu juures töötas
enne välismaale minekut, siis on "eelmine töökoht" sinu juures ju! :)
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!