Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Koolilaps
kiituskiri
 
2 last, 2 kooli 04. juuni 2009, kl 13.20
On küll hinnete järgi!
Sest IGA õpetaja paneb ju eraldi käitumishinde. Laps käitub ju KÕIKIDES tundides ühtemoodi: see, kes segab tundi, teeb seda igas tunnis; kes ei sega tundi, ei tee seda ka siis, kui võimalik oleks!

Minu poisil on inglise keel puhas 5, käitumine inglise keeles eeskujulik.
Matemaatika on 2 ja 3 vahel, käitumine rahuldav või isegi mitterahuldav. Pole ju loogikat! Või on...
Need ained, kus on 4-d, on käitumine eeskujulik, matemaatika-keemia, mis balansseerivad 3 piiril, on mitterahuldav. Kusjuures keemia õps annab ka loodusõpetust, ja seal on käitumine korraga eeskujulik, sest laps oskab ainet hindele 4-5.
 
õpetaja 04. juuni 2009, kl 13.56
2 last, 2 kooli
Üks õpilane võib käituda kahe erineva õpetaja tunnis nagu öö ja päev.
Hoolsuse hindamisel võetakse arvesse ka hindeid, käitumise hindamisel küll mitte. Käitumist hinnataksegi kui käitumist, seda siis nii tunnis kui vahetunnis kui kooli territooriumil üldse. Ka kiituskirjaga õpilasel võib olla käitumine rahuldav ja tihtipeale just sellistel nn sügelistel on antud väga hea pea.
 
proua Kortspõhi 04. juuni 2009, kl 14.07
Mina eelistan Tootsidega maadlemise asemel tundi anda ja õpihimuliste lastega tegeleda, väikeste kelmuste peale palderjani ega korvanooli pudelit ei ava, aga kas neid just vaja on...


2 last, 2 kooli, hoolsuse ja käitumise hindamist selgitas Täpitriin väga ülevaatlikult, need võivad olla seotud hinnetega niipalju, et hea õppeedukusega õpilane peab end tavaliselt hästi üleval, kuid ei pruugi, olen paljudele kolmelistele pannud "eeskujuliku", sest nad ei sega tundi.
 
mii 04. juuni 2009, kl 14.11
Hoolsuse hinne ei pruugi vähimatki seost omada hinnetega. Minu keskmine hinne varieerus 4,5 ja 5,0 vahel ja hoolsus oli stabiilselt alates esimesest klassist "rahuldav" (ehk 3, kui numbriliselt rääkida)
 
mina 04. juuni 2009, kl 14.36
sain ka kiituskirja - tubli lapse kasvatamise eest (laps 3.kl ja sel aastal tõesti tublim olnud kui seni.)
 
Täpitriin 04. juuni 2009, kl 14.48
2 last, 2 kooli, aga millest tulevad need veerandite puudulikud ja "kolmed", kas põhjus on pigem suutmatuses, viitsimatuses, pingutamatuses?
Minagi õpetajana paneksin õpilase hoolsuse hinde (teisisõnu püüdlikkus, soov end kätte võtta) rahuldava, kui ma tean, et natuke vaeva ja tahtmist ning võiks ta end kätte võtta ja kerge vaevaga töö vähemalt "4" teha, aga kõik on kinni laiskuses või kui matemaatika töös põhikooli lõpu osas saadakse "3", sest kogu töö on täis lihtsaid liitmis-lahutamisvigu, mida ei tohiks teha ka algklassi õpilane enam.
 
2 last, 2 kooli 04. juuni 2009, kl 15.00
Matemaatikas on "2" 2/3 klassist. Proovieksami said isegi need 2, kellel jooksvalt on mõni 4- sisse eksinud. Probleem on õpetajas, seda on niiiiiiiii palju lastevanemate koosolekul arutatud, ja ka klassijuhataja on seda tunnistanud.
 
proua Kortspõhi 04. juuni 2009, kl 15.05
Mitmendas klassis laps käib ja kas sarnane seis valitseb ka teistes klassides?
 
2 last, 2 kooli 04. juuni 2009, kl 15.11
IX klass. See mataõps on neil VI klassist olnud ja kohe hakkasid probleemid. Teised ained on korras, kuid matat peavad lapsevanemad öösel lastele ise õpetama, kes muidugi oskab. Hea, et meil issi on masinaehitusinsener ja hommikust õhtuni arvutab ruumalasid ja siinuseid, aga kellel isa/ema ei mõista seda kunsti, sellel pole mitte kuskil abi oodata.
 
Täpitriin 04. juuni 2009, kl 15.15
Millised probleemid konkreetselt, et õpetaja küll seletab midagi klassis, aga kasutegur on väike või omandavad lapsed uut osa iseseisvalt, kas siis karistuseks või õpetaja metoodika on lihtsalt selline veidi äraspidine?
 
2 last, 2 kooli 04. juuni 2009, kl 15.20
Ma ei tea, KUIDAS ta seletab, aga igatahes lapsed aru ei saa, ja tunnikontrollide keskmine hinne on 1,5. Kuid õpetaja aru ei saa, et midagi ON valesti. Ja järelaitamist kui sellist ei ole, on järelVASTAMINE, kuid mitte järelaitamine. E-koolis on juba sõnastus selline, et "järeltööd peavad tulema tegema õpilased X, Y ja Z", sõnagi ei räägita konsultatsioonidest, jutt käib ainult järeltöödest.
 
proua Kortspõhi 04. juuni 2009, kl 15.25
Pidasin silmas eelkõige seda, milline olukord valitseb sellel õpetajal teistes klassides, kas on teistel samuti probleeme või ainult sinu lapse klassil? Laste käest võiksid tõesti uurida, kuidas tema tund on korraldatud.
 
Täpitriin 04. juuni 2009, kl 15.30
9.klassi laps peaks suutma tundi ja õpetaja tööd kirjeldada veidi täpsemalt kui paari lausega mis enamuses sisaldab sõnu 'normaalne' ja 'nõme', millest esimene on positiivne pool ja viimane võtab kokku kõik negatiivse. Tee esmalt selgeks, mis seal toimub, kuigi nüüd 9. klassi lõpus veidi hilja juba. Klassijuhataja tunnistab õpetaja küündimatust ja suutmatust, kuid millised on koolipoolsed konkreetsed sammud, kas te olete püüdnud saada oma klassile uut õpetajat, kui jah, siis milliste argumentidega on seda soovi pareeritud?
 
2 last, 2 kooli 04. juuni 2009, kl 15.58
Kuulge, ei ole minu asi kritiseerida, kuidas õpetaja oma tööd teeb. Õpetajaid on vähe, seda teab igaüks, ja matemaatika on raske aine, sellepärast hoitakse igast õpsist kinni, kes üldse on nõus seda tööd tegema. Kui 4 aasta jooksul kõik lastevanemate koosolekud algavad ja lõpevad matemaatikaga, siis on ju selge, et kool on probleemist teadlik. Ja ei ole probleem ainult meie klassis, sest "konsultatsioonis" on üle 20 õpilase 6-ndast 9-nda klassini järeltöid tegemas. Ja mida siin laste käest uurida, kui isegi klassijuhtaja on istunud mata tunnis, et näha, mis seal tegelikult toimub. Aga selge see, et kui teine õps on tunnis, siis mataõps käitub hoopis teistmoodi, nii et mingit tõest pilti see ei anna. Mataeksam on nädala pärast, eks siis on näha, palju on läbikukkujaid 2 klassi peale kokku.
 
uhh 04. juuni 2009, kl 16.08
ja siis kritiseeritakse eliitkoole? seal õpetajate probleeme pole, lapsevanemad on ka sõnakamad ja nõudlikumad.
 
püha müristus 04. juuni 2009, kl 18.44
milline väikekodanlikkus...
ennetades - vot ei mäleta ühegi oma lapse puhul, oli kiituskiri või mitte
teised motiveerimisalused vist..
ja kõik neli magistrid, kaks neist veel kahel erialal.....
vot nüüd eputasin, aga et tittede kiituskirjadega eputada - no ei
last selle eest kiita, seda küll - kuigi, milleks?
saagu mõni neli rohkem ja lugegu ja huvitugu millestki muust ka kui programmist, mis ikka meie tingimustes lihtsalt mehhaaniline...
 
iirrwww 04. juuni 2009, kl 19.14
oi tupsukutsununnukesed.kiituskirjakesed.kanad! tõelised DELFIKANAD ja TIBUEMMED!
 
negative creep 04. juuni 2009, kl 19.56
Kui juba eputamiseks läks siis tuleks mainida, et oma keskmise hinde suutsin 4.7 peale saada :D ( 10. klass)
 
püha müristus jah? 06. juuni 2009, kl 11.42
Poeg lõpetas kolmandat aastat kiituskirjaga ja ka ühtegi nelja polnud veerandihinnetes- eriti uhke olen selle tõttu, et sügisel vahetas kooli ja uues koolis sai juba esimesel veerandil ainsana kõik viied. Endale ei tundukski vast nii erilisena, aga kuna ta oli oma klassis(24 last) ainus ja 2 last jäi istuma, ning ka 4-5-lisi oli vaid 3, siis on ta tunnustust väärt küll.Samas olen uhke ka oma vanema poja üle, kes lõpetas gümnaasiumi 11-da klassi ilma mitterahuldavata, sest füüsikaga maadles ta juba 10klassis, aga suutis end nüüd aasta lõpus kokku võtta- teised hinded olid niikuinii head.
 
:) 06. juuni 2009, kl 17.53
tütar lõpetas 2. klassi kiitusega.
 
to 2last 2kooli 07. juuni 2009, kl 09.18
Käitumis ja hoolsushinne ei sõltu alati hinnetest, minu laps, kes lõpetas kiituskirjaga, sai esimesel veerandil, kui tal eranditult kõik hinded olid 5-ed, käitumise ja hoolsuse hea. Minu jaoks täiesti müstiline, sest päevikus ja e-koolis ainult kiitused, mitte ainsamatki märkust ja muide kõik aineõpetajad ei panegi käitumis-hoolsushinnet, lõppsõna ikka klassijuhatajal. Ei tahtnud õpsi käest uurida ka, sest teised veerandid kõik eeskujulikud. Laps seal klassis esimest aastat ja seal palju ulakaid poisse võib-olla õps ei jõudnudki teda esimese veerandiga tundma õppida ja ladus automaatselt head, sest miskipärast paljud õpsid on võtnud seisukoha, et vaid tüdrukud eeskujulikud on, mine tea võib-olla olen ülekohtune, aga lõpp hea kõik hea.
 
to põha müristus jah? 07. juuni 2009, kl 19.15
Kolmandat aastat või kolmandat aastat nagu kolmandat klassi? Teisel juhul, kui sul jäi kaks last istumas ja vaid üksikud neljade viitega no siis sorry nii madalatasemelisest koolist pole enne kuuldki. Tule lapsega kusagile kesktaseme kooli või kõrgemasse ja vaata siis kuidas läheb.
 
123 08. juuni 2009, kl 14.04
Kuidas on, kui tunnistusel kõik viied ja aasta ka kõik viied, käitumine ja hoolsus samuti eeskujuli. Eksamil aga jäid mõned punktid puudu ja tuli üks eksam "4". Nüüd siis on kiiruskirjaga lõpp.?! Laps on kogu aasta vaeva näinud ja nüüd siis nii.
Mida arvate sellisest asjast.?
 
to 123 08. juuni 2009, kl 15.59
See näitab, et õpilane oli selles aines ülehinnatud ja ongi jah kiituskirjale lõpp. Samas, mida see kiituskirja paber siis annaks või ära võtaks. Ise ju tead, kui tubli ja hoolas su laps on olnud.
 
jap 08. juuni 2009, kl 16.29
Kiituskirjast jääb ilma, aga kuna arvestades, et põhikooli eksamid on ikka väga väga kerged, sest eesmärk on ju see, et kõik need tehtud saaks, isegi need, kes edasiõppima ei lähe, siis ilmselt on laps antud aines ülehinnatud.
Samas laps on Sulle ju ikka kallis ning ega Sa teda sellepärast vähem armasta. :)
 
paljulapseline 08. juuni 2009, kl 19.05
noorematel kõigil kiituskirjad, kõige vanem laps hõbemedali kandidaat
 
nr73 08. juuni 2009, kl 22.30
vanem tütar 6 klass - kiituskiri + muusikakooli kiituskiri.noorem tütar 1 klass - kiituskiri.olen uhke oma laste üle :)
 
üksinimene 15. juuni 2009, kl 19.45
Mina ei ütleks, et alati ülehinnatud. Lihtsalt, see punktide vahe, millega eksida,ei ole väga suur. Pisikesed vead, kokku tuleb neid aga palju. 10 punkti on väga kerge kaotada. Ja ega need põhikooli eksamid nüüd nii ülimaltkerged ka ei ole. Isiklikut tean, et ka nendes on suur hulk põrujaid.
 
. 15. juuni 2009, kl 19.50
Minu vennal oli matemaatika aastahinne 5, kuid eksami sai vaevu kolme, oleks paar punkti vähem saanud, oleks läbi kukkunud. Väga väga hale.
 
minnni ema 19. juuni 2009, kl 02.32
8. klassi lõpetas tütar kiituskirjaga:)
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!