Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Remont
Remondilaen
 
Klaabu 01. juuli 2006, kl 15.31
Kas on võimalik võtta mõnest pangast laenu korteri remondi jaoks nii, et tulumaksu tagasi saab? Milisest pangast olete selle jaoks laenu võtnud ja millist? Laenud nii erinevad, et aru ei saa, millist oleks kasulikum võtta.
Loomulikult suhtlen ka pankadega, aga mitu pead on ikka mitu pead.
 
Nipi 01. juuli 2006, kl 17.15
Korteri remondi jaoks võetud laenult EI saa tulumaksu tagasi ja see ei sõltu pangast. Kui ei usu, küsi maksuametist.
 
Klaabu 01. juuli 2006, kl 17.31
Arvasin seda ise ka, aga igaks juhuks küsisin, et ehk on mingi variant. Tegelikult ebaaus, et kui ostan korteri ja remondin seda laenuga, saan tm tagasi. Kui ainult remondin, ei saa midagi, kus loogika on?
 
abi 01. juuli 2006, kl 17.50
pankadel polegi loogikat,neil ainult raha ja saamaahnus!!
 
Klaabu 01. juuli 2006, kl 18.23
Ega pank tulumaksu omale ei saa, selle saab ikka riik omale.
Aga palun, milliseid laene, mis summas, olete võtnud ja mis on intress. Kodulehekülgedelt ma küll täpset vastust pole saanud.
 
Nipi 01. juuli 2006, kl 18.36
Klaabu sa ilmselt mõtled seda, et kui võtad laenu rohkem, kui korteri ostmiseks vaja on ja siis selle rohkema osaga remondid.
Ega seegi ei ole tegelikult seaduslik.

http://www.emta.ee/?id=1283

Tulumasuseadus

§ 25. Eluasemelaenu intressid
(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid, mis on maksustamisperioodil tasutud Euroopa Liidu liikmesriigi residendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, samuti mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaalile. Samadel tingimustel võib tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

(RK s 17.12.2003 jõust.01.05.2004 - RT I 2003, 88, 587;
RK s 17.12.2003 jõust.01.01.2005 - RT I 2003, 88, 587)
(2) Soetamiseks loetakse ka ehitise püstitamist, laiendamist ja rekonstrueerimist ehitusseaduse tähenduses, samuti ehitise tehnosüsteemide asendamist ja muutmist ning ehitise ruumijaotuse muutmist ja ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustöid ehitusloa või ehitusprojekti alusel.

(RK s 15.05.2002 jõust.01.01.2003 - RT I 2002, 47, 297;
RK s 17.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 88, 587)

(3) Maksustatavast tulust võib üheaegselt maha arvata ainult ühe elamu või korteri soetamise laenu ja kapitalirendi (liisingu) intressid.
(4) Last üksi kasvatav, maksustamisperioodil lapsehoolduspuhkust kasutanud vanem võib samal maksustamisperioodil tasutud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud intressid täies ulatuses või osaliselt maha arvata järgnevate maksustamisperioodide tulust, arvestamata käesoleva seaduse §-s 282 sätestatud piirangut.

(RK s 29.01.2003 jõust.01.03.2003 - RT I 2003, 18, 105, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2003. aasta 1. jaanuarist.)
 
Maksuamet 02. juuli 2006, kl 19.46
kontrollib eluasemelaenu kasutamist ja seda remondiks kasutada ei saa. Deklaratsioonis paned kirja ostmiseks kulutatud laenuosa proportsiooni ja selle osas saad ka tulumaksu tagasi.
 
Klaabu 03. juuli 2006, kl 08.15
No ma ju ei loodagi tulumaksu tagasi saada, aga Maksuamet ei kontrolli küll rohkem midagi, peale dokumentide õige vormistamise. Enamus laenuvõtjatest on kasutanud seda ka remondi tegemiseks. Mingist proportsioonist kuulen küll esimest korda ja arutasime siin asja omavahel, saime naerda. Loodan, et see teema on nüüd ammendudnud.
Ootan jätkuvalt vastuseid küsimusele, kust ja millist laenu (millistel tingimustel) olete võtnud korteri/maja remondi jaoks.
 
murka 03. juuli 2006, kl 09.37
Mei võtsime laenu rohkem kui maja maksid, seda eesmärgiga vesi ja kalaisatsioon panna ning aknad ja vannituba ehitada. Esimesel aastal deklareerides tahtis maksuamet notarilepingut, kus oleks näha, kes mida müüs ja kes mida osstis ja mis summa eest. Ametnik siis ütles, et renoveerimise pealt (või oli see nüüd remont) saan tulumaksu tagasi, kui oleme valmis esitama kõiki tsekke, mis ja mille eest oleme ostnud või töid tellinud. Peale mõningast arutelu leidsime, et vaeva rohkem kui rubla eest, et see ei tasu ära, kuna võrreldes laenuga oli see summa väike ning tagastus oleks näänud mõnesajale kroonile.

Alati tasub maksuametist järele küsida. Uskuge, need ametnikud ei ole kurjad ja kibestunud mutikesed vaid väga abivalmid inimesed. Eelmisel aastal nad ise helistasid meile ja ütlesid, mis probleemid meil on.
 
Kuldkihar 03. juuli 2006, kl 09.55
minul oli selline juhus - laen oligi korteri renoveerimiseks.
intressi pealt tulumaks maksti ka tagasi... ja siis oktoobris helistati maksuametist ja väga viisakalt öeldi, et meil on projekt ja ehitusluba esitamata, et oleksime kenad ja need kas esitaksime.
nii et kui on projekt ja ehitusluba olemas, siis peaks OK olema
 
klaabule tutvumiseks 03. juuli 2006, kl 22.12
Maksu- ja Tolliamet: maksusoodustust tohib deklareerida sihtotstarbeliselt kulutatud eluasemelaenu intressidelt | 13.02.2006

Liis Plakk, Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Prindi Saada sõbrale

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et alates 2005. aastast võetud eluasemelaenu korral saab laenuintressilt tulumaksu tagasi, kui eluase soetatakse maksumaksjale endale.

Enne 2005 aasta 1. jaanuari sõlmitud laenu- või liisinglepingu korral saab intressi soodustust kasutada ka siis, kui eluase soetatakse abikaasale, vanematele või lastele.

Juhul, kui eluasemelaenu ei kasutatud täies ulatuses eluaseme ostmiseks või muudel soodustuse kohaldamiseks ettenähtud eesmärkidel, siis tuleb tuludeklaratsiooni eluasemelaenu intressi tabelis 9.3 eraldi ära näidata laenu sihtotstarbelise kasutamise protsent ja intressi summa vastavalt laenu sihtotstarbelisele kasutamisele. Näiteks, kui eluase maksis 800 000 krooni ja laenu võeti 1000000 krooni, siis saab makstud intresse deklareerida ainult 80 % ulatuses. Mittesihipäraselt kasutatud laenu osalt tulumaksu tagasi küsida ei tohi.

E-maksuametis saab tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist.

Maksu- ja Tolliamet kontrollib 2005. aastal eluasemelaenu võtnud isikute tuludeklaratsioone, eesmärgiga tagada tasutud laenuintresside õigesti deklareerimine kohe esimesel laenu deklareerimise aastal. Sellega seoses 2005. aastal eluasemelaenu võtnud isikud viie tööpäevaga enammakstud tulumaksu tagasi ei saa, palume klientidel pärast tuludeklaratsiooni esitamist jälgida informatsiooni e-maksuametis tulude deklareerimise infoleheküljel.

Samuti on oluline tähele panna, kuidas toimub eluasemelaenu intresside deklareerimine ja enammakstud tulumaksu tagastamine kaaslaenajate puhul, kes ei ole abielus:

Kui kaks isikut, kes ei ole abielus, soetavad kaaslaenuga eluaseme, üks isik on laenuvõtja, teine kaaslaenaja, mõlemad on 50% eluaseme omanikud, laenu tagasimaksmine toimub ühe isiku pangakontolt, siis intresside deklareerimise ja mahaarvamise õigus on mõlemal isikul 50% ulatuses. Üks isik ei saa tasutud intresse täies ulatuses deklareerida, kuna ta ei ole 100% eluaseme omanik.

Juhul kui kaks isikut, kes ei ole abielus, soetavad laenuga eluaseme, laenuvõtja on üks isikutest, mõlemad on 50% eluaseme omanikud, siis on mahaarvamise õigus ainult sellel isikul, kes on laenuvõtja ning maha saab ta arvata vaid 50% tasutud intressidest. Teine 50% intressidest jääb deklareerimata, kuna see pool eluasemest ei ole laenuvõtja omandis. Teine isik aga ei ole laenuvõtja, mis on soodustuse kasutamise tingimuseks.

Kui kaks isikut, kes ei ole abielus, soetavad laenuga eluaseme, eluaseme omanikuks on üks isik, kuid laenuvõtja on teine isik, siis mahaarvamise õigust ei ole kummalgi. Üks isik on küll eluaseme omanik, kuid temal ei ole sellega seotud laenu, teisel isikul aga on laen, kuid puudub eluase, mille soetamiseks võetud laenu intresse tulust maha arvata.

Kui laenuga eluaseme soetajad on abielus ja soetatud eluase on ühisvara, siis saab intressid täies ulatuses maha arvata see abikaasadest, kelle nimel on laen. Tasutud intressid võib deklareerida ka ühisel tuludeklaratsioonil.

Maksumaksja tulust saab eluasemelaenu intressi, koolituskulu sh õppelaenu intressi ning kingitusi, annetusi ja ametiühingumakseid kokku maha arvata kuni 50 000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% tulust. Eelmisel, 2004 aastal. oli piirsummaks 100 000 krooni.

Tulude deklareerimist puudutavat info ja abi saab infotelefonile 1811 helistades, samuti maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet
 
Klaabu 04. juuli 2006, kl 08.27
Milleks mulle see? Ütlesin ju, et tean, et tm tagasi ei saa. Aga fakt on see, et sellest laenust kinnisvara ostjad ka remondi ära teevad!!! Ma ei tea ühtegi varianti, kes teisiti oleks teinud. Kirjutasin juba, et see teema ammendatud. Ärritav lihtsalt, kuidas keegi teema alati ära pöörab ja siis selles suunas üks tampimine lahti läheb. Aga oma küsimusele ma ikka vastust ei saa:o((
Vladislav Kriv. 14. veebruar 2019, kl 20.34
Klaabu Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> No ma ju ei loodagi tulumaksu tagasi saada, aga Ma
> ksuamet ei kontrolli küll rohkem midagi, peale dok
> umentide õige vormistamise. Enamus laenuvõtjatest
> on kasutanud seda ka remondi tegemiseks https://123laen.ee/et/tarbimislaen/. Mingist p
> roportsioonist kuulen küll esimest korda ja arutas
> ime siin asja omavahel, saime naerda. Loodan, et s
> ee teema on nüüd ammendudnud.
> Ootan jätkuvalt va
> stuseid küsimusele, kust ja millist laenu (millist
> el tingimustel) olete võtnud korteri/maja remondi
> jaoks.

mul oli sama mure!
 
Vlad89 24. august 2019, kl 11.24
Klaabu Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Ega pank tulumaksu omale ei saa, selle saab ikka r
> iik omale.
> Aga palun, milliseid laene, mis summa
> s, olete võtnud ja mis on intress. Kodulehekülgede
> lt ma küll täpset vastust pole saanud.

proovi laenuvõrdluse veebilehte nagu https://44finance.com/et/laenud/kiirlaen/
Vladislav Kriv. 23. detsember 2019, kl 19.49
Vlad89 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Klaabu Kirjutas:
> ------------------------------
> -------------------------
> > Ega pank tulumaksu
> omale ei saa, selle saab ikka r
> > iik omale. Aga palun, milliseid laene, mis summa
> > s, o lete võtnud ja mis on intress. Kodulehekülgedelt ma küll täpset vastust pole saanud.
>
> proovi laenuvõrdluse veebilehte nagu https://44finance.com/et/laenud/kiirlaen...

samasugune. aitäh!
 
teks 08. juuli 2020, kl 13.12
raha24 pakub ka remondilaenu, aga maksu kohta ei oska öelda
https://moneezy.com/ee/laenupakkuja/raha24
sips1k 08. juuli 2020, kl 13.17
laenupakkuja käest võib ju küsida, on see siis pank, raha24 (https://moneezy.com/ee/laenupakkuja/raha24) või mis iganesToimetatud 1 kord(a). Viimati sips1k 08.07.2020 13.18.
 
selgitage palun 08. juuli 2020, kl 13.56
mis laadi orgasmi te saate nende vanade teemade kaevamisega ja neile vastamisega?
Juli Gots 13. juuli 2022, kl 11.00
Ei midagi, lihtsalt uudishimu =)
 
remondimees31 17. veebruar 2024, kl 22.22
see oleneb laenupakkujast. näiteks ma sain laenu läbi https://www.finantslaen.ee/ ja sain tulumaksu tagasi.
 
Monege 19. veebruar 2024, kl 09.57
Vaadake seda laenude võrdlusportaali. Näiteks sain laenu läbi https://www.monege.com/ee/remondilaen ja sain tulumaksu tagasi.
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!