Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Rahamured
üüritulu deklareerimine
 
omanik 13. veebruar 2017, kl 19.28
On tehtud üürileping, 2 toaline möbleeritud korter, üür, elekter, vesi, kanalisatsioon, prügi - kõik kokku 120 eurot. milest reaalselt aastaringselt jääb minu arvele ca 29 eur kuus ja seda olen seni kasutanud korteri pisiremondiks, ehk siis selle raha eest on saanud vahetada üürnik tapeeti ja san süsteemi rikete kõrvaldamine.

Nüüd siis tulude deklareerimine, kas pean sellelt kogusummalt tasuma ka üüritulu.

Korteri koos üürnikuga sain päranduseks
 
ann 13. veebruar 2017, kl 19.48
sellise kasumi eest ei üüri keegi korterit
 
teadja 13. veebruar 2017, kl 21.34
Eesti riik on seisukohal, et eraisiku korter ei vaja mingit remonti, seega tuleb sul saadud tulu deklareerida, kusjuures mahaarvamisi teha ei saa. Kui see üüritav korter aga kuuluks firmale, siis tohib remonti teha teatud määral ja ka muid korteriga seotud väljaminekuid tuludest maha arvata.
Kui sul on ainult üks korter, mida välja üürida, siis pole majanduslikult mõttekas selle tegevuse tarbeks firmat luua või siis ennast FIE-ks registreerida. Sel juhul läheb lõppeks asi liiga kalliks maksma. Kui sul oleks 10 korterit, mida välja üürida, siis tasub kindlasti luua firma ja kanda reaalsed kulud kuludesse, millelt pole vaja enam tulumaksu tasuda.
 
xxx 13. veebruar 2017, kl 23.10
Ei pea kogu summat deklareerima. Tee vahet kulude hüvitamisel (dokumentide alusel) ja üüril.
alissandra 14. veebruar 2017, kl 00.28
Üüritulust läheb maha deklareerides 20% ja muidugi ei pea deklareerima tõendatavaid kommunaal- ja muude kulude hüvitamiseks saadud summasid.

https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareeri...
 
maksuamet 14. veebruar 2017, kl 01.01
Sa ei tohi ju kogu saadud üüritulu eest remonti teha
 
omanik 14. veebruar 2017, kl 07.55
nagu öeldud siis sain selle korteri päranduseks just sellise lepinguga ja seal on ka kõik lahti kirjutatud, et omanik maksab ainult see 120 eurot ja saab küik eluasemega seotud teenused, isegi kui ta näiteks haige on, olen kohustatud tema eest hoolitsema, et ta toidu kätte saaks poest. Lisaks on leping tehtud kuni üürniku surmani ja muutmisele ei kuulu. Samuti on kohustus kord viie aasta jooksul vahetada tapeeti, vajadusel remontida kodutehnikat või asendada uuega. Nt lakkas töötamast teler, pidin ue muretsema.
Mis teha
alissandra 14. veebruar 2017, kl 07.59
Korteri remontimisega seotud kulusid ei saa tulust maha arvata, küll aga ühistu remondifondi korjatavad rahad või nt ühistu laenumaksed. Arved peavad olemas olema.
 
ei ole nii 14. veebruar 2017, kl 14.04
omanik Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> nagu öeldud siis sain selle korteri päranduseks ju
> st sellise lepinguga ja seal on ka kõik lahti kirj
> utatud, et omanik maksab ainult see 120 eurot ja s
> aab küik eluasemega seotud teenused, isegi kui ta
> näiteks haige on, olen kohustatud tema eest hool
> itsema, et ta toidu kätte saaks poest. Lisaks on
> leping tehtud kuni üürniku surmani ja muutmisele
> ei kuulu. Samuti on kohustus kord viie aasta jooks
> ul vahetada tapeeti, vajadusel remontida kodutehni
> kat või asendada uuega. Nt lakkas töötamast teler,
> pidin ue muretsema.
> Mis teha

No ei ole võimalik pärijale selliseid kohustusi panna, et suvalist võõrast inimest tuleb lambist üleval pidama hakata. Ma arvan, et võta ja konsulteeri kiiresti pädeva juristiga.
 
omanik 14. veebruar 2017, kl 20.57
ei ole nii Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> omanik Kirjutas:
> ------------------------------
> -------------------------
> > nagu öeldud siis sa
> in selle korteri päranduseks ju
> > st sellise le
> pinguga ja seal on ka kõik lahti kirj
> > utatud,
> et omanik maksab ainult see 120 eurot ja s
> > a
> ab küik eluasemega seotud teenused, isegi kui ta
>
> > näiteks haige on, olen kohustatud tema eest
> hool
> > itsema, et ta toidu kätte saaks poest.
> Lisaks on
> > leping tehtud kuni üürniku surma
> ni ja muutmisele
> > ei kuulu. Samuti on kohustu
> s kord viie aasta jooks
> > ul vahetada tapeeti,
> vajadusel remontida kodutehni
> > kat või asendad
> a uuega. Nt lakkas töötamast teler,
> > pidin ue
> muretsema.
> > Mis teha
>
> No ei ole võimali
> k pärijale selliseid kohustusi panna, et suvalist
> võõrast inimest tuleb lambist üleval pidama hakata
> . Ma arvan, et võta ja konsulteeri kiiresti pädeva
> juristiga.

---------- --------------- --------------

ei ole suvaline võõras on vanaisa surnud poja ehk siis minu onu elukaaslane, töövõimetuspensioni saaja.
Notaris paika pandud kõik, et sees elamise õigus temal surmani
 
ei ole nii 15. veebruar 2017, kl 09.20
omanik Kirjutas:
-------------------------------------------------------

> ei ole su
> valine võõras on vanaisa surnud poja ehk siis minu
> onu elukaaslane, töövõimetuspensioni saaja.
> N
> otaris paika pandud kõik, et sees elamise õigus te
> mal surmani

Vahet ei ole. Tegemistei ole isikuga, kelle ülalpidamise kohustuse paneb paika seadus.
Notaris võib olla paika pandud sees elamise õigus surmani. Aga see millest sina räägid see on täielik ülalpidamise kohustus ja seda ei saa mingi lepinguga suvalisele võõrale isikule peale panna. Kui lepingu tegija soovis seda isikut ülal pidada, siis oli see tema vaba valik, aga sellist kohustust ei saa lambist edasi pärandada. Praegu tundub, et see isik on sulle lihtsalt pähe istunud ja nõuab ei tea mida. Kui sina lased sel sündida, siis on see sinu valik, aga ära siis vingu siin.
Veelkord, räägi juristiga, kui soovid sellist jama olukorda lõpetada.
 
Arvan 16. veebruar 2017, kl 19.37
Järelikult on sellele reaalselt korteris elavale isikule seatud isiklik kasutusõigus, mis on kantud ka kinnistusraamatusse. Tegemist ei ole ju üldse üürisuhtega ja ma ei saa aru, milleks üürileping sellisel juhul? Kui ei ole tegemist üürisuhte, vaid isikliku kasutusõigusega, ei maksta ka üüri, vaid sinu arvele kantakse tõenäoliselt muud tasud eluasemekulude maksmiseks sinu kui omaniku poolt.
 
kah omanik 16. veebruar 2017, kl 22.21
küsimus Alissandrale- mismoodi ma saan remondifondi korjatavaid rahasid tuludest maha arvata kui ma pole FIE ?
Üürnik maksab üüri ja kommunaalid. Kommunaalide arvel on mõned rahakogumised remondi jaoks ühistu poolt, mida üürnik ei maksa. Mina neid ju tuludeklaratsioonis küll oma üürisummast, mis on lepinguga vormistatud, maha võtta ei saa.
 
to kah omanik 17. veebruar 2017, kl 08.16
saaksid need üüritulust maha arvata (dokumentide alusel), kui neid maksaks sulle üürnik ja sina maksaksid edasi ühistule. Seda ilmselt Alissandra mõtles.
Deklareeriksid summa, mis kõigest sellest üle jääb, ainult seda loetaks otseselt üürituluks. Ja MA arvutab sellest ka veel 20% maha, alles siis tulumaksu.
 
omanik 19. veebruar 2017, kl 13.04
Arvan Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Järelikult on sellele reaalselt korteris elavale i
> sikule seatud isiklik kasutusõigus, mis on kantud
> ka kinnistusraamatusse. Tegemist ei ole ju üldse ü
> ürisuhtega ja ma ei saa aru, milleks üürileping se
> llisel juhul? Kui ei ole tegemist üürisuhte, vaid
> isikliku kasutusõigusega, ei maksta ka üüri, vaid
> sinu arvele kantakse tõenäoliselt muud tasud eluas
> emekulude maksmiseks sinu kui omaniku poolt.

Kasutuskorda ei ole, kuid inimene, kellel on päranduseks saadud üürileping elab reaalselt seal korteris ja tal on endise omanikuga notari juures tehtud leping, et vana omaniku surma korral tuleb üürileandmise kohustus edasi uuele omanikule.

Üürnik saab iga kuu minult dokumendi, et on tasunud üüri ja viib selle kov - sse kus ta saab mingit toetust eluasemekulud vist olid
 
oehh 19. veebruar 2017, kl 19.52
omanik Kirjutas:
-------------------------------------------------------

> Kasutuskorda ei ole, kuid
> inimene, kellel on päranduseks saadud üürileping e
> lab reaalselt seal korteris ja tal on endise oman
> ikuga notari juures tehtud leping, et vana omaniku
> surma korral tuleb üürileandmise kohustus edasi
> uuele omanikule.
>
> Üürnik saab iga kuu minul
> t dokumendi, et on tasunud üüri ja viib selle kov
> - sse kus ta saab mingit toetust eluasemekulud vi
> st olid

See millest sinaräägid - tuleb osta uus telekas, tuua poest toitu, jne - see on juba ülalpidamise kohustus, mitte üürile andmise kohustus. Ja sellist kohustust ei saa mitte kellelegi võõrale mitte mingi lepinguga peale panna, kui seadusest ei tulene selle isiku ülalpidamise kohustus. Kui sa oled vabatahtlikult nõus sellist jama taluma, siis ära hädalda foorumis. MIngit seaduslikku alust midagi sellist sinult nõuda ei ole olemas ja selline leping, kui see tõesti on olemas on automaatselt kehtetu. Üürileping ei kohusta mitte mingi väega üürnikku üleval pidama.
 
omanik 20. veebruar 2017, kl 07.44
oehh Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> omanik Kirjutas:
> ------------------------------
> -------------------------
>
> > Kasutuskorda ei
> ole, kuid
> > inimene, kellel on päranduseks sa
> adud üürileping e
> > lab reaalselt seal korteris
> ja tal on endise oman
> > ikuga notari juures t
> ehtud leping, et vana omaniku
> > surma korral t
> uleb üürileandmise kohustus edasi
> > uuele oma
> nikule.
> >
> > Üürnik saab iga kuu minul
> >
> t dokumendi, et on tasunud üüri ja viib selle ko
> v
> > - sse kus ta saab mingit toetust eluasemek
> ulud vi
> > st olid
>
> See millest sinaräägid
> - tuleb osta uus telekas, tuua poest toitu, jne -
> see on juba ülalpidamise kohustus, mitte üürile a
> ndmise kohustus. Ja sellist kohustust ei saa mitte
> kellelegi võõrale mitte mingi lepinguga peale pan
> na, kui seadusest ei tulene selle isiku ülalpidami
> se kohustus. Kui sa oled vabatahtlikult nõus selli
> st jama taluma, siis ära hädalda foorumis. MIngit
> seaduslikku alust midagi sellist sinult nõuda ei o
> le olemas ja selline leping, kui see tõesti on ole
> mas on automaatselt kehtetu. Üürileping ei kohusta
> mitte mingi väega üürnikku üleval pidama.

<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Telekas kuulub korteri juurde ja muud esemed ja asjad samuti mis peavad koos korteriga säilima, need kõik on üürilepingus üles loetud.

Poest toidu toomine aga käib ikka üürniku raha eest, lihtsalt ta ei pääse libedaga hästi liikuma, siis ütleb mida soovib ja toon selle ära, elan kõrvalkorteris ise ju
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!