Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Müstika nurgake
Midagi asjalikku vahelduseks: Юрий Контомиров
isemaag 14. detsember 2019, kl 15.43
Lõustasaidis leitav maag. Tasuline! Väga tugev maag. Kel vaja ilkuda ta kallal ja haiget saada, saavad mida vaja.
https://www.facebook.com/profile.php?id=10002071...
Esialgu ta on veel avalikus levis. Tark inimene.
Mädaprits 14. detsember 2019, kl 18.17
Teen, ettepaneku, et räägime selle vene inimese loomingust.
Toon esmalt tema ühe video tõlke, parandage kui valesti tõlgin.

Kiire raha, edu:


Tõlge vene-eesti:

"Täna räägin märgist/sümbolist, mille tähendust ma ise ka ei tea.
See märk tuli minu juurde ise siis kui ma ise ka ei teadnud, mida vajasin. Ei tea, kas vajasin raha teistelt, või maavarasid maakeralt, või laike oma videodele, ei tea, mida vajasin.
Selle märgi nimi on "retsept kiirelt rikastumiseks".
Ma ei tea märkide tähendusi, ega usu teiste selgitusi erinevate märkide kohta. Ma lihtsalt jälgin oma elukäiku, mis juhtub kui mingit märki olen unes näinud. Näiteks kui rikastun hiljem, siis panen hiljuti nähtud märgile nimeks "sümbol kiirelt rikastumiseks".
Märk töötab nii, et peale joonistamist nimetame soovitud summa ja seejärel see rahasumma saabub lähiajal.
Oli juhtumeid kui inimesed tellisid märgi abil 500 eurot, 1000 eurot, ja need saabusidki 4 päeva jooksul. Märk ei ole toiminud ainult väga harvadel juhtudel, mida saab ühe käe sõrmedel kokku lugeda (1-5 juhtumit). Enamuse puhul märk toimib ja toob tellitud raha kohale.
Nendel harvadel juhtudel kui märk raha ei too, on seletuseks, et neil inimestel on hirmud ja stress jms-ne. Kui inimesel on hirmud ja ebausk, siis ei õnnestugi midagi. Sest maagia töötab nii, et tuleb suunata usk ehk energia oma eesmärkidesse/soovidesse. Näiteks kui hirm kaotada töökohta on tugevam, st suurema energiaga, kui soov ja usk saada märgi abil 1000 eurot, siis tulemuseks on, et kaotataksegi töö, ja märgi poolt raha ei saabugi, kuna suurem energia/usk läks töökoha kaotuse hirmule, mitte aga rahamärgile. Nii see maagia toimib, et tuleb uskuda, siis toimibki. Märgi võite joonistada oma keha peale, või foto peale, või kuhu iganes, aga oluline on, et märk tuleks joonistada sinna, mis esimesena mõttesse tuleb. Näiteks kui esmamõttena soovite joonistada paberile ja riputada seinale, siis nii tulekski teha, sest see on esmamõte. Mõnele piisab lihtsalt märgi vaatamisest videost, siit postitusest ja raha tuleb, polegi vaja kuhugile joonistada.
Seda märki tutvustan teile kuna tänapäeval on inimestel suurimaks puuduseks raha. Selline on elu, misteha. Mõnel on palju raha aga enamikel on vaesus. Mõnel on palk 500 eurot, aga juba üks poeskäik võtab vähemalt 50 eurot. Kodust ei ole mõtet välja minna kui pole minimaalselt 50 eurot taskust. Aga 50 euroga juba saab minna kodust välja, jalutama, poodi jne. Ilmselgelt inimestele ei jätku 500 eurosest palgast et iga päev poes käis, seetõttu siis tutvustasingi seda märki. See märk aitab teil saada, mida soovite, eriti finantsasjades.
Vot sedapsi, kasutage (märki) terviseks.

Tellige minu videokanalit, lisage laike.

Vastan video kommentaarides küsimustele, kuid ärge esitage küsimusi, millele te juba ise vastust teate.
Samuti ärge arutlege detailide üle, et kuhu ja kuidas joonistada. Joonistage nii nagu peate vajalikuks.
Sest internetis on nii palju müra, prügi, et oi-oi-oi. Kõik see ebavajalik prügi on ainult selleks ,et aju reostada. Ja selline müra sega ruunidega, märkidega jne töötamist. Kui sellist prügi/müra on peas palju, siis märkide maagia ei toimigi.
Eelarvamusi, fantaseerimist jms ebaolulist ei ole vaja kaasata ruunidemaagiaga töötamisel. See märgimaagia lihtsalt töötab ja kõik ja ei vaja mingit fantaseerimist, ebaolulist müa ega muud- lihtsalt soovige ja toimib.

Läksin nüüd põhiteemast pisut kaugele. Kokkuvõtvalt ütlen, et märk töötab väga hästi, enamus inimesi on väga rahul. Kasutage seda märki.

Tellige minu videokanalit, lisage laike.

Edu kõigile."
isemaag 14. detsember 2019, kl 21.14
Mädaprits Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Teen, ettepaneku, et räägime selle vene inimese lo
> omingust.
> Toon esmalt tema ühe video tõlke, par
> andage kui valesti tõlgin.
>
> Kiire raha, edu:
>
>
>
>
> Tõlge vene-eesti:
>
> "Täna räägin märgist/
> sümbolist, mille tähendust ma ise ka ei tea.
> Se
> e märk tuli minu juurde ise siis kui ma ise ka ei
> teadnud, mida vajasin. Ei tea, kas vajasin raha te
> istelt, või maavarasid maakeralt, või laike oma vi
> deodele, ei tea, mida vajasin.
> Selle märgi nimi
> on "retsept kiirelt rikastumiseks".
> Ma ei tea
> märkide tähendusi, ega usu teiste selgitusi erinev
> ate märkide kohta. Ma lihtsalt jälgin oma elukäiku
> , mis juhtub kui mingit märki olen unes näinud. Nä
> iteks kui rikastun hiljem, siis panen hiljuti näht
> ud märgile nimeks "sümbol kiirelt rikastumiseks".
>
> Märk töötab nii, et peale joonistamist nimetame
> soovitud summa ja seejärel see rahasumma saabub l
> ähiajal.
> Oli juhtumeid kui inimesed tellisid mä
> rgi abil 500 eurot, 1000 eurot, ja need saabusidki
> 4 päeva jooksul. Märk ei ole toiminud ainult väga
> harvadel juhtudel, mida saab ühe käe sõrmedel kok
> ku lugeda (1-5 juhtumit). Enamuse puhul märk toimi
> b ja toob tellitud raha kohale.
> Nendel harvadel
> juhtudel kui märk raha ei too, on seletuseks, et
> neil inimestel on hirmud ja stress jms-ne. Kui ini
> mesel on hirmud ja ebausk, siis ei õnnestugi midag
> i. Sest maagia töötab nii, et tuleb suunata usk eh
> k energia oma eesmärkidesse/soovidesse. Näiteks ku
> i hirm kaotada töökohta on tugevam, st suurema ene
> rgiaga, kui soov ja usk saada märgi abil 1000 euro
> t, siis tulemuseks on, et kaotataksegi töö, ja mär
> gi poolt raha ei saabugi, kuna suurem energia/usk
> läks töökoha kaotuse hirmule, mitte aga rahamärgil
> e. Nii see maagia toimib, et tuleb uskuda, siis to
> imibki. Märgi võite joonistada oma keha peale, või
> foto peale, või kuhu iganes, aga oluline on, et m
> ärk tuleks joonistada sinna, mis esimesena mõttess
> e tuleb. Näiteks kui esmamõttena soovite joonistad
> a paberile ja riputada seinale, siis nii tulekski
> teha, sest see on esmamõte. Mõnele piisab lihtsalt
> märgi vaatamisest videost, siit postitusest ja ra
> ha tuleb, polegi vaja kuhugile joonistada.
> Seda
> märki tutvustan teile kuna tänapäeval on inimeste
> l suurimaks puuduseks raha. Selline on elu, misteh
> a. Mõnel on palju raha aga enamikel on vaesus. Mõn
> el on palk 500 eurot, aga juba üks poeskäik võtab
> vähemalt 50 eurot. Kodust ei ole mõtet välja minna
> kui pole minimaalselt 50 eurot taskust. Aga 50 eu
> roga juba saab minna kodust välja, jalutama, poodi
> jne. Ilmselgelt inimestele ei jätku 500 eurosest
> palgast et iga päev poes käis, seetõttu siis tutvu
> stasingi seda märki. See märk aitab teil saada, mi
> da soovite, eriti finantsasjades.
> Vot sedapsi,
> kasutage (märki) terviseks.
>
> Tellige minu vi
> deokanalit, lisage laike.
>
> Vastan video komm
> entaarides küsimustele, kuid ärge esitage küsimusi
> , millele te juba ise vastust teate.
> Samuti ärg
> e arutlege detailide üle, et kuhu ja kuidas joonis
> tada. Joonistage nii nagu peate vajalikuks.
> Ses
> t internetis on nii palju müra, prügi, et oi-oi-oi
> . Kõik see ebavajalik prügi on ainult selleks ,et
> aju reostada. Ja selline müra sega ruunidega, märk
> idega jne töötamist. Kui sellist prügi/müra on pea
> s palju, siis märkide maagia ei toimigi.
> Eelarv
> amusi, fantaseerimist jms ebaolulist ei ole vaja k
> aasata ruunidemaagiaga töötamisel. See märgimaagia
> lihtsalt töötab ja kõik ja ei vaja mingit fantase
> erimist, ebaolulist müa ega muud- lihtsalt soovige
> ja toimib.
>
> Läksin nüüd põhiteemast pisut k
> augele. Kokkuvõtvalt ütlen, et märk töötab väga hä
> sti, enamus inimesi on väga rahul. Kasutage seda m
> ärki.
>
> Tellige minu videokanalit, lisage lai
> ke.
>
> Edu kõigile."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hrenj s toboi, uvažaajemõi. U tebja kolokola v golove. Poprobui formulu Tšistka ot Tarakanov.

Antud videos ei ole ruunimärk, kui sul on tõsine huvi, saad minult väga täieliku ruunimaagia raamatu kuid mitte neti kaudu, ainult käestkätte ja mälupulgal, võimalus enne tasu maksmist üle vaadata. Neti kaudu enam ei jaga, ainult kristlikke rõvedusi on tänuks laekunud, mulle nii pole vaja.
Mädaprits 14. detsember 2019, kl 23.10
isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> ,,,,,,,,,,,,
> Hrenj s toboi, uvažaajemõi. U t
> ebja kolokola v golove. Poprobui formulu Tšistka o
> t Tarakanov.

Kuulus prantsuse skiso Joan of Arc kuulis peas hääli ja nägi nägemusi, ja seda eriti just sel hetkel kui kirikukellad kõlasid, väitis, et suhtles inglitega, kellelt sai vihjed prantsuse sõjalisteks korraldusteks.

Tänapäeval on väga haruldane kogeda heli hallukaid. Ma olen ise kogenud väga harva inimhääli enne uinumist, rääkimata siis kellade helist peas (vene k. "kolokola v golove") või muud sellist. Samuti ei ole mul ka tüüpilist skisodele omaseid hääli peas, kes siis annavad soovitusi teha seda ja toda. Sinu venekeelset juttu saab lühidalt tõlkida eesti keelde lihtsalt fraasiga "oled pähh skiso!" ehk lihtsalt "oled pähh".
Minu jaoks ei ole uudis, et olen pähh- mul on isegi konto nimega "Onu Pähh".

>
> Antud videos ei ole ruunimärk
> , kui sul on tõsine huvi, saad minult väga täielik
> u ruunimaagia raamatu kuid mitte neti kaudu, ainul
> t käestkätte ja mälupulgal, võimalus enne tasu mak
> smist üle vaadata. Neti kaudu enam ei jaga, ainult
> kristlikke rõvedusi on tänuks laekunud, mulle nii
> pole vaja.

Võimalik, et antud videos ei ole just ruunimärk, aga pole ka oluline, mis terminiga me asju nimetame.
Vaatasin erinevaid sümboleid ja ega ei leidnud täpselt sellist nagu videos oli. Eriti seetõttu, et videos oli kasutatud punktikesi/täppe rohkelt, aga ruunide ja muude sümboolikate seast täppe niipalju ei esinenud. Seetõttu pakun, et see vene isik lehitses erinevaid ruunimärke ja muid märke ja siis lasi fantaasia lendu ja mugandas natuke nähtut, antud juhul siis pani punktikesi, mida mujal eriti pole.

Leidsin selle videoga kõige sarnasema rahasümboli Islandi sümboolikast:

(vene k:)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0...

(arenenud ühiskondade keeles:)
https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1br...

Pakun, et toodud linkidel kirjeldatud nekro-pükste maagia koos oma rahasümboliga ongi aluseks antud videos olevale sümbolile.

Ja üldse tundub, et kõik need "ruuni sümbolid" on üldjoontes samasugused, ja osa naiivsest muinasjutulisest esoteerikast. Minu jaoks väga igav teema.

Võin sedalaadi temaatika huvilistele leida rohkelt tasuta kirjandust siia, sh ka vanemaid raamatuid kui Isemaagil on pakkuda. Tema pakuks tõenäoliselt 1978 aasta vene keelset 1000 eksemplarilist teost.
Tänapäeval ei ole enam kohta mingitele saladustele, internetis on kõik olemas. Paljudel pole muidugi arvuti alast pädevust kõike leida, võimalik et mitte paljudel, vaid enamikel, sest isegi tüüpiline kõrgharitud eurooplane üldiselt ei oska leida keerukamaid asju internetist. Küll aga omab siiski algtasemel arvuti oskust, oskab tasuta filme leida, kasutada Google Maps'i.

Isemaag luges minu tõlke üle, samuti tegin seda mina, seega on 2 inimest kes video tõlke üle ei kurda. Seega lugege eesti keelset video tõlget ja alustame arutlust video teemal.

Näiteks, esitage soojendusmõttena küsimus: kui video autor väidab, et rahasümbol on toonud enamikele raha, on toiminud, siis millisel viisil see raha on saabunud, kas lotovõiduna või, või õhust, või kust?

Head arutlust.
 
Q1 14. detsember 2019, kl 23.19
"Ma olen ise kogenud väga harva inimhääli enne uinumist,"
No enne astraali minekut tavaliselt on....mitte alati muidugi...näiteks Sinul OP võiks olla et, Q1 klopib tugevalt aknale ja karjub "Onu Pähh!!"...ja Sa ehmud, võpatad, teed hirmulult silmad lahti ja astraaliminek ongi nihu läind.
Aga need rahasaamise sirgeldused...noo ega ma ära ei ütleks kui mulle ka keegi sellise saladuse avaldaks...:)
 
Opp 14. detsember 2019, kl 23.40
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> "Ma olen ise kogenud väga harva inimhääli enne uin
> umist,"
> No enne astraali minekut tavaliselt on.

Arvan, et tuleks täpsustada, et sinul on enne astraali minekut häälte hallukad, sinul, teistel on teistmoodi.

> ...mitte alati muidugi...näiteks Sinul OP võiks ol
> la et, Q1 klopib tugevalt aknale ja karjub "Onu Pä
> hh!!"...ja Sa ehmud, võpatad, teed hirmulult silma
> d lahti ja astraaliminek ongi nihu läind.

See oleks sinu jaoks muidugi rõõmustav, kui sinu astraali hobi toim reaalselt völjapoole sinu peakolu ulatuks. Selline soovmõtlemine on omane tunnus esohobilistele. Näiteks kohtab sageli naiivikuid, kes teevad oma meditamisi ja asju ja siis küsivad seejärel peale, et "kuule, kui sa ka sel hetkel medisid, kas siis nägid mind ka?". Paraku pole elus selliseid muinasjutulisi asju sündinud, kuid see ei tähenda, et siis igasugused astraalitsemised ja mediteerimised oleks väetud ja kasutud, eks neis ole oma kasu ja eesmärk olemas, kuid jäägem siiski tervemõistuslikuks ja ärme fantaseeri liiga kaugele.

> Aga n
> eed rahasaamise sirgeldused...noo ega ma ära ei üt
> leks kui mulle ka keegi sellise saladuse avaldaks.
> ..:)

Noh, kui loed video tõlget siin, siis seal ju öeldakse, et piisab ka kui praegu vaatasid videost seda "ruuni"-märki või kuidas seda nimetada, ja nüüd 4 päeva pärast siis saabubki raha.

Mulle tundub, et kõik sedalaadi sümboolikad on omavahel väga sarnased, aga tunnen ka et on piisavalt ruumi luua oma omanäoline sümboolika. Minu jaoks igav teema, kuid kui huvilisi on, siis võin tuua siia hulga materjali, sh "haruldasi". Seda seetõttu, et oman kõrget digi intelligentsust veel tänaseni, kuid mitte enam kauaks tõenäoselt, sest elu/ühiskond areneb kiirelt.

Ma ei mäleta, et olen sedalaadi sümboolikaid näinud esohobiga tegeldes- ei seenterännakute ajal, ei unenägudes, ei medides. Kuid eks nad huvitavad muidugi ole ja tekkis isegi uitmõte mõnele sümbolile keskenduda järgnevatel rännakutel.

Sarnaseid sümboolikaid kritseldavad paberile ka nn Remote View hobilised. Muud seost hetkel ei meenu nendega seoses. Oman ise sellist suhtumist, et detailid/vahendid pole olulised, st, et pole oluline. St, et kui on naiivne kasutada mingeid värvilisi Tarot kaarte keskendumise eesmärgil, et kasutage kasvõi tühje paberilehti või mistahes pokkeri-kaarte või veel parem ärge kasutage üldse ja liigutage niisama ajuollust vastavasse seisundisse. Seetõttu on mul eelarvamuslik suhtumine igasugustesse sümboolikatesse, kaartidesse jms-sse, kuid kui kellelegi on nad huvipakkuvad, arendavad, või isegi abistavad, siis ega pole midagi halba ju öelda. Õelda sooviks siis lihtsalt, et tulge räägime. Tulge räägime mistahes teemal, kasvõi sellisel, millega ma pole kursis. Rääkimine on ülemuslik üle kõige, üle kõikide valdkondade, teemade. Kui te ei suuda oma ruunihobi kohta muud rääkida/öelda, kui et ainult et "sa oled pähh skiso", siis minu arvates pole neist ruunidest miskit kasu teile, ei miskit arendavat ega midagi ja kutsuksin rääkimist harjutama ja unustama ruunimaagiat.
 
Q1 14. detsember 2019, kl 23.54
No jah OP...astraalikogemust Sul ikkagi tundub, et pole...aga ega selles pole midagi hullu...ee...ainuke asi, et skisofreenikud ei ole võimelised astraali minema....niiet...nojah...:)
 
Opp 15. detsember 2019, kl 00.21
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> No jah OP...astraalikogemust Sul ikkagi tundub, et
> pole...aga ega selles pole midagi hullu...ee...ai
> nuke asi, et skisofreenikud ei ole võimelised astr
> aali minema....niiet...nojah...:)

Minu kiire guugeldamise järgi tuli välja, et mitmesuguseid unesid sh out-of-body kogemust, ja lucid dreamingut jms-st kogevat vaimuhaiget väga kenasti ja isegi intensiivsemalt. Nii see tundub, võin tuua lingid lugemiseks selle kohta. Kust sinu teadmised pärinevad sel teemal?
Ma olen une-eelseid hääli harva kogenud, kuid ma ei arva, et need mängiks mingit rolli. Tegu on suvaliste hallukatega, mida kõik inimesed kogevad erinevalt.

Teine küsimus sulle üleüldiselt: kust pärineb sinu hobifilosoofia hetketamistega, teadvuste, hinge, jumala temaaikal ja muuga- su lemmikteemad ühesünaga? Kust sa oled selle filosoofia võtnud? Näiteks vasta, et oled valgustunud ja kõik valgustunud räägivad samat juttu hetketamistega seoses. Või vasta, et lugesid seda ja toda materjali.
Selle küsimuse vastuse võiksid edaspidi lisada oma postitustesse. Sest enamikele tundub, et sa lendad peamiselt kohale väitega stiilis "eksid, kuna teadvus On 1" ja esiteks inimesed ei saa aru, mida sa sellega mõtled, teiseks, nad ei saa aru, kas sa nimetad neid eksivaks kuna sul on teine arvamus või kuna sa tugined mingile teadatuntud teooriale, või üleüldisemalt küsivad, et millele sinu seisukoht toetub, kust see pärineb. Soovitangi kasutada sellist praktikat, et lisa oma hobifilosoofia päritolu/selgitus oma postitustega kaasa, või veel parem lisa oma foorumi kontode signatuuri, et oleks koguaeg näha, millele toetud. See on metoodiline soovitus, soovitan arengu eesmärgil järgida. Lisaks ka kasuta rohkem sõna "arvan". Kui ei meeldi see soovitus, siis kasuks seegi kui mõtlesid selle peale hetkel. Kordan üle esialgse küsimuse: kust pärineb sinu hobifilosoofia, minu terminoloogias "Eternal Now" filosoofia?
 
Q1 15. detsember 2019, kl 00.30
Jah selles suhtes on Sul õigus, et lendan nö "peale"...no püüan paraneda...aga see "kust pärineb minu hobifilosoofia teema?"....vat see on juba Küsimuste Küsimus...vastus oleks ehk selline ...Kui Ravija saab aru, et on tegelikult Ravitav...:)
 
Opp 15. detsember 2019, kl 00.43
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Jah selles suhtes on Sul õigus, et lendan nö "peal
> e"...no püüan paraneda...aga see "kust pärineb min
> u hobifilosoofia teema?"....vat see on juba Küsimu
> ste Küsimus...vastus oleks ehk selline ...Kui Ravi
> ja saab aru, et on tegelikult Ravitav...:)

Arvan, et nii stardi-teemaks oleva venelase ja ka sinu hobifilosoofia pärinevuse suudan ära seletada. Venelase oma juba seletasin, sinu oma seletust alustasinkunagi aga jätsin sinnapaika, teostan vast lähipäevil otsingu ja annan sulel teada. Võin kohe eos öelda, et on naiivne pidada sinu hobifilosoofiat sinu omaloominguks, see see kindlasti pole. Kuid tuleb natuke tuhnida, et vastus anda, alustuseks võtmesõna "eternal now ja new age".

Ravija-ravitav mõttetera on teadatuntud, selle tuum seisneb selles, et iga inimene õpib kogu elu, sh ka õpetaja rollis olev isik. Kui noorena küsisin vanem-õppejõult küsimusi, millele ta ei osanud vastata, siis ühe küsimuse peale fraseerisiki ta kenasti lahti selle õpetaja õppija rolli idee ja lausus peale, et on hämmastanud, et ta ise pole aastakümnete pikkuse karjääri ajal sellise küsimuse peale tulnud. Seega loomulikult nii sina kui ka mina hetkel õpime kui vastame/õpetame. Üleüldisemalt on tegu "elu/tõe mitmetahulisusega", ma ei teagi mis oleks seletatav ühesusega, numbriga 1, ehk ainutõde, ka sinu hobifilosoofia omab küllalt teisi teooriaid/fantaasiaid, mis teevad olukorra mitmetahuliseks.

Soovitan igatahes proovida seda, et lisa oma signatuuridesse näiteks väide: "Minu seisukohad ühtivad kõigi Valgustunud inimeste omadega". Vms. Või hoopis "ma ei tea, kust minu teadmised/arvamused pärinevad"- ka see fraas on juba küps ja kasuks.

Ma ei ole kursis astraali teemaga kuigi palju, aga võin uurida ja miks mitte arutleda selle baasil elust ja tõest.

Aga teised võiksite lisada arvamust ruuni video teemal.
 
Q1 15. detsember 2019, kl 00.50
Jah..Sa nendes interneti linkide leidmises oled osav...ehk leiad midagi ,eks siis arutame edasi...:)
Mädaprits 15. detsember 2019, kl 13.13
isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> ainult
> kristlikke rõvedusi on tänuks laekunud, mulle nii
> pole vaja.

Räägid kogu elu, et kristlased on halvad ja kiusavad sind.
Proovi rääkida, et miks nad kristlased just sind kiusavad, aga mind ja teisi mitte? Mille poolest sa siis teistsugune oled kui teised, et väärid kristlaste kiusu?

Enne sinult vastuse saamist, proovisin siis mõtetes sinuks saada ja vastata ise. Arvan, et sa vastaks nii, et sa oled haavatav, kuna sa usud kristlaste väesse, seetõttu nende nn vägi toimib sinu peal ja kristlased siis savadki oma väega kristluse väkke uskujaid kiusata. Kas selline vastus oleks sinupoolt?

Vaevalt, et sa vastaks, et läksid kunagi tülli mingi üleannetu kristlasega ja sealtmaalt algas lõputu ahelreaktsiooniline sõda.

Vaevalt, et sa vastad, et tegeled hobidega, mida kristluse jumal heaks ei kiida ja seetõttu saadab sulle kiusamist.

Arvan siiski nagu alguses pakkusin, et sa lihtsalt usud kristluse võimsusesse ja usud ka, et kui millessegi maagiasse uskuda, sh "kristluse maagiasse", siis see ka toimib, antud juhul siis toimib sinu vastu sind kiusavalt. Sel juhul võiks ju mõelda, et kas saaks uskumist lõpetada- aga seda vist ei saa, kuna kogu su peakolu usub kõike maagiat ja muud, sh nn kristluse maagiat. Ja ega siin ravi ei oskagi pakkuda. Tugeva kinnistunud veendumuse, soovmõtlemise, uskumise ravi oleks vaid korralik tugev pauk pähe, näiteks siis surmaeelse kogemusega. Aga ka siis kaheldav, et uskumus rumalustesse kaob, vaid võibolla isegi võimendub, kuna siis sa hakkaks veel rohkem uskuma asju, interpreteerima oma surmaeelset kogemust. Veel hullem kui näeksid sellise kogemuse ajal mõnda valges rüüs jeesust, siis oleks päris fataalne tulemus. Seetõttu esmamuljel ei oskagi pakkuda, kuidas ravida haiglast usku kristlastesse.

Aga viitsid pane siis kirja mõne lausega eesti keeles, et miks kristlased just sind kiusavad ja teisi mitte. Mis on sinu arvamus.

Minule ei paku sinu hobid ega arvamused huvi. Ma küsin seda küsimust teiste jaoks siia, ja ka osaliselt testin oma ravivõimeid küsimise näol.

Head vastamist.
isemaag 15. detsember 2019, kl 15.32
Mädaprits Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Ja ül
> dse tundub, et kõik need "ruuni sümbolid" on üldjo
> ontes samasugused, ja osa naiivsest muinasjutulise
> st esoteerikast. Minu jaoks väga igav teema.
>
> > Võin sedalaadi temaatika huvilistele leida rohke
> lt tasuta kirjandust siia, sh ka vanemaid raamatui
> d kui Isemaagil on pakkuda. Tema pakuks tõenäolise
> lt 1978 aasta vene keelset 1000 eksemplarilist teo
> st.
> Tänapäeval ei ole enam kohta mingitele sala
> dustele, internetis on kõik olemas.
>
> Head arutlust.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kommentaarin: On pakkuda vanas vene kirjaviisis trükitud raamatute koopiad. Neti kaudu ma seda enam ei jaga ja ka tasuta enam mitte, sest et tänuks tasuta jagamise eest laekus ehtsat kristlikku sõimu korduvalt. Avalikus levis seda ei ole kohe kindlasti ja ka mina seda avalikuks ei pane, ühes vene foorumis jagati kunagi. Aga kui sul kõik on teada siis lao lagedale. Oleks huvitav. Ja et sul teada oleks: Sa plära ikka edasi, muidu see foorum sureb välja. Jumala andekalt ajad plära.
 
Opp 15. detsember 2019, kl 15.50
Sa võid tuua oma haruldasest raamatust pildi paarist leheküljest ja seejärel ma proovin leida seda raamatut internetist või samateemalist, samade "ruuni"-sümbolite ja jutuga teist raamatut.

isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> ,,,,,,,,,,,,,,
> Kommentaarin: On pakkuda vanas
> vene kirjaviisis trükitud raamatute koopiad. Neti
> kaudu ma seda enam ei jaga ja ka tasuta enam mitte
> , sest et tänuks tasuta jagamise eest laekus ehtsa
> t kristlikku sõimu korduvalt. Avalikus levis sed
> a ei ole kohe kindlasti ja ka mina seda avalikuks
> ei pane, ühes vene foorumis jagati kunagi. Aga k
> ui sul kõik on teada siis lao lagedale. Oleks huvi
> tav. Ja et sul teada oleks: Sa plära ikka edasi,
> muidu see foorum sureb välja. Jumala andekalt aj
> ad plära.
isemaag 15. detsember 2019, kl 16.07
Opp Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Sa võid tuua oma haruldasest raamatust pildi paari
> st leheküljest ja seejärel ma proovin leida seda r
> aamatut internetist või samateemalist, samade "ruu
> ni"-sümbolite ja jutuga teist raamatut.
>
> ise
> maag Kirjutas:
> --------------------------------
> -----------------------
> > ,,,,,,,,,,,,,,
> > K
> ommentaarin: On pakkuda vanas
> > vene kirjaviis
> is trükitud raamatute koopiad. Neti
> > kaudu ma
> seda enam ei jaga ja ka tasuta enam mitte
> > ,
> sest et tänuks tasuta jagamise eest laekus ehtsa
> > > t kristlikku sõimu korduvalt. Avalikus levis s
> ed
> > a ei ole kohe kindlasti ja ka mina seda av
> alikuks
> > ei pane, ühes vene foorumis jagati k
> unagi. Aga k
> > ui sul kõik on teada siis lao la
> gedale. Oleks huvi
> > tav. Ja et sul teada oleks
> : Sa plära ikka edasi,
> > muidu see foorum sure
> b välja. Jumala andekalt aj
> > ad plära.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Njekogdaa! See on maagiateema.
 
Opp 15. detsember 2019, kl 16.15
isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Njekogdaa! See
> on maagiateema.

võin tõestada, et see nn maagia teema on internetis täiesti olemas. Selle tõestamiseks oleks vaja lihtsalt näha mingit lehekülge, sümbolit raamatust. Raamatute info pärineb teistest raamatutest ja raamatute eksemplare on vähemalt tuhat, alati leidub keegi, kes paigutab raamatu internetti, või, see lekib kirjastaja arvutite seest internetti. Tõestaksin meeleldi, et pole olemas mingeid sala raamatuid ega teemasid- selleks on vaja lihtsalt näha paari lehekülge raamatust, miks mitte ka raamatu nime. Kui ei soovi jagada oma raamatut, siis pole ka hullu.

Võime vahelduseks põhiteemasse tagasi naasta ja alustada arutlust toodud venekeelse video kohta. Tal on teisigi rahateemaliste sümbolite videosid, võime peale arutelu ka need läbi vaadelda. See ruunindus on teie esohobi, peaks ju huvi pakkuma.
 
Opp 15. detsember 2019, kl 19.21
isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> tav. Ja et sul teada oleks: Sa plära ikka edasi,
> muidu see foorum sureb välja.

Kuulge, aga miks mitmed räägivad kogu aeg, et foorum sureb ära?
Mis siis kui sureb ju- on see siis halb või?
Ega looduses tühja kohta pole, kui miski kaob, siis tuleb uus asemele, lisaks võib kolida mujale foorumisse või avada uue. Mulle küll ei tundu, et see siinne foorum ära sureb. Siia postitatakse vene ruuni sümboleid, erinevate mäda liikide kohta asju, ja muudki. Mul on lõpmatu kogus õpetusi, mida siia jagada, ja kui vahel olengi eemal, siis kutsutakse tagasi ja küsitakse, et kuidas läheb.

Mõtisklen, et millest küll inimestel selline surmahirm. Ise olete ju esohobilised ja jutu järgi need ju ei usugi surma, vaid lõpmatusse elusse.

Soovitan nii mõelda, et unustage surma hirmud, las asjad surevad, mis teil sellest?

Küsin vahepeal, et kui ruunindused teile huvi ei paku, siis mis pakub? Ja kui nimetate oma huviks olevaid valdkondi, siis seejärel küsiks, et miks te siis ei arutle neil teemadel?
 
Q1 18. detsember 2019, kl 08.42
Ma sain OP-i viimasest kommentaarist 7 hobisõna. Või mõned jäid kahesilmavahele? Arutleme, mitu hobisõna seal tegelikult oli...:)
 
Opp 19. detsember 2019, kl 13.35
Tänaseks peaks Isemaagi kiidetud rahasümboliga teile raha saabuma.
Kulutage mõistlikult.
 
OP 19. detsember 2019, kl 18.52
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Ma sain OP-i viimasest kommentaarist 7 hobisõna. V
> õi mõned jäid kahesilmavahele? Arutleme, mitu hobi
> sõna seal tegelikult oli...:)

millised need 7 siis on, loeme kokku ja räägime lahti. Kui pole huvi seda teha, siis võib lugeda, et valetasid, või mõistsid valesti, või võib ka väljendada nii, et õelda, et sa säutsusid.
 
Q1 19. detsember 2019, kl 18.59
No veidi oled end parandanud OP....nüüd sain vaid paar hobisõna...kiidan pingutuse eest ja jätkame raviga...:)
 
Q1 19. detsember 2019, kl 19.02
Vabandust....silmanägemine na vilets...koguni kolm hobisõna!!....oioi....siin peame natuke raviskeemi muutma...:)
 
Jänes 19. detsember 2019, kl 19.18
Nimetad, et 7 hobisõna ja 3. Aga pane need kirja siis. Mis mõte sellel oleks kui ma ütleks, et leidsin su jutust 33 bobisõna ja sina minu jutust 44 tobisõna- et mis sellise säutsuga siis peale hakata? Kas sa vastaks minu säutsutud 33 peale, et "ahah!" või? Aga, mis selle ahahiga siis peale hakata?

Mulle tundub, et võiks alustada taas rääkimise algtõdedest. Kui te räägite, et avastasite 3 jänest, siis mõelge kõigepealt, et millised saaks olla teiste reaktsioonid/vastukaja selle peale? Kui ma ütleks teile, et loendasin teie tekstist 22 täishäälikut- siis mis te selle peale kostaks? Mis te selle infoga peale hakkaks?

Proovige ikka mõelda natuke, enne kui tegutsete. Mõelge, et mida teie teod ja ütlused võiks tekitada. Ja kui juba pisut edasi arenete, siis saate juba enne ütlemist mõelda läbi võimalikud vastused ja nende jaoks omakorda oma vastukaja välja mõelda.

Arvan, et parim harjutus siin olekski teile, et proovige aduda, mis tunne teil tekib kui ma praegu ütlen, et nägin kolme jänest?
 
Q1 19. detsember 2019, kl 19.22
Vaata OP asi on selles, et patsient peab ise ka pingutama...muidu kui koguaeg käest kinni hoida, siis ta ei hakkagi kunagi enam iseseisvalt kõndima...ja lõpuks ei oska enam lusikaga süüagi...lõunajal teeb suu automaatselt lahti ja oskab öelda vaid "äää..." ila suunurkadest tilkumas...:)
 
Op 19. detsember 2019, kl 20.09
Mulle tundub, et minu ravisõnad, eriti aga sõna "patsient", on tekitanud sinu peas mingeid reaktsioone. Ma ütleks, et oleme loonud tunneli sulle pähe ja nüüd see vookleb siis seal ja oleks vaja nüüd kuhugile jõuda seal tunnelis ulpides.
Ulatasin abikäe ja pakkusin, et kui nimetad need 7 ja 3, siis tekib tunnelis lahendus.
Kui sa arve 7 ja 3 ära ei lahenda, siis võib juhtuda, et jääd tunnelisse kinni ja see võib hirmu tekitada?
 
Q1 19. detsember 2019, kl 20.33
Muidugi tekitab see hirmu...7 ja 3 on väga suure esoteerika mõjuga numbrid . Võib juhtuda, et(...;)...) nende peale mõtlemisel isegi öösel magama ei saa jääda ja vähkred unesegasena koguaeg seoseid otsides...:)
 
OP 19. detsember 2019, kl 21.28
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Muidugi tekitab see hirmu...7 ja 3 on väga suure e
> soteerika mõjuga numbrid . Võib juhtuda, et(...;).
> ..) nende peale mõtlemisel isegi öösel magama ei s
> aa jääda ja vähkred unesegasena koguaeg seoseid ot
> sides...:)

kõlab juba nagu esohobilistele omaselt soovid unenäosse külla tulla? Selle õnnestumiselpakuks raha sulle ja kõigile, nagu alati olen pakkunud.

Kuna mainisid neid arve esimesena, siis järelikult asuvad need arvud sinu peas, ja mitte minu ega teiste peades. Seega ei saa nad teiste und häirida, kuna nad poel teiste peas, vaid ainult sinu omas.

Muinasjutuliste seoste otsimine on kergekujuline psüühiline kalle. Aga enamus maailmast on vaimuhaiged vähemal või suuremal määral, ja ega elutegevust ei sega selline seoste otsimine. Siiski soovitan ise, et pole mõtet pead vaevata ilmselgelt mittekuhugile viivate asjadega, nagu mingite numbrite esoteerikaga ja muu muinasjutulisega.

Soovitan jääda jalgadega maa peale ja tegeleda ikka reaalsete asjadega. Näiteks rääkimisega. Rääkisid, et nägid seitset ja kolme sõna, milliseid siis? Kui sa ei ole suuteline näidet tuua, siis minu arvates on täiesti asjakohane kutsuda sind sõnaga "patsient" ja pakkuda ravi. Ja seda täiesti headel kavatsustel, ei maksa kuidagi egovalu tunda.

Seniks soovitan mõelda öeldu peale ja jätkata rääkimist.

Head rääkimist.
 
Q1 19. detsember 2019, kl 22.05
Mõnikord oled päris terane, siis imestan jälle kuidas Sa nii juhm saad olla ja aru ei saa...ära siis solvu...;)
 
OP 19. detsember 2019, kl 22.46
Q1 Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Mõnikord oled päris terane, siis imestan jälle kui
> das Sa nii juhm saad olla ja aru ei saa...ära siis
> solvu...;)

aga miks sa arvad, et ma aru ei saa? Mulle tundub, et saan aru.
Mädaprits 20. detsember 2019, kl 10.41
isemaag Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Antud videos ei ole ruunimärk

Tema videode hulgas on rohkelt märke, mida tema ja teised nimetavad justnimelt ruuninduseks.
Minu arvates oleks mõistlik siiski kõiki tema joonistusi ruuninduseks.

Näiteks vaatleme järgmist tema videot, mida ta ise videos nimetab ruuniks ja ka kommenteerijad video all nimetavad seda nii:Selles videos antud märk annab teile võimaluse saada pangast krediitkaart/laen siis kui on selge, et pank ei anna. Joonistate sellise sümboli ja seejärel saate krediitkaardi ilusti kätte. Testitud ja toimib.

Võin lisada pikema tõlke, kuid esmalt võiks arutleda eelmise ruuni video tõlke baasil, et mism õtted sellega seoses tekivad?
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!