Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Müstika nurgake
Hinge eksistents
Henry Küla 05. jaanuar 2022, kl 08.33
05.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 23. PEATÜKK ⟡ Mäletamise süvakirjeldus (1). Lasteaia lõpetamine (3) ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Mäletamine võib tuua sinu saatuses esile üllatavaid võimalikke ettemääratud põhjuslikke seoseid. Võid kogeda enda olulisust mateeria ja immateriaalsuse koostoimimise süsteemist.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 12. jaanuar 2022, kl 09.37
12.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 24. PEATÜKK ⟡ Juhataja jutul. Mäletamise süvakirjeldus (2). Lasteaia lõpetamine (4) ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Hinge ja taju jaoks ei oma aeg tähendust. Erinevate ajastute, olekute ja dimensioonide vahel saad liigelda momentaalselt või peaaegu ühel ja samal hetkel.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 19. jaanuar 2022, kl 08.32
19.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 25. PEATÜKK ⟡ Sündimise ja järgneva nädala mäletamine ⟡

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Infodimensiooni lühikäsitlus. Sündimise protsessi vältel ja järgnevatel päevadel on sinu hing suures osas kehast väljas. Jälgib tähelepanelikult sinu läheduses olevaid inimesi ja ümbrust. Esineb keha ja hinge selgelt eristatav duaalsus ning sünkroonne põimitus ja koostöö. Hinge eesmärk on tagada vastsündinu elu jätkumine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 26. jaanuar 2022, kl 14.31
26.01.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 26. PEATÜKK ⟡ Sünnijärgsed nädalad ja kuud ⟡

Lühikirjeldus: Nime panemine võib tekitada elu esimese reaal-materialistliku (RM) tarkuse ja kogemuse, mis loob väga hõreda filtri sinu hingelis-immateriaalse ning igavikulise hinge olemuse ja tema oskuste ning võimete avaldumise ette. RM-põhine filter muutub ajaga tihedamaks, mis omakorda on sõltuvuses indiviidist. Hing jätkab sinu aktiivset jälgimist, hoolitsemist ja hoiatamist. Täiendav mäletamise selgitamine.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 02. veebruar 2022, kl 17.25
02.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 27. PEATÜKK ⟡ Aja- ja koduloolase Heino Gustavsoni (1923-2005) poolt pildistatud ühe foto lugu kohalikus kultuuriloolises pildis. H. Gustavsoni ja Augusti mälestuseks ⟡

Lühikirjeldus: Iga eluline sündmus sinu eluteel on põhjuslik, mis mõjutab sind suuremal või vähemal määral. Enda saatust analüüsides võid jõuda alguspunktideni, kus, millal ja miks miskit alguse sai.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 09. veebruar 2022, kl 08.53
09.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 28. PEATÜKK ⟡ Info üleküllus. Vaba tahe – põhjus – tagajärg ⟡

Lühikirjeldus: Liigse info problemaatika selgitamine ja sinu roll selles. Kas ettemääratuse tingimustes on vaba tahe võimalik? Vaba tahte, põhjuse ja tagajärje olemuse teoreetiline kirjeldus ning isikliku saatusega sidumine. Küsimused ja vastused.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 16. veebruar 2022, kl 08.58
16.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 29. PEATÜKK ⟡ Vladimir Putin unenägudes ⟡

Lühikirjeldus: Osa unenägusid võib olla ennustava iseloomuga. Kahe kunagi nähtud une sidumine tulevikus aset leidvate keeruliste poliitiliste või sõjaliste sündmustega.

Head uudistamist ja lugemist!

https://olemuslik.wordpress.com/
 
Maire. K 16. veebruar 2022, kl 16.23
Kas te sünnikaarte ka koostate?
Mul eelmisega läks pisut nässu.
Guru, kes on rahvusvaheliste Ajurveedateaduste doktor, tõmmati mingi möödajalutava juhusliku päti poolt puuõõnest välja kui me tšakraid hakkasime avama ja anti talle banaaalselt pasunasse. Koer niutsus küll aga lakkus samas mune.
Vaja oleks koostada uus sünnikaart: raha, armastus, tšakrad, kolmanda silma avanemine.
Henry Küla 16. veebruar 2022, kl 17.08
Tere

Sünnikaarte paraku ei koosta.

Ainuke soovitus nendel teemadel (raha, armastus, tšakrad, kolmanda silma avanemine) oleks, et püüdke kuulata oma puhast intuitsiooni, mis minule teadaolevalt ei eksi. Küll võib mõistus eksida. Samal ajal nn puhast intuitsiooni on kaunikesti keeruline tabada, kuid on siiski võimalik. Seega kui saate oma hingega kasvõi mingisugusegi kontakti, siis see on juba suur võit. Infot, mida on võimalik saada, on väga palju.

Järelikult. Kõik, mis tuleb, tuleb niikuinii ja kõik, mida ei pea tulema, ei tule.

Hingerahu ja ilusat nädalat soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
 
Emilia Lärrovna Pounds 16. veebruar 2022, kl 17.19
Õudne, mis toimud rahvusvaheliste sertifitseeritud ravitsejate turul.
Samal ajal, kui rahvas näiteks Viljandist või Paldiskist vajab maagide poolt kinnitatud õppekavu nagu õhku, enne kui toetused ja pensionid otsa saavad, jätkub halaealistel huligaanidel aega solvata ja irriteerida rahva tõelisi juhte.
See, et neid laiem üldsus munajoodikuteks peab, tuleks rahvusvahelise Haagi kohtu alla panna.
Mina sain küll abi ja mu kiisuabi mtü on ka õnnest lookas.
 
Lydia Koidula 21. veebruar 2022, kl 21.39
Täiesti valel teel olete.
Tuhanded ja tuhanded isikud on ostnud Elmiira hiigeltomati seemneid postimüügifirmast, tomatid minu Laitse daatšas kasvasid enneolematult ja neid mahtus ühte ämbrisse ainult kolm tükki, samuti olen soetanud samast ettevõttest ka taevasse tõusvaid imemaasikaid, rinnasuurenduskapsleid, mille tõttu ma enam oma Lasnamäe dušhevaja kabinast ilma päästeameti abita välja ei pääsenud ning Esmeralda õnnetoovaid amulette.
Viimaste abil hakkasid mu baretil Lasnamäe turul isegi seened kasvama.
Henry Küla 22. veebruar 2022, kl 13.59
Teil on huumorisoont, mis sellel keerulisel ajal on vajalik oskus!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 24. veebruar 2022, kl 08.29
24.02.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 30. PEATÜKK ⟡ Tegelik füüsiline elu võib häirida intuitsiooni ilmnemist ja enda hinge avaldumist ⟡

Lühikirjeldus: Elulised näited ja arutelu, et füüsilise maailma olemus tõukab hingelise maailma tahaplaanile.

Rahu ja head vabariigi aastapäeva!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 02. märts 2022, kl 08.42
02.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 31. PEATÜKK ⟡ Sõda, hukatus ja surm õpetavad ⟡

Lühikirjeldus: Teoreetiline lähenemine ühe aspekti lõikes, mil moel võib sõda üksikindiviidi ja inimkonda mõjutada?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 09. märts 2022, kl 08.30
09.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 32. PEATÜKK ⟡ Koolikiusamine ⟡

Lühikirjeldus: Kuidas kiusamine saab alguse, selle mõju hingelisel ja füüsilis-materiaalsel tasapinnal ning detailide seletus. Kahetsemise ja andestamise põgus käsitlus.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 16. märts 2022, kl 08.29
16.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 33. PEATÜKK ⟡ Mõtisklused enesetapust ja suitsiidikatse aktiveerivad hinge jõulise avaldumise ⟡

Poisi katsetused leida lahendusi, kuidas säilitada eneseväärikus ja inimlikkus despootlikkus ning toksilises keskkonnas? Kiusamise ja suitsiidikatse detailide kirjeldus. Mil moel hing astub tegevusse?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 23. märts 2022, kl 08.18
23.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 34. PEATÜKK ⟡ Suitsiidikatse õpetab ⟡

Lühikirjeldus: Enesetapukatse tuletab sulle meelde, et oled lahkunud varemgi ja kuhu võiksid pärast surma edasi liikuda? Dramaatiline sündmus aktiveerib hinge järjepideva realistliku ilmnemise. Mõistus väidab, et kohtumine UFO-ga on peatselt võimalik.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 30. märts 2022, kl 12.34
30.03.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 35. PEATÜKK ⟡ Hingelise tundlikkuse arengu keerdkäigud ⟡

Lühikirjeldus: Kas naine võib olla ingel? Taju- ja tundemaailma areng omalaadse nurga alt vaadatuna. Põgus kirjeldus esimesest armastusest. Iga inimene saab ennast analüüsida ja võib leida vastuseid, miks ta käitus elu jooksul niimoodi ning mitte teistmoodi?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 06. aprill 2022, kl 12.29
06.04.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 36. PEATÜKK ⟡ Inimene võib olla humanist ja samal ajal jõu pooldaja ⟡

Lühikirjeldus: Elulised olukorrad ja perioodid mõjutavad ning suunavad sind astuma isiklikul saatuslikul rajal ja toimetama vastavalt ettemääratusele. Seaduspära kehtib tõenäoliselt tervikuna kogu inimkonna lõikes.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 13. aprill 2022, kl 09.20
13.04.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 37. PEATÜKK ⟡ Saatuse tahtel ⟡

Lühikirjeldus: Isiklikku elukäiku analüüsides võid enese kohta leida palju vastuseid. Ka kõige valusamad sündmused võivad sind õpetada ja mõjutada tegema elumuutvaid otsuseid. Koolikiusu lõppemine ja järeldused.

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 17. aprill 2022, kl 20.05
17.04.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 38. PEATÜKK ⟡ Lõhnav pintsel ja ambroosia ⟡

Lühikirjeldus: Võib-olla unes nähtu annab vihjeid, kuidas võib lõppeda Vene-Ukraina sõda?

Hingerahu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 27. aprill 2022, kl 08.27
27.04.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 39. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Hingerahu soovides!
Henry Küla 10. mai 2022, kl 08.27
10.05.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 40. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kolmas lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Päikeselist kevade jätku soovides!
Henry Küla 30. mai 2022, kl 08.53
30.05.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 41. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, neljas ja viies lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Toimekat kevade jätku soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 15. juuni 2022, kl 08.47
15.06.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 42. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kuues lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Päikeselist suve jätku soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 06. juuli 2022, kl 08.34
06.07.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 43. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, seitsmes ja kaheksas lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 20. juuli 2022, kl 08.54
20.07.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 44. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, üheksas ja kümnes lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 03. august 2022, kl 08.54
03.08.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 45. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 11,12 ja 13 lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 24. august 2022, kl 08.33
24.08.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 46. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 14 ja 15 lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Toimekat augusti lõppu soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Henry Küla 21. september 2022, kl 09.01
21.09.2022 ilmus veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 47. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 16 lugu ⟡

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Värvilist sügist soovides!

https://olemuslik.wordpress.com/
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!