Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Perekond
Soovin minna kirikusse
 
jehovistile 17. veebruar 2015, kl 17.10
Ma võtan vaevuks vastata, ehkki see tuleb liiga usukeskne vastus ja teised siin foorumis (tegemist ei ole ju usufoorumiga) ärgu nähku üldse vaeva lugemisega. Ega ta tegelikult ei taha kuulda küll sellist vastust, aga talle meelepärast vastust kahjuks mul kuskilt võtta pole.

a Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> kuidas saab väita keegi, et ta tunneb Jumalat, kui
> d eirab Jeesuse käsku minna ja kuulutada kuningrii
> ki?

On siin ju jagatud nii infot kui ka natuke mõtteid. See ongi kuulutamine. Kui sa arvad, et see pole ikka see õige kuningriigi kuulutamine, siis ehk lepid sellega, et teised võivad olla omal seisukohal ja sina omal?

----------------------------------------
> kuidas saab keegi väita, et ta tunneb J
> umalat, kuid ei tea, mis Ta nimi on või koguni väl
> dib selle kasutamist?

Asi pole selles, et nime ei teata või välditakse selle kasutamist. Pigemini tunnistatakse Jumala autoriteeti enda silmis ja peetakse viisakamaks kasutada austavaid tiitleid: Issand (Isand), Jumal, Isa. Meie Isa palves on 1. rida pöördumine Isa poole ja kohe järgmisena: Pühitsetud olgu Sinu nimi. See räägib sellest, et ma ei pöördu kellegi omasuguse poole, vaid kogu universumi Looja poole, kes on püha, kõrge autoriteediga ja kes siis oma armulikkusest kuuleb ka minusugust patust inimest. Ka Peetrus ei hüüdnud Jeesust lihtsalt Jeesuseks, vaid ikka pöördus Tema poole nimetades Teda Issandaks. Ka pöörduti Jeesuse poole, öeldes Talle õpetaja. 10 käsus on öeldud: "Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta." Selle viimase all ilmselt mõeldi küll kõige enam seda, et sa Jumala nimel kedagi ei petaks. Isegi kui taheti oma ausust kinnitada, siis vannuti Jumala nimel, et räägitakse tõtt. Ja kui sa juba niimoodi olid vandunud, siis see pidi ka tõsi olema, "sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!"

Mida enam inimene kasvab usus, seda austavamaks muutub tema suhtumine Jumalasse. Kuna sa siin ise nimetasid kuningriiki, siis kuidas sinu arvates oleks viisakas Kuninga poole pöörduda? Kas nagu omasuguse poole, kohe nimepidi - nt Hei Jüri? Vaata kuidas T.H. Ilves vihaseks sai kui üks saatejuht nimetas teda Toomas Henrikuks. Ja kui nüüd jälgida Jeesust, kes kahtlemata on suur eeskuju, siis ka Tema, kes oleks võinud ennast Jehoova Pojaks uhkelt nimetada või veel mõned vingemad tiitlid käiku panna, alandas ennast kõigi meie tasemele, nimetades ennast kõigest Inimese Pojaks (seda oleme me ju kõik). Sedasi õpetas Ta ka oma jüngreid mitte ajama taga au ja võimu, vaid alandama ise ennast teenija tasemele. Toon veel viimase näitena vaga Süüria Efraimi palve, mida õigeusklikud suure paastu ajal loevad iga päev. Pööra tähelepanu sellele, et seda läbib sügavalt alandlik toon, mitte enda tahtmise tagaajamine, mitte enda tähtsuse toonitamine, vaid vastupidi, loobumine oma minast. Vaata kuidas ta iga uue mõttega Jumala poole pöördub - kuidas ta tõstab Teda kõrgeks ja iseennast alandab.

“Mu elu Issand ja Valitseja! Ära anna mulle laiskuse, meeleheite, auahnuse ega tühja lobisemise vaimu.

Vaid anna mulle, Su sulasele, meelepuhtuse, alandlikkuse, kannatlikkuse ja armastuse vaimu.

Issand, mu Kuningas! Lase mind näha mu üleastumisi ja ära lase mind mu venda hukka mõista, sest Sina oled kiidetud igavesti. Aamen. ”
 
jehovistile 18. veebruar 2015, kl 14.07
Tead, tegelikult ma olen sulle isegi tänulik, et sa mu tähelepanu sellele juhtisid, et kristlased kasutavad liiga vähe Jumala Jehoova nime. Ma ise olen juba usklik mõnda aega ja olen harjunud lugema Piibli vana tõlget, kus on Jehoova nimi väga palju kasutusel. Vana testamendi vägevad imed on ikka Jehoova nimega alati seostunud mulle. Kuninga Taaveti laulud ja tema võitlus Koljatiga. See kuidas ta noorukina suure Koljati vastu läks, ikka vägede Jehoovaga. Praegu aga avastasin siit internetist piibel.net otsingust, et uues piiblitõlkes ei ole Jehoova nime kordagi nimetatud. Otsingu mootor andis tulemuseks nulli. Samas Issand on kasutatud 7001 korda ja Jumal 4702 korda.

Mul on veel üle saja aasta vana ilus kiriku lauluraamat, kuldsete kaunistustega, mille pealkiri on "Jehoova on mu karjane". See on esimene lõik laulust 23. Praeguse tõlke järgi siis "Issand on mu karjane". Inglise keele tõlkes on ka kasutatud sõna Lord. See asi kohe hakkas mind huvitama. Üldiselt ei ole mul sellise asja üle eriti hea meel, ma ei saa aru, miks on välditud seal tõlkes Jehoova nime. Minule seostub see nimi ikka vägevate imetegudega ja suure väega Piiblist, selle kadumine täielikult tekitab minus nostalgiat ja isegi teeb kurvaks. Ma võtan millalgi kätte ja saadan targematele selleteemalise küsimuse.

http://www.piibel.net/#
 
Kui 18. veebruar 2015, kl 15.12
te hakkate nime kasutama siis te ju isikustate oma jumala.
 
aga 18. veebruar 2015, kl 17.25
Ta ongi isik. On olnud alati, aastatuhandeid, ja on toiminud siiani põlvest põlve. Kui ta ei ole isikustatud, siis ühel hetkel on nii, et meie praegust maailma multikulti suunda jälgides, võib juba ette ennustada kuhuni me jõuame. Kas istutatakse sinna Issanda või Jumala taha ükskõik milline nimi ja öeldakse, et vahet pole kas Allah või Jehoova või veel mõni - lõpuks viivad kõik teed Rooma, lõpuks on jumal jumal ja kõik kummardavad sama jumalat. Sellised suunad on juba ammu olemas, kus segatakse kõik erinevad usundid kokku ja väidetakse, et siin ei ole mingit vahet. Seda enam, et Vikipeedia ütleb, et ka Allah tähendab Araabia keeles lihtsalt jumalat. Ka kristlased, kes räägivad araabia keelt nimetavad Jumalat Allahiks, sest see tõlgituna meie keelde on Jumal. http://et.wikipedia.org/wiki/Allah

Kui meie põhiseaduses märgiti ära perekond, siis keegi ei tulnud selle pealegi, et see tuleb defineerida väga põhjalikult, et tuleb kirjutada perekonna mõistele sisse mees ja naine. See oli lihtsalt täiesti loomulik, et perekonna moodustavad ikka mees ja naine ja teisi võimalusi ei saanud ollagi. Aga nüüd oleme kõik püsti hädas, sest meie põhiseadust saab tõlgendada ka nii, et kaks omasoolist moodustavad perekonna.
Sama lugu on Piibliga praegu. Kuni on mõeldav vaid üks Jumal, siis on ju ilmselge, et mõeldud on Jehoovat Vanas Testamendis. Kui neid jumalaid eksisteerib juba meie ühiskonnas rohkem, siis tuleb neile anda nimi ja kui preagu pealekasvav põlvkond pole kuulnudki Jehoova nime, siis ongi meie Piibel kaaperdatud ja kõik kummardavad jumalat, vahet pole siis millist või keda. Vana Testamendi aegu oli nii palju ebajumalaid, et neile tuli anda nimetused ja ka Jumalat tuli hüüda nimepidi, sest muidu ei teatud millist jumalat parasjagu silmas peetakse.
Sama asi, mis lastega näiteks. Kuni sul on üks laps, võid sa kellelegi oma lapsest rääkida, nimetamata tema nime, aga kui sul on neid juba kaks tükki, siis tuleb sul kasutada lapse nime, et teda ei aeta oma õe või vennaga segamini. Sama käib uue "peremudeli" kohta, kus lapsel on kaks isa või ema, laps ei saa enam lihtsalt kasutada sõna ema, vaid peab rääkima oma emast nimepidi, sest muidu ei saada aru kumba ema ta silmas peab ja kellest jutt on.
Jehovisti tähelepanek on väga õige, mina avastasin enda jaoks midagi, millest mul aimugi polnud. Ime, et tõlkes pole veel Jeesuse nimi kaduma läinud.
 
aga 18. veebruar 2015, kl 18.03
Kui Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> te hakkate nime kasutama siis te ju isikustate oma
> jumala.

Kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, kas ta siis ei loonud teda mitte omaette isikuks (isiksuseks)? Kõik inimesed on täiesti omanäolised isiksused, pole olemas kedagi, kes oleks täpselt samasugune kui teine inimene ega oleks omaette isik. Jumal lõi inimesed mitte mingiks umbmääraseks olevuseks vaid enda sarnaseks, st isiksuseks.
moosimadu 18. veebruar 2015, kl 18.48
Uudishimulik küsimus vahele: kui te kasutate oma jutu vundamendina väidet, et jumalaid on ainult üks, siis kas see pole mitte eksitus?
Mida siis šintoismist arvata? Või loodusrahvaste ja pärismaalaste usunditest, kus igal orul ja mäel on oma, nimeline jumal? Hinduism - üks maailma vanimaid tänini kasutusel olevaist religioonidest oma kümnete jumalatega?
 
hakkab pihta! 18. veebruar 2015, kl 18.59
No näed juba hakkab pihta. Moosimadu teab asja ja tema on just selle ideoloogia väljaõpetatud kõige segaseks ja sogaseks ajaja. Väljaõppinud, oma ala proff. Multikulti edendaja. Nii et selline sogaseks ajamine on vägagi reaalne oht.
moosimadu 18. veebruar 2015, kl 19.04
No kuule, ära hakka jälle peale oma hebefreense jutuga!
Ma KÜSIN, seega tahan ma teada, kuna sina ei ole valmis mulle vastama, siis ära solgi teemat, palun!
 
hakkab pihta! 18. veebruar 2015, kl 19.22
Teemaks on kristlus ja kirik, sina küsid sellise küsimuse, mida peaksid küsima kõrgharidusega inimeselt - ilmselt sellelt kes on aastakümneid erinevaid usundeid uurinud. Tulla jälle siia ja nõuda kelleltki mingeid vastuseid, ilmselgelt teades, et sa neist rohkem erinevate usundite kohta tead ja võid oma üleolekut demonstreerida, ei ole kuigi teemasse ja heatahtlik. Soovitan oma küsimusega pöörduda kellegi oma ala spetsialisti juurde, siin neid vaevalt leidub. Ja mitte sõimata inimesi, kes siin teemasse kirjutavad. Miks sa järsku välja kargasid? Sulle astuti varba peale, mis? Paljastati multikulti ideoloogia kavalad võtted? Tahate inimeste paabelit maailmast teha, kus on segunenud rahvused, usundid, soorollid? Siin keegi koguaeg räägib et sa teenid saatana huve. Ta ei valeta. Kas rajate teed antikristuse tulekule? Või teed sa seda teadmatusest, või kogunisti raha eest?
moosimadu 18. veebruar 2015, kl 19.30
Kui kellelgi on tõesti pisutki suurem hing kui eelmisel kommenteerijal, siis oleks mul tõesti hea meel saada oma küsimusele vastus.
Ma ei saa eelmise kommenteerija viha kätte lämbumisest aru, loodan, et keegi tänaval ta käest teed ei juhtu küsima. Ilma naljata.
moosimadu 18. veebruar 2015, kl 19.31
Muide, su lause "Teemaks on kristlus ja kirik, sina küsid sellise küsimuse, mida peaksid küsima kõrgharidusega inimeselt" mõjub siinsete kommenteerijate suhtes solvavalt. Siin on vahepeal vägagi arukaid arutlusi peetud, kui lugeda viitsid.Toimetatud 1 kord(a). Viimati moosimadu 18.02.2015 19.32.
 
saatana sigitis 18. veebruar 2015, kl 20.04
ei tea, miks need usklikud nii kurjad on?
ometi ju on jumala leidnud ja peaksid nagu õndsad ja õnnelikud olema, aga tutkit brat, vihased nagu herilased.
 
ka usklik 18. veebruar 2015, kl 20.32
meil eestis on toredaid ja tarkasid eeskujusid,nagu näiteks toomas paul,heinar soone,jaan tammsalu,heinar laigna jne.inimesed kes on targad ja laia silmaringiga.keda ma kindlasti ei soovitaks on valguse tee vabakogudus.käisin seal aastaid tagasi ja sain pehmelt öeldes täieliku shoki.terve saal hakkas järsku läbisegi karjuma ja jalgadega trampima,seda nimetatakse vist glossolaaliaks(toksige youtubi,siis saate aru)mart metsala tundub sümpaatne ja meeldivad ka karjasekirjad aga jätab sellise mulje,et ainult tema teab kuda asjad on,kes arvab teisiti,ei usu õieti.hästi ebameeliv tegelane on ka anre matetski,kes igal pool näeb deemoneid ja kurje vaime.olen kuulanud nende kodulehelt ka tema lindistusi ja tekib küsimus,et kuidas selline rumal inimene saab teiste inimeste hinge ja vaimu harida.tunnen ,et minu jumala ja nende jumala vahel on tohutu lõhe.mul endal on väga hea meel,et minu jumal on tunduvalt sõbralikum,heatahtlikum ja armastavam,kelle peale saab alati loota.ps.nelipühalased on halvas mõttes nendega sarnased,kuigi on seal ääretult sümpaatne kaplan allan kroll,kelle jutt on hariv ja südamlik.ise olen küll luteri kirikus ristitud,leian aga vahet ju ei ole,jumal on ju üks ja on mu südames iga päev.
 
Kalju 18. veebruar 2015, kl 22.45
Vastus küsimusele 144000-st. Ilmutusraamatus (Piiblis Uue Testamendi viimane raamat) peatükk 7 salm 3 on öeldud:
"Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest:"
Veidi hiljem salmis 9 öeldakse:
"Pärast seda ma nägin, ja vaata, suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest; need seisid aujärje ees ja Talle ees, riietatud valgeisse rüüdesse ja palmioksad käes."
Seega need 144000 on vaid osad israelliidid ehk siis juudid. Peatükke hiljem veel täpsustatakse. Ja kõikki ülejäänuid on lugematu arv.
 
Kalju 18. veebruar 2015, kl 23.13
Olen lugenud prohveteeringust, et Jumal hakkab lõpuaegadel jehoovatunnistajaid võimsalt kasutama(ehk nähes nende usinust käies ukselt uksele?). Aga jehoovatunnistajate kiriku liikmed kes teadlikult ajupesu ja valeõpetust levitavad saavad karistada. Liikmetel kes aga siiralt ja puhta südamega Teda otsivad Jumal süüd ei näe.
Inimlikult vaadates tundub see viimane lause alguses suht kummaline, sest kui inimene vähegi mõtleb, kuidas ta aru ei saa, et tegu valedega. Vaadates aga tavalisi inimesi enda ümber, siis tundub et paljud ei mõtlegi - kõik mis meediast tuleb on mitmete jaoks sulatõsi. Ja nii nad ongi siirad propaganda ja ajupesu ohvrid, kui nii võib nimetada.
 
Samamoodi mõtlen 19. veebruar 2015, kl 00.34
"Püüan aidata.
07. veebruar 2015, kl 15.40
Usk ja Jumal on väga INTIIMSED tunded.
Sa ei tohiks kunagi ega kellegi SOOVITUSE järele valida kirikut, vaid ainult enese sisetunde järgi."

Looja peaks olema üks.
"Ülista Loojat ja loodut".

Kui ülistada oja või mäge, nagu eestlased oma hiiepuid hoidsid ja kaitsesid, siis ülistataksegi LOODUT. Olgu see kasvõi sipelgas või Andromeda galaktika.
 
mulle meeldib Kalju 19. veebruar 2015, kl 01.56
nii hea lugeda arukalt oma peaga mõtleva inimese juttu.
moosimadu 19. veebruar 2015, kl 03.38
Endiselt loodan, et "hakkab pihta!" esindas vaid enese kurja meelt ja ma saan oma küsimusele, mis lihtsustatult kõlab nii, et kas sellel osal inimkonnast, kes ühe jumala asemel usub mitut on kristlaste silmis üldse mõtet? Kui ma praegu loen, et kristalste endi meelest on hukatusse määratud juba ka need end kristlasteks nimetavad konfessioonid, kes ei jaga nende isiklike seisukohtadega samu vaateid, siis milline saatus ootab mitme jumala uskujaid?
Kusjuures suurem osa polüteistlikest usunditest on kristlusest mitmeid kordi vanemad.
 
?? 19. veebruar 2015, kl 08.30
Kalju Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Vastus küsimusele 144000-st. Ilmutusraamatus (Piib
> lis Uue Testamendi viimane raamat) peatükk 7 salm
> 3 on öeldud:
> "Ja ma kuulsin nende arvu, kes oli
> d pitseriga märgitud, sada nelikümmend neli tuhat
> pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharu
> dest:"
> Veidi hiljem salmis 9 öeldakse:
> "Pära
> st seda ma nägin, ja vaata, suur hulk rahvast, ked
> a ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudes
> t ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest; need se
> isid aujärje ees ja Talle ees, riietatud valgeisse
> rüüdesse ja palmioksad käes."
> Seega need 14400
> 0 on vaid osad israelliidid ehk siis juudid. Peatü
> kke hiljem veel täpsustatakse. Ja kõikki ülejäänui
> d on lugematu arv.Mitu Israeli suguharu oli ja mitu suguharu on kaotsi läinud?
Mitu keerdu on DNA ahelas ja mitu neist on praegu kasutusel?
 
moosikale 19. veebruar 2015, kl 09.14
Sinusuguse saatanasigidikuga ei hakka keegi rääkima. Õige kristlane, kes teab tõelist Jumalat sülitab su peale.
 
Ma ei saa ühest asjast aru: 19. veebruar 2015, kl 10.56
miks need ateistid lähevad lausa marru, kui ilmub mingi usuteemaline artikkel? Kui ei usu, ärgu siis uskugu ja olgu oma mitteusus rahulikud. Räägivad, et nemad ei tapa, kuid sõnadega tapavad nii mis mühiseb. See ju ka energia. Ma olen vahest ise sattunud seltskonda, kus ma ei saa aru, mida nad siis tegelikult usuvad? Esitlevad ennast nagu oleks nad suured looduse keerdkäikude teadjad, ateistid, kristluse vastased, ise aga kummardavad oma kivikujusid ning püüavad ka teist inimest "oma usku" pöörata, sest see ikkagi ei usu nii nagu nemad "usuvad". Sellisest nende usu või uskmatuse segapudrust on raske aru saada, sarnanevad hirmsasti nende (budismi vms) filosofeerijatega, kes püüavad ühe käega plaksutamist õppida.
 
faktid 19. veebruar 2015, kl 11.40
Piibli originaaltekstides oli Jumala nimi Jehoova kirjas umbes 7000 korda. Ka Jeesus ütles oma palves Jumalale 'Mina olen Sinu nime ilmutanud inimestele, kelled Sa mulle oled andnud maailmast.' Seega, Jeesus kasutas Jumala nime Jehoova vägagi aktiivselt ja algkristlased tundsid oma Jumalat justnimelt nime järgi, sest tolleaaegsetel ebajumalatelgi olid nimed, on alati olnud. Palves on ülioluline kasutada Jumala nime Jehoova.

Sellest on vähe, et usk on südames. Piibel ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Usk Jumalasse ajendab inimest tegema seda, mida Jumal temalt nõuab. Jeesus käskis teha Jumala kuningriigist kuulutustööd. See kuningriik pole samuti mingi ebamäärane tunne südames, vaid konkreetne valitsus, mille juhtkond on taevas ja rahvas maa peal, mis muudetud selleks ajaks paradiisiks. 'Sinu riik tulgu, nagu taevas, nõnda ka maa peal.'
 
Oh kui õilsad 19. veebruar 2015, kl 11.47
Ma ei saa ühest asjast aru: Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> miks need ateistid lähevad lausa marru, kui ilmub
> mingi usuteemaline artikkel? Kui ei usu, ärgu sii
> s uskugu ja olgu oma mitteusus rahulikud. Räägivad
> , et nemad ei tapa, kuid sõnadega tapavad nii mis
> mühiseb. See ju ka energia. Ma olen vahest ise sat
> tunud seltskonda, kus ma ei saa aru, mida nad sii
> s tegelikult usuvad? Esitlevad ennast nagu oleks n
> ad suured looduse keerdkäikude teadjad, ateistid,
> kristluse vastased, ise aga kummardavad oma kiviku
> jusid ning püüavad ka teist inimest "oma usku" pöö
> rata, sest see ikkagi ei usu nii nagu nemad "usuva
> d". Sellisest nende usu või uskmatuse segapudrust
> on raske aru saada, sarnanevad hirmsasti nende (bu
> dismi vms) filosofeerijatega, kes püüavad ühe käeg
> a plaksutamist õppida.

Vaata kui tore siis, et Delfi foorumis saavad Jumalasse uskujad oma reavu ateistide peale välja valada. Sajatate ja ilgute inimet, kes esitas viisaka küsimuse. On see Jumalale meelepärane tegu?
 
faktid 19. veebruar 2015, kl 11.51
Kuna juudid lükkasid Jeesuse kui Messia kõrvale, kaotasid nad oma positsiooni Jumala rahvana ja nende asemele valiti kõikidest teistest rahvustest ja keeltest Jumala rahvas. Seega need 144000 ei ole kindlasti juudid, kuigi mõni juut on nende seas ka kindlasti, sest mitmeid juute valiti Jeesusele tulevaseks kaasvalitsejaks taevasse.

Jumal annab Jeesuse järelkäijaks vaid need inimesed, kes siiralt otsivad tõde, on südamelt alandlikud ja soovivad teha sama tööd, mis Jeesus tegi - kuulutustööd Jumala kuningriigist, mis on üks selle maailmaajastu lõpulejõudmise tundemärk. Ja need inimesed tunneb ära vaid Jumala nime Jehoova kasutamisest ja sellestsamast kuulutustööst. Piibli järgi hoiab selle töö organiseerituna püha vaimu jõud.
 
Vaata kui tore siis 19. veebruar 2015, kl 13.01
Oh kui õilsad Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Ma ei saa ühest asjast aru: Kirjutas:
> ---------
> ----------------------------------------------
>
> > miks need ateistid lähevad lausa marru, kui ilmu
> b
> > mingi usuteemaline artikkel? Kui ei usu,
> ärgu sii
> > s uskugu ja olgu oma mitteusus rahul
> ikud. Räägivad
> > , et nemad ei tapa, kuid sõnad
> ega tapavad nii mis
> > mühiseb. See ju ka energ
> ia. Ma olen vahest ise sat
> > tunud seltskonda,
> kus ma ei saa aru, mida nad sii
> > s tegelikult
> usuvad? Esitlevad ennast nagu oleks n
> > ad suu
> red looduse keerdkäikude teadjad, ateistid,
> >
> kristluse vastased, ise aga kummardavad oma kiviku
>
> > jusid ning püüavad ka teist inimest "oma usk
> u" pöö
> > rata, sest see ikkagi ei usu nii nagu
> nemad "usuva
> > d". Sellisest nende usu või uskm
> atuse segapudrust
> > on raske aru saada, sarnan
> evad hirmsasti nende (bu
> > dismi vms) filosofee
> rijatega, kes püüavad ühe käeg
> > a plaksutamist
> õppida.
>
> Vaata kui tore siis, et Delfi foor
> umis saavad Jumalasse uskujad oma reavu ateistide
> peale välja valada. Sajatate ja ilgute inimet, kes
> esitas viisaka küsimuse. On see Jumalale meelepä
> rane tegu?


Et kes see siin siis ilkus? Keegi poisike kribas kähku mingi provotseeriva kommentaari ja nüüd itsitab ekraani taga, kui ateistid seda tõsiselt võtavad.
 
kuule madu 19. veebruar 2015, kl 13.52
Sa oled ju olnud ka kristlane või mis? Ja nüüd oled hereesiasse tagasi kaldunud...kummardad ja õigustad siin mingeid kuradi alama astme maa-ja metsavaimude kummardamist...
Tead mis ootab neid inimesi kes on kord ristitud ja armulauast osa saanud, kui kes siis usust taganevad ja Lunastaja oma usut taganemise läbi risti löövad? Karm saatus ootab neid...
Loe heebrealastele (Hb 10:22–27).
Kui ikka julged lugeda
moosimadu 19. veebruar 2015, kl 16.19
Ma ei tahaks küsimusest väga mööda vastata, sestap palun, et sa täpsustaksid, mida tähendab küsimus:,,Sa oled ju olnud ka kristlane või mis? ''
Mida sa kristlaseks olemise all silmas pead?
Muuseas- mu küsimus ei ole mingilgi moel ei kummardav ega õigustav, vältisin oma sõnastuses ja mõtetes ülistamist eriti hoolegs ja kanäe- ikka saadakse omamoodi aru.
 
selge sott 19. veebruar 2015, kl 16.33
kuna sm Moos hiilib otsesest küsimusest kõrvale siis loomulikult ta pole kristlane, ei nüüd ega varem, muidu ta vastaks jaatavalt nagu kristlasele kohane,
maod on juba piiblist tuntud ja teatud tegelase teenrid, nii et selles osas küsimust pole
ja päris kindlalt pole sm Moos ka eesti rahvusest, muidu ta ei kaitseks ega propageeriks ju eesti rahvale hävingut toovaid asju
 
maole 19. veebruar 2015, kl 16.43
Vajad enda jaoks tõestust et sa pole kaamel (antud juhul madu)?
Küll Jumal sulle ära tõestab et kes sa oled ja kes sa pole. Kusjuures väga veenvalt tõestab
moosimadu 19. veebruar 2015, kl 17.03
Palun viisakalt vastust oma küsimusele. Kumbki eelmistest vastustest ei ole mitte vastused, vaid järjekordne paikapanemine.
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!