Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Müstika nurgake
"Mina Olen" definitsioon / määratlus
 
Mina Olen 20. detsember 2018, kl 23.44
Onu Pähh!

Tänan küsimuste eest!

Miks kasutad korraga mitmeid segaseid samatähenduslikke termineid, mida keegi ei mõista kui võiks kasutada ainult ühte neist?

V: Kuna ma püüan väljendada olukorda või situatsiooni, millele ma ei oska anda definitsiooni, siis definitsiooni puudumisel üritasin kirjeldada olukorda erinevate olemasolevate sünonüümide kaudu. Sünonüümide kasutamisega lootsin ma edastada olukorra või sündmuse tähendust, et ühise arutelu käigus leida olukorrale konkreetne definitsioon või nimetus.
Kõik olukorrad ja sündmused ei ole veel defineeritud ega kirja pandud. See on tavapärane praktika.

Samas juhin tähelepanu, et kasutate "mõtled Tühjuse ja Mittemillegi all," suuri tähti. Seda ei ole vaja teha, sest see viitab mentaalsele hälbele, mille käigus inimesed isikustavad erinevaid mõttelisi vorme või üritavad enda sõnumit justkui tähtsustada.

Mis eesmärk on sellisel ebapädevusel?

Kahjuks puudub mu ebapädevusel eesmärk.
 
Onu Pähh [logimata] 20. detsember 2018, kl 23.59
Annad mõista, et sa ei suuda selgitada / defineerida mõisteid, millest ohtralt lalised. Lühidalt öeldes: sa ei tea, millest räägid, oled ebapädev. Minul on ükskõik kui pädev või ebapädev keegi on, aga pean kahjulikuks kui ebapädev isik laliseb määgides liiga ohtralt asju, mida ta ei taipa.

Annad mõista, et kasutasid mitmeid samatähenduslikke sünonüüme, lootes, et rohkemate ebaselgete sõnade abil on suurem tõenäosus, et üks neist osutub sobivaks. Head loterii õnne sel puhul.

Annad mõista, et sa ei teagi definitsiooni oma lemmik terminitiele ja oled neid käesoleval hetkel praegu loomas. Edu sellega. Tõin teistega omapoolselt välja mõned su esmased vead, need on abiks teile. Samuti tõin abistava 3-sõnalise näite Sädeme poolt, tõin näite, et mõiste selgitus sarnaneb selelga kui tõlkida nimi Rein inglise keelde kui "vihm". Tõin abiselgitusi, et tehke definitsioon lühemaks ja selgemaks, näiteks: "Mina Olen on intellekt, mis ...".

Minupoolne panus on antud, pidasin seda väga vajalikuks, kunma olid lausa lammasteks muutumas minu palatis. See vajas sekkumist.

Edu mõiste edasisel defineerimisel.
Mina Olen Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> ma ei os
> ka anda definitsiooni, siis definitsiooni puudumis
> el üritasin kirjeldada olukorda erinevate olemasol
> evate sünonüümide kaudu. Sünonüümide kasutamisega
> lootsin ma edastada olukorra või sündmuse tähendu
> st, et ühise arutelu käigus leida olukorrale konkr
> eetne definitsioon või nimetus.
 
Mina Olen 21. detsember 2018, kl 00.05
Küsimus: Kas see lühendatus on see, mis oli eesmärgiks?
Vastus: Jah, lühendatus on eesmärgiks, sest pikk jutt on sitt jutt.

Rohkem ma siin kahjuks küsimusi välja ei loe.

Kuigi ma üldiselt selgitamisel ja jauramisel ei näe mõtet (ja seda teen ma harva, sest üldiselt ma kirjutan võimalikult selgelt), siis seekord on selgituse soovimine selgitust väärt...

Palusid selgitust: Selgita siis ja too näited, et milliste otsuste korral siis toimetab just see intelllekti liik, mida sa nimetad mõistega Mina Olen.

Mina Olen on intellekti liik, mille arendamisel areneb inimese empaatiavõime ning oskus mõista ühiskonna toimimismehhanisme, mille tagajärjel saavutab inimene vaimselt ja mentaalselt stabiilsema elukeskkonna. Ühiskonna toimimise mõistmine ja empaatiavõime kasvatamine on ühiskonda tervikuna arendavad tegurid.

Toon ka selgitusele lihtsa näite, mida olen ka varem kasutanud:

a) Ummikus reavahetusel eessõitja vahele laseme me vahele, kuna võibolla laseb tema ka mind homme järjekorras vahele
b) Ummikus reavahetusel eessõitja vahele laseme me vahele, kuna võibolla laseb tema ka kedagi teist homme järjekorras vahele

a')Isekas käitumine otsese omakasu eesmärgil
b')Isekas käitumine kaudse omakasu eesmärgil, mille käigus on saadavat kasu jagatud ühiskonnaga.
 
Onu Pähh [logimata] 21. detsember 2018, kl 00.27
Seega tõid näited, et nn "Mina Olen intellekt" on intellekt ehk mõistuse liik, mis otsustab, kuidas oleks arukas autodeel liigelda. Ja ka lisaks lisanäitena on tegu arukusega, mis otsustab, millised teod on omakasupüüdlikud ja millised mitte ja muude eetiliste küsimuste kohta.

Arvan, et sinu näide autotee liiklusest on kehv ja võiksime seda kehva näidet ignoreerida. Sest autotee käitumine seisneb ratsionaalsetel otsustel: ohtlikke manüüvreid välditakse. Aga kui soovid tuua näidet ärieetika ja liikluseetika kohta, siis pigem räägid üldmõistest "eetika", eetika normidest.

Teeksin sellise lühenduse, et mõiste "Mina Olen arukus" on siis selline arukus, kus ratsionaalsust ei kasuta, näiteks kasutad eetikat, kombeid, sisetunnet.

Kui see kõlab nii nagu soovid, siis esitaksin järgmise küsimuse, et miks te seda selgelt kirja ei suutnud panna, vaid jahusite ebaselgetest mõistetest ja lalisesite kahesõnaliselt määgivalt "mitte mina mää, vaid sina möö"? Kirjutage selgelt 3-sünaliselt "Mina Olen arukus" või "arukus "Mina olen"". Kuid kas teile tõesti tundub, et mitteratsionaalsel alusel tehtud otsuste tegemise mõistust tasub nimetada vildakalt sõnapaariga "keegi on"? Nimetage ikka intuitiivsemalt, asjakohasemalt. Näiteks öelge: "ebaratsionaalne mõistus". Vms, igatahes pole mingit vajadust sogada mingit Mina Oletamistega.

Edu teile selle mõiste formuleerimises. Kogu su matemaatika jutt ja muu on siiani rohkete vigadega, kuid meil ei ole vajadust neid kõiki välja tuua, kuna oleme ammendavalt juba selgitanud su vigu ja pakkunud niidiotsad selgematele terminitele.

Mina Olen Kirjutas:
-------------------------------------------------------
>
> a) Ummikus reavahetusel
> eessõitja vahele laseme me vahele, kuna võibolla l
> aseb tema ka mind homme järjekorras vahele
> b) U
> mmikus reavahetusel eessõitja vahele laseme me vah
> ele, kuna võibolla laseb tema ka kedagi teist homm
> e järjekorras vahele
>
> a')Isekas käitumine ot
> sese omakasu eesmärgil
> b')Isekas käitumine kaud
> se omakasu eesmärgil, mille käigus on saadavat kas
> u jagatud ühiskonnaga.
 
Jo 21. detsember 2018, kl 01.19
Mina Olen
Dääm. Ma ei tea, kui sähvakalt nüüd miski sähvatas :), kuid tegelikult sai mõnevõrra määravaks hoopis sinu see "mõelda võimalikult lihtsalt".
Kusjuures jah, võtsin ja kordasingi need osutatud laused üle. Mitte selleks, et teha lihtsalt käsu peale "mää" vaid seepärast, et ise küsisin, ise tahtsin jõuda tuumani (või tuuma lähedale) ja kaotada polnud seega midagi. Et miks ka mitte. :)

Tagantpoolt alustades: me tõepoolest mõtleme enamatel juhtudel ilmselt üle. Mina kohe kindlasti. Esiteks võib olla ballastiks kõhu alla kogutud nö. automaatpiloodil "õpitud tarkus" mis asub pragmaatilise tuimusega kogutud infomüra analüüsima ja kalkuleerima, et juba eos tühistada võimalikud erroritekitajad.
Teiseks (kolmandaks ja viiendaks) võivad isiklikud motiivid mitte teenida sisulist eesmärki vaid olla kõigest butafoorsed "segajad". Näiteks seesama egomängude lõbus virrvarr.
Panin tähele, et kui kasvõi üks eemale heita, läheb kohe ka süsteemis kompamine mõnevõrra hõlpsamaks.

Kuid see oli proloog. Või etteruttav järelsõna.
Võimalik, et kellelegi pakub veel selle "mängu" millal mitte midagi =0 (ühe võimaliku?) tuumani jõudmine huvi ja seega panen siia oma versiooni.
Püüdes olla enda vastu tõepoolest aus ja lihtsalt jälgides protsessi.
Ehk siis alustasin sedakorda mitte 0-st (mis minus jätkuvalt erroreid tekitas) vaid sedakorda hoopis 1-st.
Ehk siis, kui meil on miski, mille potensiaal =1.
Kuid meil oleks vaja jõuda 0-ni.
Ja vblla see nüüd tundub labane (ehk liigagi lihtsustatud) aga ma lihtsalt hakkasingi seda 1-e taandama. Pöörasin protsessi ringi.Triljoneid kordi (kuigi mõtteliselt võtab see jah, sekundi).
Ikkagi.
Kui miskit lõpmatu hulk korda taandada (algosakesteni ja edasi), siis millal tekib sellest samast "miskist" mittemidagi?
Väikese üllatusena minu jaoks ta tekkiski lõpuks justkui kuskile nö. vahepeale. Ehk sinna eikuskile.
Mingisse tühikusse. Näitlikus mõttes võib öelda, et umbes sinna, kus on vaakum.
Samas ei. Nii nagu tekib kasvõi määratlus "vaakum", nii saab kõik kohe läbi ja tulemus ikkagi ei=0 vaid saame sellesama 1e. Ok, 0,00...kordax...00.01 aga ikkagi 1. Sest sisuliselt selle määratlusega on tekkinud ka iseeneslik liikumise suund, mis nö. defineerib mitte ainult mõistet "vaakum" vaid sedasama vaakumit ennast.
Nojah, antud juhul olen see muidugi mina (kes defineerib) aga sellel pole tähtsust, mis või kes kuskil aegruumis püüab midagi määratleda. (Kuigi juba seesama lisand "aegruum" teeb ka nn. võrrandi kohe segasemaks. Seega taandagem ka see.)
Ehk siis sellise lõputu lihtsustamisega saamegi lõpuks millegi, mis ei määratle end mittemillegagi. See on justkui nö. hetk enne...
Mis =0.
Aga siiski ka hetk enne seda, kui miski = 0.
Kui tekib määratlus, et miski = 0, siis ta sisuliselt on ikkagi juba potensiaaliga selle 1-e suunas.
Ehk teisisõnu peabki olema see MinaOlen mõistes nn. "!matemaatiline väärtuSETUS" 0 ja sellest kaks kriipsu läbi tõmmata //"
Tavamõistes seega jah, määratlematu (nagu Q1-le meeldib), kuid samal ajal mitte ka otseselt meie lemmik 0-kesekene.

Kusjuures kõige huvitavam oli minu jaoks aga lõpuks see "sähvatuse kahvatu aim", et "hetk enne 0-i" on küll tõepoolest mittemidagi, kuid samaaegselt võib see tõepoolest olla kolossaalse potensiaaliga.

Nojah, ja ülejäänud, nagu öeldakse on sõna otseses mõttes juba ajalugu.
Planeedile Maa või meie päikesesüteemile ja sealt edasi mikro-ja makrokosmosesse ja veel edasi või tagasi või kuhu iganes.
Mis sisuliselt on ka selle "hetk enne 0-i vastandus.
Ehk nii nagu MinaOlen märkis.
 
Jo 21. detsember 2018, kl 01.24
Oi, ja minu viimane jutt polnud ka teps mitte lühike. :D
 
Mina Olen 21. detsember 2018, kl 01.25
Hea Onu Pähh!

Kahjuks on meie mõttemaailmad niivõrd erinevad, et see ei võimalda ratsionaalset arutelu.
Süü on kahepoolne, kui seal üldse mingit süüd on. Nii palju kui inimesi, nii palju on ka mõtteid.

Siinkohal aga pakun kompromissina välja, et lubame igal inimesel oma mõttemaailma omada (kui see just ei ületa seaduse piire) ja oma mõttemaailma väljendada.
Pakun välja, et kui üks osapool näeb, et tal ei ole teise poolega nõus, siis ta on lihtsalt vait või esitab oma poolse küsimuse, või lahkub teemast.

Kui soovite minuga teaduse keeles rääkida, siis tulge teadlaste hulka, Seal me ei räägi grammigi jumalast ega esoteerikast. Seal on aruteluks Teaduse, Harituse ja Hariduse Riik (siin on suured tähed!), hariduse rahastamine, ning teadlaste tõus poliitikasse.
Ma arvaks, et paratamatu realistina olete te vales foorumis, aga kahjuks ma siis eksiks.


Kuna ma eeldan, et te olete teadusringkondades suhtlev, siis teate millest jutt. Aga ma kahtlen, et te mind ära tunnete- seega pean ma ise teid ära tundma.


Ma arutlen väga laialt üle Eesti. Erinevate inimestega- täiesti erinevaid teemasid. Esoteerikutega on kõige raskem, need on parajad piripillid :D Aga ometi on nemad ju need, kes peavad moraalseid väärtuseid edasi kandma- seda kuniks teadus moraalsete ja vaimsete väärtuse vajalikkuse matemaatiliselt tõestab.

Loomulikult ei jõua ma inimesena üksinda 10 miljardit inimest õigeks ajaks valgustada.
Üks miljonine rahvas- teeb selle töö aga mõne tunniga ära.
 
Onu Pähh [logimata] 21. detsember 2018, kl 01.28
Olen loodusteadusi õppinud ja ei näeks mingit keerukust arutleda teiega nullide ja ühtede teemal, aga enne pange selgelt kirja oma väited, või tooge näiteks link, et millist mõttelõnga kopeerite. Püüdke olla selged. Näiteks "mitteratsionaalne arukus" ehk arukus, mis teeb otsuseid mitteratsionaalsetel alustel, on väga lihtne termin ja palju intuitiivsem kui esoteerikute wannabe matemaatika ponistused ja nende sogamine sõnadega "olen" ja "ma".

Olge selged ja leiame teie mõtetele ka selgeid vastumõtteid.

Nullide ja ühtede jurasse ei hakka ma isegi süübima kuna see tundub niivõrd ebapädev ja sogane. Pange elgelt kirja, mida matemaatilist/füüsilsit väidate ja mina kui nende alade teaduskraadiga isik juhendan teid neis asjus ja ka esoteerikas ja muus.

Head arenemist.
 
Mina Olen 21. detsember 2018, kl 01.31
To Jo!

BRAVO! Palju õnne!
Kusjuures, seesamane "taandamine" see mind kunagi ka sellel pikal teel vedas. Kõik on tegelikult "sitaks" lihtne!

Sa ei kujuta ette, kui hea meel mul on :DD
 
Onu Pähh [logimata] 21. detsember 2018, kl 01.38
Näib nagu avastasite midagi. Kahtlen siiralt, kas teie avastus saab olla pädev ja viia kuhugile. Eks selgitage ja vaadake, kuidas rahvas vastab, võimalik, et avastate veelrohkem (vigu).

Kui te miskit avastasite, siis tähendab, et eelnevalt olide ebapädevad, ilma avastuseta, ilma mõistmiseta. Võimalik, et olete ka edasi.

Selgitage inimestele ka põhiteemat, mida teie Mina Olen mõiste tähendab. Vaadake, kas selle mõiste definitsiooniga teised on päri, vaadake, kas seda mõistet on üldse vaja.

Peaaasi aga, et ärge edaspidi elus määgige lalisevalt mina-sina-määtamisi kui te ei adugi, millest määgite. See on lihtsalt haiglane käitumine ja ühiskonda kahjustav.

Kui te siiski ei suuda defineerida mõistet siin, siis minge katsetage parafoorumis.

Head õnne.
 
Mina Olen 21. detsember 2018, kl 01.47
To Jo

Ainult üks küsimus ja siis ma panen selle teema lukku ning rohkem ma ise seda siin ei laienda, sest see teema on oma eesmärgi olenemata Sinu vastusest juba täitnud. Kui tunned, et tahad seda tunnet ja teadmist ka teistele jagada, siis on see Sinu vaba valik. Aga enne mõtle rahulikult läbi. Vii ennast veel kord ja kord ja kord sinna mõistmisesse. Ole aus ja veel ausam. Tunnista, heida üle parda, naera välja jne. Aga ainult aususes.

Kas Sa mind juba nägid?
 
Onu Pähh [logimata] 21. detsember 2018, kl 01.50
Seega jõuame tavapärasesse olukorda, kus ebapädevatel isikutel on argumendid otsas ja põgenevad. Ei tooda oma määgivate mõistete selgitusi ega vastata vastuküsimsutele.

Ok. Aga sel juhul päästaks teema ja küsiks teistelt, et mida teised arvavad?
 
O.P. 21. detsember 2018, kl 08.43
Kas keegi sai siit "Mina Olen mõistusele" mõistele selgema kirjelduse ja oskab oma sõnadega lahti öelda, millega tegu?

Kui jah, siis liiguks järgmise seonduva teema juurde, et vaatame üldisemalt, et mis liiki arukusi/mõistuseid siis veel olemas on.
 
Ruudi 24. detsember 2018, kl 10.50
Kas keegi tõesti ei tea?
 
Onu Pähh [logimata] 24. detsember 2018, kl 19.08
Ruudi, te olete ilmselt ebaküps osalemaks teadlaste debattides.
Ma nimetasin, et ma olen loodusteadusi õppinud. Mul oli IV klassis loodusõpetuses punane vöö ja ma teen siiani suurepäraselt vahet kalal ja nisul. Neljapäev oli alati kalapäev ja ma suudan eksimatult eristada seda esmaspäevasest mannapudrust. Olen end täeiendanud silmapaistvate teadlaste juures MMS-i ja seenejooga laagrites.
Seega kutsun teid endiselt üles avalikule diskussioonile.

Head diskuteerimist või mis teised arvavad?
 
lihtne ju 25. detsember 2018, kl 01.36
eks see ole raske mõiste kaa, sellep ka keegi ei tea.
 
O.P. 25. detsember 2018, kl 14.23
lihtne ju Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> eks see ole raske mõiste kaa, sellep ka keegi ei t
> ea.

Mulle küll ei tundu see mõiste raske.
Aga minu arvates võiks teema algataja pingutada ja ise selle mõiste lahti selgitada.
See on tema nimi isegi, seega oleks tervendav kui isik lõpuks saab ise aru, mis ta nimi tähendab.
Muidu on ta nagu mongoli hieroglüüfid omale tätoveerinud ja ei tea nende tähendust. Läheb mongolimaale ja tekib probleeme tätokaga.
Kui pidevalt määgida Mina Olen, Sina Oled, Tema On jne, siis võiks ikka aduda ka, mida suust tuleb ju, mida see Mina olen tähendab üldse.

Seega pingutage ja pange kirja.

Mitte mina, vaid teie.
 
Jo 26. detsember 2018, kl 16.38
Mina Olen Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> To Jo
>
> Ainult üks küsimus ja siis ma panen selle teema lukku ning rohkem ma ise seda siin ei laienda
...
> Kas Sa mind juba nägid?

--
Novot. Nüüd jääb selle küsimuse vastus ilmselt õhku..
Kuna jätsid seal teises teemas hüvasti?

Aga tänan Sind siiski.
Ja ärgem siiski välistagem. Võimalusi. :)
 
O.P. 10. jaanuar 2019, kl 21.17
Kokkuvõttes nägime taas, kuidas esoteerikud elavad fantaasiamaailmas, kus arvavad et külastavad teisi oma mõtetega, ja unenägudega, paraku pole need ega muu esoteerika kunagi tõestust leidnud.

Lisaks ei suuda keegi selgitada lihtsaid mõisteid, küll aga meeldib laliseda neist mõistetest.

Kui te ei suuda lihtsaid mõisteid lahti selgitada, siis harjutage. Minul pole harjutamist vaja, kuna suudan igat mõistet selgitada, ka neid, mida seni ei teadnud.
 
O.P. 11. jaanuar 2019, kl 20.39
Peale kõige muu jumaliku, milleks ma nüüd peale seente söömist olen võimeline, on mul arenenud imekspandavad võimed.
Ma lõin Osiriuse planeedil reaalsuse ja saatsin oma alamad võitlusesse.
Ühel poolel võitlevad puuviljad ja teisel pool juurviljad koos pagaritoodetest liitlastega.
Juurviljadel ja pagaritoodetel pole lootust, ehkki neil on maisipulkadest palveveskitaoline arvuti.
Puuviljadel aga jälle on teravatest paljakutest sõbrad, kes tulevad otsustaval hetkel appi ja nad võidavad koos kurjuse impeerjumi eesotsas vürst Palehhiga, kes oskab lindude keelt.
Miljonid inimesed on minu võidust joovastuses ja tänavad ehitakse minu piltidega.
See vangikong, kus ravile allumatud elavad vaikuses läheb iidse sumeri muusika saatel hävitamisele.
Rahvas on õnnelik, et ta leidis Minus Suure Arengu Juhi.
Head arenemist.
 
Jo 12. jaanuar 2019, kl 14.54
Kuidas saaks teha nii, et Onu Pähh oleks täiesti perpendikulaarselt.
Proovisin seda küsimust esitada ka visiiti tegevale arstile, kuid vastuseks ta ainult sisises nagu sisalikinimene.
Arstid ei saa aru kui me omavahel valguse keeles räägime ja teevad sellest ennatlikud farmakoloogilised otsused.
Kahtlustan, et nad kavatsevad meile ükshaaval aminasiinikuuri teha.
 
O.P. 13. jaanuar 2019, kl 03.09
Kas sa oled võimeline? Võimeline aru andma, mida väidad?
Enamik hõiskab ja pole seejärel võimelised, äkki lled esimene pioneer, ja oled võimeline, alustaks arutlust, mis te arvate?

Lisateemana teistele avan mõtlemisainet, et kuivõrd sõnavaraline rikkus määratleb aju arengut. Moh näiteks, et keegi, kes kasutab keerukat lauseehitust, ja loob orhkelt omapoolselt sõnu, mida te ÕS-ist ei leia, et kas sedalaadi isik on enamasti üldse raamistatav kui kõrgelt arenenud isik. Või mis? Seos sõnavara, ekeelelise väljenduse, võõrkeelte hulga, ja aju üldise väekuse vahel.
Kas pakub huvi see teema?
Mainin, et oleme sadu/tuhandeid teemasid avanud, te ei peaks huvituma sellest käesolevast teemast, miks see teile huvi just pakub? Vaikige ja võtke mõni muu 999'st temaatikast ja ignoreerige seda siin. Miks te peaks huvituma sellest teemast? Minu arvates ei pea. Tõestage vastupidist. Teil on aega 27 tundi.

Jo Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Kuidas saaks teha nii, et Onu Pähh oleks täiesti p
> erpendikulaarselt.
> Proovisin seda küsimust esit
> ada ka visiiti tegevale arstile, kuid vastuseks ta
> ainult sisises nagu sisalikinimene.
> Arstid ei
> saa aru kui me omavahel valguse keeles räägime ja
> teevad sellest ennatlikud farmakoloogilised otsuse
> d.
> Kahtlustan, et nad kavatsevad meile ükshaava
> l aminasiinikuuri teha.
 
27 tundi on mõödas 16. jaanuar 2019, kl 22.02
Kas su verbaalne või literatuurne pasanteeria juba purskab?
Kohutav, kuidas selline vaimuhaige veel vabaduses on? See pähh on ju oht ühiskonnale. Ja see lausa röõgib tulles.
Peaks veebikonstaablile teada andma.
 
O.P. 16. jaanuar 2019, kl 22.41
Kokkuvõttes ütled ,et olen pähh, aga põhjendusi ei too.

Ma tulin just kesklinna pubist, kus arutluse tulemusena jõuti ühismeelele, et kõige olulisem on mitte suhelda negatiivsete inimestega. Mida sina sellest tulemusest arvad?

Tõesta, et oskad rääkida, olen sulle loonud selleks kõik, nii küsimused, kui inimesed. Lisaefektina ravin ka teisi, sa pole nii eriline, et otseselt sulle küsimusi esitada jne.

Head arutlust.


27 tundi on mõödas Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Kas su verbaalne või literatuurne pasanteeria juba
> purskab?
> Kohutav, kuidas selline vaimuhaige ve
> el vabaduses on? See pähh on ju oht ühiskonnale. J
> a see lausa röõgib tulles.
> Peaks veebikonstaab
> lile teada andma.
 
Dr. Aibalit 17. jaanuar 2019, kl 04.26
Aiai, siin on nüüd selge tagasilangusmoment. Valetamine nagu oleksid käinud kesklinna (tàhtsustamine) pubis. Lisaks viitab see alkoholismile. Alkoholism on küllalt tavaline sinu haiguse puhul.
Aga muidu oled osavõtlik ja alluv patsient. Kiidan teie rahvust.
 
O.P. 17. jaanuar 2019, kl 11.50
Usud, et ma ei käinud kesklinna pubis, aga vastan, et sinu usk on väär.
Tõesta, et sinu uskumus on tõene? Kas vaatasid pubside kõik kaamerad üle ja mind ei näinud või? Või kuidas sa saad teada, et ma valetan, kas lasid Naastjal kaartidega vaadata või?

Kuna elan niisuures linnas, siis kesklinna minnakse harvem, sest see võtab aega, et sinna jõuda, ja seal on kõik väga kulukas, seega kokkuvõttes on tegu eksootikaga. Seetõttu ka tähtsustasin sellist eksootikat sõnaga "kesklinna (pubi)".

Kas leiad, et maiseid asju ei peaks tähtsustama? Või mis eesmärgil mainid tähtsustamist?

Dr. Aibalit Kirjutas:
-------------------------------------------------------
> Aiai, siin on nüüd selge tagasilangusmoment. Valet
> amine nagu oleksid käinud kesklinna (tàhtsustamine
> ) pubis. Lisaks viitab see alkoholismile. Alkoholi
> sm on küllalt tavaline sinu haiguse puhul.
> Aga
> muidu oled osavõtlik ja alluv patsient. Kiidan te
> ie rahvust.
Mädaprits 19. jaanuar 2019, kl 11.52
Miks peaks nimetama aru segase terminiga "Mina olen"?
 
Dr. Aibalit 19. jaanuar 2019, kl 12.04
Tõenäoliselt on see vältimaks segadust nn Jumala nime kasutamisel. Kuna Jumalal on palju nimesid ning Jumala poole on erinevaid vaatenurkasid, siis mulle tundub, et selle "Mina Olen" nimega väljendatakse kõrgemat usku iseendasse. Usku, et "Mina olen iseenda Jumal" või et " Jumal elab minu sees ja ainult mina saan iseenda Jumalana ennast aidata" . Et ise vastutame oma tegude eest ja peale iseenda ei ole meil loota mitte kellelegi. See on enesekindel veendumus oma ainuisikuliste otsuste kohta. Mõistmine, et "mina ise olen vastutav oma enda otsuste eest"
 
Dr. Aibalit 19. jaanuar 2019, kl 14.12
Siin teemas saab aru, et Mina Olen teemaalgataja on siis Jumala kehastus maa peal. Defineeritakse lahti Jumala mõtet. Jumal iseendas. Jumal kõikjal, kuna vaataja vaatenurgast ongi tema ise Jumal.
Eks me kõik oleme ju nn Jumalad. Tundub, et paljud seda ei mõista ja loodavad kirikule, mingile teisele Jumalale jne.
 
Q1 19. jaanuar 2019, kl 15.26
Mina Olen ei ole mõistuse poolt väljamõeldud jumala nimi. Kui ego kukub kokku siis järgi jääb ainult Hetk . Hetk ehk Teadvus (Jumal) ei lähtu inimesest, vastasel juhul esmane oleks mateeria ja sekundaarne Jumal vaid Ta oleleb iseendas ja tunneb ainult Ennast. Kuna Ta ei ole objekt (nagu väärjumal piiblist ütles enda kohta omadusi -kättemaksuhimuline, vihastav, armuline, kuisaeiteenagumaütlenviskansutulejärve jne), siis subjektina saab ta öelda ainult kaks sõna Enda kohta - Mina Olen. Loodab/usub ainult inimese ego. Jumalal pole seda vaja...
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!